Skořice snižuje cukr a cholesterol

Home » Aktuality » Skořice snižuje cukr a cholesterol

Skořice snižuje cukr a cholesterol

Může skořice pomoci snížit hladiny glukózy a cholesterolu?

Pokud si myslíte že skořice je jen koření dodávající vůni koláčem nebo kávě cappucino, po přečtení nejnovějších medicínských informací o tomto oblíbeném koření budete jistě překvapeni.
 
Skořice se odedávna využívala k léčbě poruch trávení, pro antibakteriální účinky, skořicovou silici přidávali Egypťané do balzamovacích směsí.
 
Na základě historického užívání skořice k léčebným účelům se koření stalo předmětem zájmu výzkumníků a farmaceutických společností. Němečtí výzkumníci zjistili schopnost eliminovat bakterie způsobující infekce v močových cestách. Stejně byly prokázány účinky proti houbovým infekcím. Japonská studie poukázala na schopnost skořice uklidňovat podrážděný žaludek a pomáhat v léčbě žaludečních vředů. Skořice příznivě ovlivňuje funkci mozku. Poslední experimenty byly velmi překvapivé, v zjištění, že skořice má schopnost snižovat hladinu glukózy v krvi. Tyto poznatky byly zjištěny náhodně při zkoumání vlivu různých potravin na hladinu glukózy. Vědci předpokládali že konzumace koláče bude zvyšovat hladinu glukózy. Namísto toho byli překvapeni že účinkem přidané skořice došlo po konzumaci koláče ke snížení hladiny glukózy.
 
Podle klinické studie Pákistánských výzkumníků z roku 2003 skořice může snižovat hladiny glukózy a cholesterolu u lidí trpících diabetickým onemocněním typu 2 (typ nezávislý na inzulínu). Studie byla realizována na souboru 60 lidí (30 mužů a 30 žen) s diabetes typu 2. Účastníky rozdělili do 6 skupin, každá s počtem 10 lidí. 3 skupinám podávali tobolky s placebem (bez účinné látky), další 3 skupiny dostávaly 1g, 3g nebo 6g skořice v kapslích denně. Účastníci nevěděli zda dostávají tobolky se obsahující skořici nebo bez účinné látky. Kapsle užívali 3krát denně po jídle, podávání trvalo 40 dní. Hodnotili se výsledky po skončení podávání a přetrvávání účinku po 20 dnech od skončení podávání.
 
Výsledky: všechny 3 skupiny užívající různé dávky skořice dosáhli významné snížení hladin glukózy (18-29%), dokonce i po nejnižší dávce 1g denně. Vedle snížení hladin glukózy došlo ke snížení triglyceridů (23-30%), LDL cholesterolu (7-27%), a celkového cholesterolu (12-26%). Hladiny HDL cholesterolu nebyly významně ovlivněny. Žádné změny nebyly pozorovány u skupinách užívajících placebo (kapsle bez účinné látky).
 
Zveřejnění výsledků studie vyvolalo s USA diskusi o druhu skořice použitém ve studii. Podle FDA se běžně prodávají dva druhy: cinnamomum zeylanicum a cinnamomum cassia (L.). V pákistánské studii byl použit druh cinnamomum cassia.
Richard A. Anderson, Ph.D., z Výzkumného centra pro výživu lidí v Belltsville (BHNRC), je jedním ze skupiny výzkumníků provádějících pákistánským studiu. Na základě jeho ďaľšieieho zkoumání jednotlivých látek zodpovědných za hypoglykemický účinek skořice vydal prohlášení:
 
"Ukázalo se že aktivní látky skořice se nacházejí ve fázi vodného roztoku (vodný výluh) zatímco v olejové fázi (skořicový olej) se nenacházejí. Vhodnější alternativou k přímé konzumaci mleté ​​skořice je skořicový čaj, kde dochází k usazení pevných součástí na dně nádoby a vytvoření čistého vodného extraktu. Skořice může být přidávána do pomerančové šťávy, ovesných vloček, kávy, salátů. Aktivní látky se teplem nerozkládají. "
 
Na základě výsledků studií lze považovat skořici jako rostlinný zdroj využitelný ve snižování hladiny cukru, triglyceridů a cholesterolu u diabetes typu 2.
 
Skutečnost že dosavadní studie zahrnuli počtem malé skupiny lidí a nebyly provedeny dlouhodobé sledování zatím neumožnuje zařadit skořici mezi látky použitelné v první volbě při léčbě diabetes typu 2.
 
Zařazení skořice jako funkční potraviny mezi součásti zdravého životního stylu a zvýšení jejího použití navzdory potřebě dalších výzkumů může zdravým lidem i diabetikům jen pomoci.
 
Zdroj: Khan, MS, PHD, Alam, Safdar, MS, Mahpara, Ali Khan, MS, PHD, Mohammad Muzaffar, Khattak, MS, Khan Nawaz, and Anderson, PHD, Richard A .. "Cinnamon Improves Glucose and Lipids of People with Type 2 Diabetes. " Diabetes Care 26 (2003): 3215-3218.

Zvýšení citlivosti inzulínových receptorů.

Metylhydroxychalkón obsažený v kůře skořicovníku má specifický účinek zvyšující citlivost inzulínových receptorů a tím zlepšuje metabolickou účinost inzulínu. Metylhydroxychalkón působí jako inzulínové mimetikum. Tímto mechanismem napomáhá průniku glukózy do buněk s následnou tvorbou glykogenu. Medicínský potenciál metylhydrohychalkónu spočívá ve využití v léčbě inzulínové rezistence.
 
Zdroj: J Am Coll Nutr. 2001 Aug; 20 (4): 327-36

skořicový čaj

Recept najtete po kliknutí zde

Zpět na výpis


Pavel Čmilanský
admin

Home » Aktuality » Skořice snižuje cukr a cholesterol