Alergie dětí a Omega-3

Home » Nutraceutika a onemocnění » Alergie » Alergie dětí a Omega-3

Rybí olej podávaný během těhotenství a kojení snižuje výskyt alergií dětí


Příjem omega-3 mastných kyselin během těhotenství se v posledních desetiletích snížil, což může přispívat k současnému zvýšenému výskytu alergií u dětí.

Cílem nejnovější klinické studie autorů Furuhjelm C, Warstedt K, Larsson J, publikované v Acta Paediatric, v roce 2009, bylo prozkoumat účinek podávání polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem (EPA, DHA) během těhotenství na výskyt alergií dětí.

Do studie zařadili 145 těhotných žen splňujících výběrová kritérium - samotné trpící alergií nebo otec jejich dítěte měl alergii. Denně se podávalo 1,6 g EPA a 1,1 g DHA v období od 25. týdne těhotenství a 3-4 měsíce během kojení. Pro kontrolu se druhé skupině žen léčených placebem (tobolky bez účinné látky). Po ukončení studie se hodnotili hladiny specifických cirkulujících imunoglobulinů E (IgE) a provedeny prickove testy na stanovení alergické reakce kůže.

Výsledky: výskyt potravinové alergie byl nižší v omega-3 skupině - 1 dítě z 52 dětí (2%), stejně nižší byl výskyt IgE-potvrzeného ekzému u 4 z 52 dětí (8%).

Ve skupině s podáváním placeba (bez účinných látek EPA a DHA) byl výskyt potravinové alergie u 10 z 65 dětí (15%) a výskyt IgE potvrdrného ekzému u 15 ze 63 dětí (24%), statistický rozdíl mezi skupinami byl významný (p <0.05) ve prospěch omega-3 skupiny.

Závěr studie potvrzuje snížení výskytu potravinových alergií a alergických ekzémů dětí při podávání omega-3 EPA a DHA matkám během těhotenství a kojení dětí.

Dopřejte svým dětem to nejlepší už od početí a během kojení.

Čisté a skvěle chutnající omega-3 získané ze severních moří a vyráběny na Islandu tradičním, největším evropským výrobcem najdete zde:      Omega-3 rybí olej natural.


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

 

Home » Nutraceutika a onemocnění » Alergie » Alergie dětí a Omega-3