Cukrovka

Rostlinné látky snižují tvorbu škodlivých glykačných metabolických produktů při cukrovce .


Výsledky nejnovějších vědeckých studií potvrdily schopnost prirozdzene vyskytujících se látek rostlinného původu ( fytochemikálií ) minimalizovat tvorbu toxických glykačných metabolických produktů ( AGE ) . Tyto glykace metabolické produkty vznikají následkem vysoké hladiny krevního cukru při cukrovce . Jsou jednou z příčin , proč diabetici mají vysokou pravděpodobnost rozvoje degenerativních onemocnění - aterosklerózy , vysokého krevního tlaku , mozkové mrtvice , oslabené cirkulace v končetinách , žilní trombózy a poškození cév sítnice s následkem slepoty .

Hlavním důsledkem hyperglykémie - zvýšené hladiny cukru při cukrovce je zvýšená reakce krevního cukru s aminokyselinami a bílkovinami krevního séra . Tato reakce cukru a bílkovin se nazývá Neenzymové glykace a vyúsťuje do tvorby glykačných metabolických produktů ( AGE ) . Následně AGE se vážou na proteinové receptory buněk v celém těle a způsobují poškozující zánětlivý proces.


Mechanismus regulace hladiny glukózy v krvi inzulínem

Po vstřebání glukózy z tenkého střeva stoupá její koncentrace v krvi . Nárůst koncentrace glukózy spouští uvolňování inzulinu z pankreatu. Inzulín umožňuje přenos glukózy z krve do buněk a přednostně do adipocytů - tukových buněk které ji ihned přeměňují a uskladňují jako tuk . Průnikem glukózy do buněk klesá hladina glukózy v krvi .


Jídlo bohaté na škrob spouští domino- efekt fyziologických změn.

Rychlý nárůst krevní glukózy střídá rychlý nárůst hladiny krevního inzulínu . Inzulín spouští rychlou tvorbu tuků , pokles hladiny krevní glukózy a pocit hladu . Je obtížné snížit tělesnou hmotnost při dietě bohaté na škroby , protože rychlá přeměna glukózy na tukové zásoby způsobuje neustálý pocit hladu . Méně hypoglykemického potrava s minimálním obsahem škrobů zvyšuje krevní cukr méně a nevyvolává takovou prudkou inzulínovou reakci. Diabetici typu I. s oslabenou tvorbou inzulinu nedokážou účinně regulovat metabolismus a proto hladina glukózy v krvi zůstává vysoká zatímco buňky celého těla trpí nedostatkem glukózy .

Stav , kdy organismus již není schopen udržet normální hladiny cukru - hyperglykémie , rozvíjí dalšími mechanismy funkční , metabolické a organické poruchy.

Nejvýznamnějším mechanismem , kterým se hyperglykémie podílí na rozvoji makroangiopatie a mikroangiopatie je Neenzymové glykace bílkovin , kde zejména v tzv. . pozdní fázi vznikají produkty nazývané AGEs ( advanced glycation endproducts ) .


Glukóza při vysokých koncentracích reaguje s bílkovinami

Glukóza je chemickými vlastnostmi relativně reaktivní molekula . Například při grilování masa reakce cukru a bílkovin způsobuje hnědou barvu . Rostliny vytvářejí relativně velká množství reaktivních cukrů při fotosyntéze . Aby se vyhnuli reaktivitě glukózy při transportu glukózy z listů do jiných části rostliny ji přeměňují je na méně reaktivní disacharid sukrózu . Rovněž v lidském těle dokáže zvýšená koncentrace glukózy v krvi reagovat a poškozovat bílkoviny cévních stěn .


Více glukózy v krvi znamená více škodlivých AGE

Hyperglykémie urychluje reakci glukózy s bílkovinami krevního séra . Glukóza reaguje s atomem dusíku v aminokyselnách . Následně dochází ke slučování - konjugaci molekul a tvorbě stabilnějších sloučenin takzvaných glykačných metabolických produktů ( AGEs ) .


Bílkoviny navázané na AGE tělo dokáže rozkládat a AGE vyloučit

Tělo disponuje pouze omezenou schopností rozkládat bílkoviny vázány s glykačnými metabolity a následně vylučovat AGE z těla . Některé typy AGE jsou velmi obtížně metabolizovatelné buňkami a proto se v nich hromadí . Pokud porovnáme dva základní jednoduché cukry , fruktóza je mnohem agresivnější ve vytváření glykačných produktů jako glukóza . Metabolické účinky fruktózy byly prokázány v experimentech na zvířatech kde glykace vyvolávala zánětlivá onemocnění s náasledným poškozováním funkce slinivky. Podobné mechanismy byly potvrzeny u lidí . Existují studie které zjistily urychlené degradaci kolagenu a stárnutí kůže následkem tvorby glykačných produktů po podávání vyšších dávek fruktózy .

Dlouhodobě nižší hladiny krevního cukru vytvářejí méně glykačných produktů a snižují riziko vzniku onemocnění vyvolávaných chronickým zánětem . Chronický zánět působící na slinivku , vyvolaný dlouhodobým působením glykačných produktů vyúsťuje v diabetes . Z toho vyplývá důležitost kontroly hladin glukózy volbou vhodné diety jako primární prevence vzniku diabetes.


Tradiční rostliny blokující tvorbu glykačných produktů ( AGEs )

Množství nahromaděných glykačných produktů u diabetiků přímo souvisí s poškozením ledvin , poškozením nervů , oční retinopatií a kataraktem oka. Klinickými experimenty se zjistilo že látky snižující tvorbu glykačných produktů působí na enzym aldoreduktáza , tato společná schopnost více látek vytvořila skupinu takzvaných inhibitorů aldoreduktázy ( ARI ) . Mezi inhibitory ARI patří synteticky připravené látky : fidarestat a přirozené rostlinné látky nacházející se ve více potravinových zdrojích. V této kapitole se budeme zabývat výzkumy rostlinných zdrojů inhibitorů aldoreduktázy ( ARI ) .


Zázvor , skořice , kurkuma - chrání před poškozením vysokými hladinami cukru

V nejnovější studii z roku 2008 byla hodnocena účinnost 17 ​​rostlin použitelných v léčbě diabetes zaměřena na schopnost snižovat tvorbu glykačných produktů. Nejúčinnějšími se ukázaly extrakty ze zázvoru , skořice a kurkumy , zatímco extrakty pepře , zeleného čaje , jablek , bazalky a kůry citronu snižovaly tvorbu mírnější. Následně se vybrané nejúčinnější extrakty zázvoru , skořice a kurkumy testovali v laboratorních podmínkách metodou použití fruktózy a proteinů zvířecí oční čočky sledující ovlivnění tvorby glykačných produktů.

Extrakty zázvoru , skořice a kurkumy účinně chránily proteiny oční čočky před poškozením podáním vysoké dávky fruktózy . Tvorba glykačných produktů v oční čočce byla snížena o 40 až 90% při koncentracích extraktů 1mg/ml .

Tyto pokusy ukázaly že rostliny které jsou velmi dobře snášeny mohou být zdrojem bezpečných fytochemikálií použitelných v léčbě redukující škodlivé následky spojené s tvorbou glykačných produktů při cukrovce . ( Zdroj : Saraswat M et al , . British Journal . Nutrition . 2008 Nov , 6 :1 - 8 )

Skořice se používá v tradiční medicíně jako přírodní prostředek snižující hladiny cukru . Více o vlivu skořice na hladiny cukru si přečtěte v článku: Účinky skořice


 Gurmar - tradiční indický přírodní lék na diabetes

Gurmar se používá v tradiční Indické medicíně v léčbě cukrovky více než 2000 let. Hlavní léčebné použití rostliny v regionu Indie je při začínající cukrovce , kdy je částečně snížená schopnost slinivky vytvářet inzulín (diabetes nezávislý na inzulínu) . Gurmar nejen snižuje hladiny cukru ale dokonce dokáže obnovit tvorbu inzulínu a tím úplně vyléčit z cukrovky. Více informací o účincích přírodního antidiabetika si přečtěte v článku: Gurmar .


Flavonoidy

Flavonoidy patří mezi účinné přirozené zdroje inhibitorů aldoreduktázy ( ARI ) . V jedné z klinických studií flavonoidy kvercetrín a miricetín vykázaly významné zpomalení vzniku očního kataraktu způsobeného vysokou hladinou cukru - galaktózy . V jiné experimentální studii flavonoidy quercetrín , quercetrín - 2 - acetát , quercetrín , rutin , hesperidin , hesperidin chalkony a naringinín prokázaly různý potenciál tlumit aktivitu aldoreduktázy .


Lesklokůrovka jedlá - Ganoderma applanatum

Tato dřevokazná houba roste celý rok na živém i mrtvém dřevě listnatých stromů , přednostně na doutnající dřevě . Studie korejských výzkumníků z roku 2005 zjistila potenciál vodních a lihových extraktů z této houby inhibovat aldoreduktázu při streptozolocínom vyvolané diabetes na zvířecích modelech . ( Zdroj : Phytotherapy research.2005 , vol. . 19 , p. . 477-480 )
Přirozené fytochemikálie obsažené v Lesklokorka plošky mají schopnost ochraňovat před poškozováním tkání glykačnými produkty při cukrovce .


Hořká dýně ( tykvev )

Hořká dýně ( tykev ) působí stejně jako chrom , zlepšuje využití krevního cukru a zlepšuje glukózovou toleranci - schopnost přenášet cukr z krve do buněk .

100ml šťávy hořké tykve zlepšilo glukózovou toleranci o 73 % ( J Ethnopharmacology 17 (1986) 277-282) . V následující studii vodný extrakt hořké tykve snížil hladinu krevního cukru o 54 % ( Phytotherapy Res 7 , 4 ( 1993 ) : 285-289 ) .

Dalším velmi cennou vlasnosti hořké tykve je stimulace tvorby a nárůst počtu beta - buněk pankreatu . Beta buňky vytvářejí inzulín. Autoři experimentální studie na zvířatech zjistily schopnost obnovy beta buněk po podávání extraktů hořké tykve ( Diabetes Res Clin pracoval 40 , 3 (June 1998 ) :145 - 51 ) .


Hypoglykemický účinek byl prokázán při použití všech částí rostliny , nejvýraznější je však při konzumaci plodů , kde se nachází nejvíce steriodných saponinů - charantínov , alkaloidů a inzulínu podobných proteinů.

Více o účincích a možných rizicích se dočtete v sekci: Hořká dýně ( tykev )


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.