Diabetes 1. typu u dětí

Home » Nutraceutika a onemocnění » Cukrovka » Diabetes 1. typu u dětí

Diabetes 1. typu u dětí


Děti a mládež s vysokým rizikem diabetu 1. typu mohou předcházet vzniku onemocnění dietou bohatou na obsah omega - 3 mastných kyselin .


Diabetes mellitus 1. typu , závislý na inzulínu je autoimunitní onemocnění charakteristické destrukcí pankreatických beta - buněk produkujících inzulín. Příčiny vzniku autoimunitního procesu zůstávají neobjasněné , předpokládá se že mezi hlavní faktory patří genetické predispozice : rodiče nebo sourozenci s diabetes , vlivy prostředí a výživy. K rozvoji diabetu 1. typu zásadním vlivem přispívají dietní faktory .

Fáze klinických projevů diabetes 1.typu , hyperglykémie - zvýšená hladina cukru v krvi je předcházení asymptomatickým - bezpříznakovým obdobím s různou délkou trvání od několika měsíců po několik let. V tomto počátečním bezpříznakovém období je možné v krvi zachytit autoprotilátky proti beta - buňkám ( IA - 2 ) . Trvalá pozitivita na přítomnost protilátek v séru znamená vysoké riziko rozvoje onemocnění.

Výsledky studií poukazují na klíčový význam infiltrace makrofágů a tvorby zánětlivých cytokinů . Přesné určení faktorů blokujících nebo opačně podporujících vznik zánětlivých cytokinů může pomoci ve zpomalení a odvrácení nástupu onemocnění.
Množství studií ukázalo jednoznačnou účinnost omega - 3 mastných kyselin v ovlivněni imunitní zánětlivé reakce u zvířat a lidí. Relativně vysoký příjem omega -6 tuků v takzvané západní dietě je předpokladem k nadměrné zánětlivé reaktivitě imunity a zvýšenému riziku autoimunitních onemocnění mezi které patří diabetes 1.typu .

Ve výzkumech z roku 2003 v populaci norských dětí byl pravidelně podáván od narození do 1.rok olej z tresčích jater , bohatý zdroj omega - 3 mastných kyselin a vitamínu D. Děti užívající doplněk výživy měli nižší výskyt diabetu 1.typu . Z výzkumu však nebylo jasné jaký přínos ve snížení výskytu onemocnění měly jednotlivé složky , vitamin D a omega - 3 .

Zdroj : . Stěně LC , Joner G , The Norwegian Childhood Diabetes Study Group . Use of cod liver oil during the first year of life is associated with lower risk of childhood - Onset type 1 diabetes : a large , population - based , case - control study . Am J Clin Nutr. . 2003 ; 78 (6) :1128-1134 .

 Autoři Norris a kolektiv se rozhodli pro důkladnější zhodnocení vlivu omega - 3 a omega - 6 mastných kyselin na vznik diabetu 1.typu u dětí . Do klinické studie zařadili 1770 dětí s vysokým rizikem vzniku diabetu 1.typu . Rizikovým kritériem byl výskyt onemocnění u rodičů a sourozenců . Rodiče začali pravidelně zaznamenávat dietní příjem dětí v období od 1.rok do 6 let . V uvedeném období se rozvinul diabetes 1.typu u 58 dětí.

Výzkumníci zaznamenali snížení rizika vzniku onemocnění o 55 % u dětí se zvýšenou konzumací omega - 3 mastných kyselin .
Protože záznamy rodičů mohou být obsahovat chybné údaje , nejspolehlivějším ukazatelem dietního příjmu omega -3 jsou aktuální hodnoty měřené jako biomarkery z krve . Na tato měření byla vytvořena podskupina 244 dětí. V této podskupině konzumace omega - 3 mastných kyselin odpovídala 37 % snížení rizika vzniku diabetu 1.typu .
Vedoucí výzkumného týmu , Prof.Norris konstatoval , že za snížením rizika vzniku diabetes jsou protizánětlivé účinky omega - 3 . Zánět představuje mechanismus časné fáze vzniku diabetu 1.typu . Zánětlivá reakce způsobuje destrukci pankreatických uskupení beta - buněk a omega - 3 představuje modulátor tlumící zánět. Zároveň dodal že efekt není absolutní , přispívá ke zpomalení nástupu onemocnění.

Prof. Jill Norris:" Skupina predisponovaných dětí sníží riziko vzniku diabetu 1.typu dietou bohatou na omega - 3 zhruba o polovinu "

Zdroj : Jill M. Norris et al . : Omega - 3 polyunsaturated Fatty Acid Intake and Islet Autoimmunity in Children at Increased Risk for Type 1 Diabetes :
Journal of the American Medical Association , Sep.2007 , Vol.298 , No12 , P1420 - 1428

Home » Nutraceutika a onemocnění » Cukrovka » Diabetes 1. typu u dětí