Inhibitory dipeptidylpeptidázy-4

Home » Nutraceutika a onemocnění » Cukrovka » Inhibitory dipeptidylpeptidázy-4

Inhibitory dipeptidyl peptidázy 4 ( DPP - 4 )


Gliptíny patří k nejnovějším synteticky připraveným lékům používaným v léčbě diabetes 2.typu na snížení hladiny cukru. Na rozdíl od běžně používaných perorálních antidiabetik má použití inhibitorů DPP - 4 přínos v nižším výskytu nadměrně snížené hladiny cukru - hypoglykémie.

Mechanismus účinku inhibitorů DPP - 4 spočívá v inhibici ( snížení aktivity ) enzymu dipeptidyl peptidáza - 4 odbourávající stimulační inkretinových hormonů. Snížením degradace ( odbourávání ) dochází k prodloužení účinku a zvýšení hladin inkretinových hormonů GLP - 1 a GIP , které mají za úkol stimulovat vylučování inzulínu .

Stejně jako většina synteticky připravených molekul i inhibitory DPP - 4 mají své přírodní alternativy . Několik přírodní látky vykazují aktivitu DPP - 4 . Charakteristickým znakem přírodních inhibitorů DPP - 4 je obsah látek Triterpenové struktury , specifických látek s typicky hořkou chutí .

Charakteristickým rysem působení přírodních inhibitorů DPP - 4 je srovnatelné , minimálně až nepřítomným riziko hypoglykémie . Hladiny cukru jsou snižovány k normálním hodnotám , nikoli však k hodnotám nefyziologickým , kriticky nízkým . Účinky se rozvíjejí pozvolna v průběhu několika týdnů .

Mezi nejúčinnější přírodní látky , nutraceutika obsahující triterpeny působící hypoglykemické patří u nás poměrně málo známé rostliny tropického pásma Gurmar - Gymnema sylvestre a Hořká tykvičky - Momordica charantia . Do této skupiny i když s méně vyznačenými účinky můžeme zařadit u nás běžně rostoucí Pampelišku lékařskou - Taraxacum officinale .


Gurmar - Gymnema sylvestre


Popínavá rostlina původem z Indie . Název Gurmar vychází z indické terminologie , gur -mar znamená ničitel , zabíječi cukru. Rasltlina se úspěšně využívá v ajurvédském léčitelství od nepaměti . Gurmar obsahuje triterpenové alkaloidy , kyselinu gymnemovú . Antidiabetické účinky kyseliny gymnemovej inspirovaly vědce k více experimentálním a klinickým studiím.

V klinické studii byl pacientům s diabetes 2. typu podávaný standardizovaný extrakt z listů Gurmaru po dobu 18 až 20 měsíců jako součást jejich léčby perorálními antidiabetiky . Tato skupina pacientů zaznamenala významné snížení hladiny cukru , glykozilovaného hemoglobinu ( HbA1c ) a zvýšení tvorby inzulínu . Dávkování základních léků bylo sníženo , někteří pacienti mohli zcela ukončit medikaci perorálními antidiabetiky .

V placebem kontrolované studii byl podáván extrakt Gurmaru pacientům s diabetes 1. typu , závislým na inzulinu v denní dávce 400mg během 6 až 30 měsíců . Kontrolní skupina pokračovala v monoterapii inzulinem . Ve skupině léčené extraktem z Gurmaru klesla po 6 měsících spotřeba inzulínu přibližně na polovinu , hladina glukózy klesla z 232 mg / dL na 152 mg / dL , statisticky významně poklesla také koncentrace glykozilovaného hemoglobinu ( HbA1c ) . V kontrolní skupině bez podávání extraktu z Gurmaru nebyl zaznamenán pokles hladiny cukru nebo pokles spotřeby inzulínu . Výsledky studie poukazují na působení Gurmaru v prevenci inzulínové rezistence.

Přínosem použití Gurmaru je snížení hladiny cukru mechanismem zlepšené tvorby inzulínu a zároveň zamezením ztráty účinnosti inzulínu - inzulínové rezistenci . Přidanou hodnotou použití Gurmaru je schopnost obnovy a zvýšení počtu beta - buněk pankreatu .
Použití Gurmaru s ohledem na účinnost a dlouhodobou bezpečnost podávání představuje první volbu při výběru přírodního doplňujícího antidiabetika . Gurmar bývá dostupný ve formě kapslí s extraktem obsahujících kyselinu gymnemovú nebo ve formě čajoviny - Gurmar čaj . Výhodou aplikace čajoviny je zachování celého spektra účinných látek , protože při extrakci může docházet ke změně spektra účinných látek v závislosti na extrakčního média .


Hořká dýně ( tykev ) - Momordica charantia

Tropická rostlina z čeledi tykvovitých , léčebny se využívají plody podobné dýni nebo šťáva z plodů . Antidiabetické účinky Hořké tykve jsou připisovány několika obsahovým látkám , zejména Triterpenové alkaloidem , momorcharínu , momordicínu a polypeptidu . Látky Hořké tykve působí současně na více cílových místech. Stimulují obnovu beta - buněk pankreatu , zvyšují jejich počet čímž dochází ke zvýšení tvorby inzulínu . Dalším účinkem triterpenů Hořké tykve je inhibice DPP 4 s následným zlepšením účinnosti inzulínu. Udržováním inzulínové senzitivity působí Hořká tykvičky preventivně před vznikem metabolického syndromu .

Použití Hořké tykve s ohledem na omezení délky nepřetržitého podávání v období 3 měsíců představuje druhou volbu při výběru doplňujícího přírodního antidiabetika , alternativu při nedostatečné odpovědi na podávání Gurmaru .


Při jakém typu diabetes je vhodné užívání čajovin Gurmar nebo Hořká tykvičky ?


Antidiabetické čajoviny Gurmar a Hořká tykve jsou vhodné při diabetes obou základních typů.

Při aplikaci inzulínu dochází ke snižování účinnosti a vzniku inzulínové rezistence . Doplňková podpůrná léčba může v takovém případě napomoci k zachování účinnosti inzulínu , předcházet vzniku inzulínové rezistence a postupnému zvyšování dávek.

Podpůrná léčba diabetes 2. typu má velký význam z důvodu zamezení progrese , případně možného snížení dávkování základních perorálních antidiabetik . Podávání čajovin může vést v mnoha případech k úplné kompenzaci glykémie bez nutnosti dalšího podávání medikamentů .

Antidiabetické čajoviny zlepšují jednak sekreci inzulínu , zvyšují jeho účinnost , zabraňují vzniku inzulínové rezistence a najželateľnejším efektem použití je více studiemi zdokumentovaná obnova , zvýšení počtu beta - buněk pankreatu .


Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika a onemocnění » Cukrovka » Inhibitory dipeptidylpeptidázy-4