Metabolický syndrom a kokosový olej

Home » Nutraceutika a onemocnění » Cukrovka » Metabolický syndrom a kokosový olej

Metabolický syndróm a kokosový olej


Nasycené tuky se střední délkou řetězce v prevenci a léčbě metabolického syndromu

Metabolický syndrom představuje komplex metabolických poruch jakými jsou břišní obezita , dislipidémia - porucha metabolismu a složení tělesných tuků , vysoký krevní tlak a zhoršená tolerance glukózy . Jednotlivé mechanismy tvořící metabolický syndrom vedou ke zvýšení nemocnosti a úmrtnosti na srdečně - cévní onemocnění . Mechanismus vzniku metabolického syndromu je velmi složitý a příčiny vzniku nebyly dosud přesně objasněny. Dietní tuky tvoří významnou složku výživy a podle nejnovějších zjištění jsou považovány za jeden ze základních faktorů v rozvoji nebo opačně v prevenci kardiovaskulárních a metabolických onemocnění.

Japonští vědci se v jedné z posledních prací publikovaných v roce 2010 zaměřili na zkoumání fyziologické funkce a molekulárních mechanismů působení nasycených mastných kyselin se střední délkou řetězce ( MCT tuků ) a jejich vlivu na rozvoj metabolického syndromu .

Experimentální studie ukázala že dietní MCT tuky , jejichž nejbohatším přírodním zdrojem je kokosový olej , snižují depozici - ukládání tělesného tuku prostřednictvím zvýšení termogeneze - tvorby tělesného tepla. Uvedené účinky byly prokázány na zvířecích modelech a také u lidí .

Navíc několik studií poukazuje na terapeutické možnosti využití MCT tuků v zachovávání funkce inzulínové senzitivity ( schopnosti buněk reagovat na přítomnost inzulínu ) . Zachování inzulínové senzitivity je důležitým faktorem využitelným k zastavení a zvrácení rozvíjejícího se diabetes II . typu ( diabetes nezávislý na inzulínu = začínající cukrovka ) .

zdroj :

Nagao K , Yanagita T. : Medium -chain fatty acids : functional lipids for the prevention and treatment of the metabolic syndrome ; Pharmacol.Res.2010 , Mar ; 61 ( 3 ) .

Wein S , et al . : Medium -chain fatty acids ameliorate insulin resistance caused by high- fat diets in rats ; Diabetes Metab.Res.Rev.Feb.2009 .

 MCT tuky jsou velmi odlišné od nasycených tuků s dlouhým řetězcem ( LCT - long chain triglycerides ) . Nemají negativní vliv na cholesterol , spíše mírně zvyšují " dobrý " HDL cholesterol . Celkově působí ochranně před vznikem kardiovaskulárních a metabolických onemocnění.

S jejich konzumaci MCT tuků by měly začít skupiny lidí s diagnostikovaným srdečně- cévními onemocněními a také lidé se začínající cukrovkou . MCT tuky jsou bezpečnou metabolickou alternativou pro diabetiky nahrazující potenciálně nebezpečné cukry a škroby .


Přirozené zdroje MCT tuků

MCT nasycené tuky se středním řetězcem se vyskytují ve velmi málo druzích potravin .

Nejdostupnějším přirozeným zdrojem je kravské máslo s obsahem do 10 % MCT tuků.

Nejbohatším jedinečným přírodním zdrojem je kokosový olej obsahující až 50 % zdraví prospěšných MCT tuků !


Je pravdivý mýtus o škodlivosti nasycených tuků ?

Ne všechny nasycené tuky jsou nutně špatné a potenciálně škodlivé. Podrobným výzkumem se zjistilo že nasycené tuky mohou být dokonce zdraví prospěšné a působit ochranně proti vzniku několika onemocnění.


Přirozené a syntetické trans - formy tuků

Z hlediska posouzení dopadů nasycených tuků na zdraví je nejdůležitější rozlišovat přirozené formy nasycených tuků neobsahující trans - formy a nepřirozené nasycené tuky obsahující trans - formy mastných kyselin vznikající při průmyslové hydrogenaci margarínů nebo při rafinovaní rostlinných olejů za účelem zvýšení jejich tepelné stability . Nejnovější poznatky vědců poukazují na fakt , prudký nárůst srdečně- cévních onemocnění v posledních desetiletích zapříčinila náhrada konzumace přirozených forem tuků za parciální hydrogenované tuky a oleje obsahující trans - formy mastných kyselin . Evolučně se lidské tělo a jeho metabolismus nikdy dosud nesetkali s touto formou tuků. Zdánlivě nepodstatná prostorová změna tvaru molekuly zapříčiňuje blokádu mnoha metabolických procesů. Vzniká situace podobná jako když klíč pasuje do zámku , lze jej zasunout ale nedá se otočit - odemknout , tím zabírá místo pravému klíči a dveře zůstávají uzamčené ... ) . Vědci zistiili že konzumace trans - forem tuků rapidně snižuje " dobrý " HDL cholesterol a zároveň zvyšuje hladiny rizikového VLDL cholesterolu účastnícího se patogeneze ( rozvoje ) aterosklerózy . Porovnáním se zjistilo že trans - formy tuků mají negativnější dopad na složení cholesterolu jako konzumace nasycených živočišných tuků .

Zcela vylučte konzumaci margarínů a částečně hydrogenovaných rostlinných olejů se zvýšenou odolností proti přepalování ( slunečnicová a řepkové oleje na smažení FRIT ... L ) . Buďte opatrní při skrytých parciální hydrogenovaných tucích v pečivu , " zdravých " cereálních musli - tyčinkách a ceraáliách na dobré ráno . Po několika desetiletích omylů máte k dispozici poznatky , uplatněte je ve svůj prospěch. Všechny uvedené umělé tuky mají svůj přirozený ekvivalent s prospěšnými účinky pro Vaše zdraví .

 

polosyntetické zdroje škodlivých trans - forem tuků přirozené a zdravé ekvivalenty ( se stejnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi )

margarín

nejvyšší tepelná strabilita , odolný vůči oxidaci - netuchne

kokosový nebo palmový olej
 
nejvyšší tepelná odolnost a odolnost proti oxidaci - netuchne

řepkový nebo slunečnicový olej parciální hydrogenovaný ( Frit...l )

zvýšená odolnost proti přepalování

olivový olej

zvýšená odolnost proti přepalování a oxidaci

 


Délka řetězce nasycených tuků

Druhým důležitým aspektem pro posouzení dopadů nasycených tuků na zdraví je délka řetězce mastných kyselin . Zatímco nasycené tuky s dlouhým řetězcem mají tendenci zhoršovat složení cholesterolu a zvyšovat riziko metabolického syndromu , nasycené tuky se střední délkou řetězce působí ochranně , zlepšují složení cholesterolu , neukládají se ve formě tělesného tuku , působí preventivně proti vzniku metabolického syndromu a proti vzniku cukrovky .


Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika a onemocnění » Cukrovka » Metabolický syndrom a kokosový olej