Škodlivé glykační produkty

Home » Nutraceutika a onemocnění » Cukrovka » Škodlivé glykační produkty

Mechanismus regulace hladiny glukózy v krvi inzulínem

Po vstřebání glukózy z tenkého střeva stoupá její koncentrace v krvi . Nárůst koncentrace glukózy spouští uvolňování inzulinu z pankreatu. Inzulín umožňuje přenos glukózy z krve do buněk a přednostně do adipocytů - tukových buněk které ji ihned přeměňují a uskladňují jako tuk . Průnikem glukózy do buněk klesá hladina glukózy v krvi .


Jídlo bohaté na škrob spouští domino- efekt fyziologických změn.

Rychlý nárůst krevní glukózy střídá rychlý nárůst hladiny krevního inzulínu . Inzulín spouští rychlou tvorbu tuků , pokles hladiny krevní glukózy a pocit hladu . Je obtížné snížit tělesnou hmotnost při dietě bohaté na škroby , protože rychlá přeměna glukózy na tukové zásoby způsobuje neustálý pocit hladu . Méně hypoglykemického potrava s minimálním obsahem škrobů zvyšuje krevní cukr méně a nevyvolává takovou prudkou inzulínovou reakci. Diabetici typu I. s oslabenou tvorbou inzulinu nedokážou účinně regulovat metabolismus a proto hladina glukózy v krvi zůstává vysoká zatímco buňky celého těla trpí nedostatkem glukózy .

Stav , kdy organismus již není schopen udržet normální hladiny cukru - hyperglykémie , rozvíjí dalšími mechanismy funkční , metabolické a organické poruchy.

Nejvýznamnějším mechanismem , kterým se hyperglykémie podílí na rozvoji makroangiopatie a mikroangiopatie je Neenzymové glykace bílkovin , kde zejména v tzv. . pozdní fázi vznikají produkty nazývané AGEs ( advanced glycation endproducts ) .


Glukóza při vysokých koncentracích reaguje s bílkovinami

Glukóza je chemickými vlastnostmi relativně reaktivní molekula . Například při grilování masa reakce cukru a bílkovin způsobuje hnědou barvu . Rostliny vytvářejí relativně velká množství reaktivních cukrů při fotosyntéze . Aby se vyhnuli reaktivitě glukózy při transportu glukózy z listů do jiných části rostliny ji přeměňují je na méně reaktivní disacharid sukrózu . Rovněž v lidském těle dokáže zvýšená koncentrace glukózy v krvi reagovat a poškozovat bílkoviny cévních stěn .


Více glukózy v krvi znamená více škodlivých AGE

Hyperglykémie urychluje reakci glukózy s bílkovinami krevního séra . Glukóza reaguje s atomem dusíku v aminokyselnách . Následně dochází ke slučování - konjugaci molekul a tvorbě stabilnějších sloučenin takzvaných glykačných metabolických produktů ( AGEs ) .


Bílkoviny navázané na AGE tělo dokáže rozkládat a AGE vyloučit

Tělo disponuje pouze omezenou schopností rozkládat bílkoviny vázány s glykačnými metabolity a následně vylučovat AGE z těla . Některé typy AGE jsou velmi obtížně metabolizovatelné buňkami a proto se v nich hromadí . Pokud porovnáme dva základní jednoduché cukry , fruktóza je mnohem agresivnější ve vytváření glykačných produktů jako glukóza . Metabolické účinky fruktózy byly prokázány v experimentech na zvířatech kde glykace vyvolávala zánětlivá onemocnění s náasledným poškozováním funkce slinivky. Podobné mechanismy byly potvrzeny u lidí . Existují studie které zjistily urychlené degradaci kolagenu a stárnutí kůže následkem tvorby glykačných produktů po podávání vyšších dávek fruktózy .

Dlouhodobě nižší hladiny krevního cukru vytvářejí méně glykačných produktů a snižují riziko vzniku onemocnění vyvolávaných chronickým zánětem . Chronický zánět působící na slinivku , vyvolaný dlouhodobým působením glykačných produktů vyúsťuje v diabetes . Z toho vyplývá důležitost kontroly hladin glukózy volbou vhodné diety jako primární prevence vzniku diabetes.


Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika a onemocnění » Cukrovka » Škodlivé glykační produkty