Stimulátory Th1 imunity

Home » Nutraceutika a onemocnění » Oslabená imunita » Stimulátory Th1 imunity

Th1 stimulátory imunity


Obecně vzata "podpora imunity" nemusí v praxi vůbec fungovat, protože bez poznatků, které složky určitá látka stimuluje může rovnováha imunity dokonce ještě více narušit a tím zhoršit průběh onemocnění.

V současnosti jsou díky nejnovějším výzkumem známé několik syntetické i přírodní látky se schopností posouvat imunitu směrem od Th2 dominance k Th1. Tyto látky se nazývají Th1 stimulátory (Th1-Shifters).


Známé stimulátory Th1 složky imunity:


1) Inosin


Inosin je přirozeně se vyskytující látka patřící do skupiny purinů. Nachází se v mase, živočišných produktech, vzniká v těle enzymatickým rozkladem ribonukleové kyseliny pocházející ze zaniklých buněk.

Následně se inosin zapojuje jako stavební jednotka do novotvorby nukleových kyselin. Uvedený mechanismus využití inozínu má přímou souvislost s podporou tvorby nukleových kyselin a následným zlepšením syntézy enzymů, bílkovin a zlepšením funkčnosti imunitních buněk.
Inosin se používá ve výživových doplňcích na regeneraci svalové hmoty, léčebny se využívá při léčbě stavů spojených se sníženou odolností proti virům a intracelulárním L-formám bakterií, autoimunitních onemocnění, pro Neuroprotektivní (chránící nervy před poškozením) účinek se využívá v léčbě roztroušené sklerózy. Inosin prokazatelně ruší účinky bakteriálních a virových endotoxinů (škodlivých výměšků) způsobujících "cytokinové bouři" - závažnou, intenzivní zánětlivou reakci vyvolanou toxiny, způsobující vysoké horečky, selhávání orgánů až smrt.

Inosin zvyšuje degranulaci - zrání mastocytů, zvyšuje tvorbu interferonu-gama, celkově působí jako stimulátor Th1 složky imunity s využitím při léčbě virových onemocnění. Obvykle se podává 500mg několikrát denně, v pulsní schématu (nepravidelné dávkování).

zdroj: TRENDS in Pharmacological Sciences Vol.25 No.3 March 2004


 2) Inosin-pranobex (metizoprinozín, acedoben dimepranol, dlouhodobém tbl.)


Polosyntetický derivát inozínu, podle údajů výrobce se zlepšenou vstřebatelností v porovnání s inosinem (nebo pro nemožnost patentování inozínu?). Připravuje se sloučením, kombinací inozínu, kyseliny acetamidobenzovej a dimetylaminoizopropanolu v poměru 3:1 dílu inozínu. Vzniklá komplexní sůl v těle po vstřebání uvolňuje samotný inosin.

Nevýhodou této komplexní sloučeniny je snížený obsah samotného inozínu (obsahuje 25% čistého inozínu) čili i při zlepšeném vstřebávání je otázkou zda je i vyšší účinnost ve srovnání s podáváním 100%, čistého inozínu.

Metizoprinozín - polosyntetický derivát inozínu se používá v léčbě virových infekcí, zvyšuje aktivitu NK-buněk. Zvyšuje hladiny IL-12, zvyšuje tvorbu interferonu-gama a zároveň snižuje hladiny IL-10, výsledkem je posun k aktivitě Th1 složky imunity. Metizoprinozín je netoxický, bezpečný a má minimum nežádoucích účinků, možné podávat dětem od 1 roku.

Podává se ve formě tablet, takzvanou pulzní schématem, měnícími se dávkami.


3) Extrakt z borovicových šišek


Použití pochází z Japonska, později se rozšířilo i do Řecka. Japonci používají borovicové šišky na přípravu čaje, což přispívá k významnému snížení výskytu rakoviny.

Předpokládá se že účinné látky stimulují lymfocyty, zvyšují tvorbu IL-12 a snižují tvorbu IL-10, což vede k posunu imunity směrem k Th1 složce. Extrakt snižuje hladiny imunoglobulinů IgE, což vede k oslabení alergických reakcí. Posun imunity k Th1 složce léčí nejen alergie a astma (nadměrná reaktivita Th2), zvyšuje také odolnost proti virům. Extrakt z borovicových šišek se používá vnitřně po kapkách v dávce 10 kapek denně.


4) Heparin


Heparin je látkou která zabraňuje srážení krve, patří také mezi přírodní Th1 stimulátory.
Tato informace objasňuje množství pozitivních účinků léčby přikládání pijavic. Uvoľnenenie heparinu pocházejícího z pijavic do krve má několik léčebné účinky. Nejvíce je známý antiagregační (protisrážlivý) účinek prospěšný při vysoké srážlivosti krve a žilní trombóze, dále má heparin protizánětlivý účinek a nejnovější byl odhalen imunostimulační účinek heparinu ve prospěch Th1 složky imunity. Přikládání pijavic tak může pomáhat v léčbě chronických infekčních onemocnění zapříčiněných vnitrobuněčné patogeny.


5) Vitamin C


Z výzkumu vyplývá že vitamín C má schopnost zvyšovat Th1 složku imunity vůči vnitrobuněčným infekcím - virům a vnitrobuněčným L-formám bakterií. Stimulací interferonu-gama zároveň zesiluje schopnost imunokompetentních buněk rozpoznat a eliminovat rakovinové buňky. Podávání, suplementace vitaminu C ve formě doplňků má obecně prokazatelný benefit při virových a nitrobuněčných infekcích iv léčbě rakoviny. K efektu stimulace Th1 imunity vitamínem C dochází při podávání vyšších dávek, doporučuje se 3-5 g denně. Běžně doporučené dávky 100-500mg denně zajišťují prevenci nedostatku, nemají významnější léčebný efekt. Více o vitaminu C a stimulaci Th1 imunity si přečtěte zde:                                           Vitamin C-stimulátor Th1 imunity.


6) Pelyněk pravý


Léčebné použití Palin sahá do tradiční čínské medicíny používající rostlinu k léčbě buněčných parazitů a rakoviny. Hlavní obsahovou látkou Palin je seskviterpenoid artemisininu. V experimentálních pokusech na zvířatech podávání artrmisinínu zvyšovalo Th1 nitrobuněčnou imunitu a zároveň snižovalo Th2 imunitu. Artemisininu se tím zařadil mezi další přírodní stimulátor Th1 imunity. Podle experimentů in-vitro stimulací Th1 složky imunity vykazuje artemisininu selektivní cytotoxický účinek na rakovinné buňky, včetně nádorových buněk rezistentních (odolávajících) radioterapii a chemoterapii. Později byl artemisininu úspěšně použit v experimentální léčbě melanomu (rakoviny kůže) u lidí. Uvedené poznatky otevírají nové možnosti imunologické léčby rakoviny u lidí.

zdroje:
1. Zhang, J., C. L. Yang. 2005. PHARMACOLOGY and toxicology of artemisinins. J. Hebei NU 22: 75-77.
2. Efferth T, Willmar Schwabe Award 2006: antiplasmodial and antitumor activity of artemisininu-from bench to bedside. Planta Med 73: 2007, 299-309.


7) Puškvorec obecný


Tradičně se Puškvorec používá na podporu mozkové činnosti a při depresích jako neurotonikum, v léčbě trávicích obtíží.
Nejnovější výzkumy orientované na imunologické mechanismy potvrzují imunostimulační vlastnosti zvyšující aktivitu Th1 složky imunity.
Podle výzkumu ruských vědců z roku 2010 Puškvorec obsahuje specifické ve vodě rozpustné polysacharidy, které mají schopnost již v nízkých koncentracích aktivovat makrofágy, zvyšovat tvorbu interleukinů IL-12, TNF-alfa a tím celkově zvyšovat Th1 imunitní odpověď.
Polysacharidy z puškvorce představují další perspektivní přírodní látku použitelnou na stimulaci Th1 imunity v léčbě intracelulárních infekcí, onkologických onemocnění a IgE zprostředkovaných poruch imunity. Zkušeností z použití puškvorce u infekčního zánětu lymfatických uzlin jen potvrzují výše uvedené účinky.

zdroj: Bělská NV, et.al.: Water-soluble POLYSACCHARIDE Obtained from Acorus calamus L. classically activates macrophages and stimulates Th1 response; Int Immunopharmacol. 10 (8) :933-42. Aug.2010.


8) Hořká ( dýně ) tykev


Hořká tykvičky se tradičně používá ke snížení hladiny cukru a léčbu cukrovky. Podle novějších výzkumů obsahuje proteiny (bílkoviny) které účinně stimlujú nitrobuněčnou imunitu. Z několika experimentálních a klinických studií vyplývá že Hořká tykvičky jako Th1 stimulátor může pomáhat v léčbě virových infekcí, infekcí způsobených nitrobuněčnými formami bakterií (L-formy bakterií) av léčbě rakoviny. Více informací si přečtěte zde: Imunostimulační účinky hořké dýně ( tykve ).


 

 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

 
Home » Nutraceutika a onemocnění » Oslabená imunita » Stimulátory Th1 imunity