Vitamín C stimulátor Th1 imunity

Home » Nutraceutika a onemocnění » Oslabená imunita » Vitamín C stimulátor Th1 imunity

Vitamín C - stimulátor Th1-složky imunity


Vitamin C už dříve získal pověst stimulátoru imunitního systému. Vyšší dávky a podávání - suplementace vitaminu C ve formě doplňků má své zastánce i odpůrce. Jako ve skutečnosti ovlivňuje vitamin C funkčnost imunity? Má smysl suplementace?

Studie ukázaly že vitamin C může opravdu pomoci v prevenci a léčbě mnoha infekčních onemocnění, virových onemocnění, kvasinkových infekcí. Zlepšením funkce imunity může stejně zvyšovat úspěšnost léčby rakoviny. Vitaminu C ovlivňuje skutečně široký okruh onemocnění. Je to vůbec možné?

Ano, dokonce v současnosti jsou již účinky vitamínu C vědecky objasněny výzkumy sahajícími až na úroveň imunologických procesů jednotlivých buněk

Americká akademie pro alergie, astma a imunologii mezi jinými vědeckými pracemi provedla studii vlivu vitamínu C na imunitní systém. V klinickém pokusu na skupině dobrovolníků se studovali parametry imunity na základě opakovaných rozborů krve 12 anonymních pacientů, kteří dostávali jeden gram vitamínu C denně jako doplněk výživy v období během dvou týdnů.


Výsledky studie


1. Zvýšení počtu NK-buněk


U všech dobrovolníků byl po 2 týdnech podávání 1g vitamínu C denně zjištěn nárůst, zvýšení počtu NK-buněk = (Natural Killer) buněk - speciálních imunitních buněk zvaných zabíječů infikovaných buněk, které hrají důležitou roli v odolnosti proti virovým, kvasinkovým a speciální vnitrobuněčným infekcím .

NK-buňky jsou velké, granulární lymfocyty (bílé krvinky) kolující v krvi. Fungují v podstatě jako vojáci čekající na misi. Při infekci se aktivuje imunitní systém, následně jsou aktivovány NK-buňky které začnou ničit napadené buňky.

Z nárůstu počtu přirozených NK-buněk zabíječů po podávání vitamínu C vyplývá zvýšená odolnost proti vnitrobuněčným infekcím.


2. Zvýšení hladiny interferonu-gama


Podávání vitaminu C dobrovolníkům také významně zvýšilo hladinu interferonu-gama.
Interferon gama představuje velmi důležitý cytokin - bílkovinu vytvářenou cytotoxickými Th-1 buňkami, které patří do speciální podskupiny imunitních buněk odpovídajících za ničení nitrobuněčných patogenů - virů a polymorfních, cystických, takzvaných L-forem bakterií osídľujúcich vnitřek buněk.

Polymorfní nebo často označované také jako L-formy bakterií představují jistý mezistupeň bakterií a virů, nemají buněčnou stěnu, jsou to shluky bílkovin proměnlivých tvarů, dokáží přežívat a dělit se jen uvnitř napadených buněk. Pro schopnost výměny části DNA s hostitelskými buňkami jsou těžší rozpoznatelné imunitním systémem a způsobují mnohé vážná chronická onemocnění. Mezi známé bakterie se schopností vytvářet bezstenové intracelulárně L-formy patří například Chlamydie, Borrelia spirochety, ale prakticky většina bakterií disponuje touto schopností.

Když cytotoxické T-buňky identifikují infikované tkáně buněk, začnou vylučovat interferon-gama který po vazbě na povrch cílových buněk aktivuje tvorbu bílkovin zastavujících replikaci - množení napadených buněk a tím zabraňují rozšiřování infekce na okolní buňky. Interferon-gama také aktivuje další makrofágy v oblasti infekce. Napadené nebo odumřelé buňky se pomocí vazby s interferonem-gama na jejich povrchu stávají "viditelnými" pro makrofágy, které je pohlcují.


3. Snížení tvorby interleukinu-4 a interleukinu-10


Podávání vitaminu C vedlo ke snížení hladin interleukinů IL-4 a IL-10 patřících do podskupiny cytokinů zabezpečujících Th-2 - humorální složku imunity neutralizující cizorodé bílkoviny a eliminující extracelulární patogeny osídľujúce sliznice a tělní tekutiny, prostřednictvím imunologické reakce antigen-protilátka. V současnosti velmi často se vyskytující nadměrná funkce této složky imunity však vede k nepřiměřeně silným reakcím na mnohé látky z vnějšího prostředí známým jako alergické reakce. Vitamin C tímto mechanismem přispívá k oslabování alergických reakcí a tím k vyvážené funkci imunitního systému.

Z výzkumu vyplývá že vitamín C má schopnost zvyšovat imunitu vůči vnitrobuněčným infekcím - virům a vnitrobuněčným L-formám bakterií. Stimulací interferonu-gama zároveň zesiluje schopnost imunokompetentních buněk rozpoznat a eliminovat rakovinové buňky.

 

Podávání, suplementace vitaminu C ve formě doplňků má obecně prokazatelný benefit při virových a nitrobuněčných infekcích iv léčbě rakoviny.

 

Zdroj: Susan Ritter, MD, PhD, Gailen D. Marshall, Jr.., MD, PhD, Vitamin C Effect on Immune System: Study presented at the 60th Anniversary Meeting of the American Academy of Allergy, Asthma and immunology, 2005.


Několik přírodní látky stimulující imunitní systém je vhodné podávat takzvaným pulzním protokolem, ne plynule, ve stejné dávce.
Vitamin C aktivuje NK-buňky nejvíc pokud se podává v relativně vyšší dávce 1 až 5g / denně (podle závažnosti onemocnění, při rakovině se doporučuje maximální tolerovaná dávka obvykle dosahující 10-15g/deň), 5 dní v týdnu s 2 denní přestávkou.

Předpokládá se že při pravidelném použití stejné dávky každý den tělo začne vytvářet enzymy inaktivujúce vitamín což následně snižuje efektivitu suplementace.

Podávání vitaminu C je vhodné doplnit pitným režimem s použitím alkalických silně mineralizovaných vod pro eliminaci snížení pH vnitřního prostředí. Nejpraktičtější se jeví příprava nápoje použitím práškové formy vitaminu C (například přípravek LyCyn) rozpuštěný v minerální vodě.


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika a onemocnění » Oslabená imunita » Vitamín C stimulátor Th1 imunity