Význam Th1-Th2 rovnováhy imunity

Home » Nutraceutika a onemocnění » Oslabená imunita » Význam Th1-Th2 rovnováhy imunity

Význam rovnováhy Th1/Th2 složek imunity


Chronická onemocnění spojováno s nerovnováhou imunity, Th2 dominancí:
chronický únavový syndrom, autoimunitní onemocnění, boreilóza, poruchy funkce štítné žlázy, virové a nitrobuněčné bakteriální infekce, alergie, astma, rakovina.

Imunitní systém používá v principu dva základní typy obranné reakce a to v závislosti na způsobu napadení organismu různými patogeny nebo v závislosti na průniku cizorodých škodlivých látek do organismu. Obě složky imunity spolupracují v dynamické rovnováze a formují se z takzvaných spících - T-helper-0 buněk představujících Th0 složku imunity.


Th0 složka


Představte si velké psané písmeno V napsáno opačně. Na vrcholu se nachází takzvaná Th0 složka imunity, která představuje spící imunitní buňky se schopností budoucí "specializace", čili se schopností stát se Th1 nebo Th2 bojovníky nacházejícími se na dvou oddělených ramenou písmene V. Th0 imunitní buňky jsou v neaktivní, klidové fázi, mají schopnost adaptace, přeměny na základě výskytu infekce podle toho, zda patogen napadá nitrobuněčné prostředí nebo osídluje mimo buněčné prostředí - sliznice, tělové tekutiny a pokožku.
Zdravý imunitní systém dokáže zajistit dynamickou rovnováhu obou základních složek imunity podle typu napadení.


Th1 složka


Jednou ze základních složek imunity je takzvaná Th1 složka (T-helper 1) nebo buněčná imunita. Th1 složka imunity nás brání před organismy, které mají schopnost pronikat a rozmnožovat se uvnitř našich buněk, před takzvanými nitrobuněčnými - vnitrobuněčné patogeny. Do této skupiny nitrobuněčných patogenů patří všechny viry, méně Přezkum ale z hlediska dopadu na lidské zdraví a výskyt mnoha chronických onemocnění je skupina bakterií, které mají specifickou schopnost měnit své existenční formy, mění se na takzvané polymorfní, beztvaré, bezstenové, L-formy bakterií , schopné přeměny z klasické buněčné struktury na bezstenové formy, beztvaré shluky bílkovin zbavené buněčných stěn osídľujúce vnitřek našich buněk. L-formy bakterií představují svými vlastnostmi jistý mezistupeň mezi bakteriemi a viry. Právě ve schopnosti ukrývání se ve vnitrobuněčné prostředí spočívá nebezpečnost tohoto typu patogenů a zároveň význam v zabezpečení plné funkčnosti Th1 složky imunity, odpovídá za eliminaci - hubení nitrobuněčných patogenů, také za eliminaci poškozených a nekontrolovaně se dělících buněk - rakovinných buněk.
Sumární Th1 imunita chrání před viry, nitrobuněčnými bakteriemi (boreliím, chlamydie, mykoplazmy) kvasinkami a před rakovinou. Moderní léčba rakoviny by neměla používat cytostatika které neselektivní ničí i Th1 složku imunity, ale měla by se soustředit právě na posílení práce Th1 složky imunity speciálními imunostimulátor. Více v článku: Stimulátory Th1 imunity


Th2 složka


Extracelulární - mimo buněčná - Th2 složka imunity, nebo i takzvaná získaná imunita zajišťuje reakci na běžné typy bakterií, parazitů, toxinů a alergenů osídľujúcich mimo buněčný prostor: sliznice, tkáně, tělní tekutiny. Th2 typ imunitní reakce probíhá na základě rozpoznávání cizorodých bílkovin patogenů a vytváření protilátek - antigenů neutralizujících cizorodé látky. K Th2 imunitní reakci patří také reakce na kontakt sliznic a kůže s cizorodými škodlivými látkami. Nepřiměřená a nadměrně zesílená reakce na kontakt s neškodnými látkami, například potravinami se nazývá alergickou reakcí.
Běžné typy bakterií, parazity, toxiny a alergeny posilují především Th2 složku imunity.


Jak se umí spící Th0 buňky specializovat?

Specializace, diferenciace Th0 buněk probíhá na základě biologických informací podávaných bílkovinnými látkami - cytokiny.
Přítomnost jakýchkoliv mimo buněčných patogenů (běžné bakterie) a toxinů spouští tvorbu cytokinů zvaných interleukiny podskupiny 10 (IL-10).
Přítomnost jakýchkoliv nitrobuněčných patogenů (viry, L-formy) aktivuje tvorbu interleukinů podskupiny 12 (IL-12).
IL-10 a IL-12 předurčují, kterým směrem se bude zrání, specializace Th0 buněk ubírat. Platí že zvýšení tvorby Th1 buněk má za následek útlum tvorby Th2 buněk. Platí to i opačně. Posílení diferenciace jedné složky imunity jde vždy na úkor druhé složky. Z toho vyplývá nejen posílení schopnosti těla lépe reagovat na potřebu obrany podle typu patogenů.

Z uvedené zpětné vazby specializovali Th0 buněk vzniká riziko pokud dochází k nadměrné, nepřiměřené a dlouhodobé aktivaci jedné ze složek imunity. Vzniká tak stav snížené obranyschopnosti na extracelulární patogeny a zvýšeného výskytu autoimunitních onemocnění (převaha Th1 složky) nebo opačně stav snížené obranyschopnosti před vnitrobuněčné infekcemi doprovázen nepřiměřenými alergickými reakcemi a zvýšeným rizikem výskytu rakoviny (převaha Th2 složky).


Nebezpečí nitrobuněčných infekcí


Z pohledu zrání a specializace Th0 imunitních buněk vyplývá i velmi zajímavý mechanismus jako dokáží viry "oklamat imunitu".
Viry, speciální herpes, EBV, CMV a HHV6 vytvářejí bílkoviny, které "oklamou" imunitní systém tak že si imunita myslí že hrozba přichází "z opačné strany," čili infekci nezpůsobují nitrobuněčné ale mimo buněčné patogeny. Následně imunitní systém se přepne do Th-2 módu a začne vytvářet Th2 buňky na úkor Th1 buněk zodpovědných za nitrobuněčné infekce. To zvyšuje šanci virů na přežití a rozmnožování. Převládá názor že většina virů má tuto schopnost manipulace imunity.


Spojitost chronických onemocnění s nerovnováhou imunity


Vědci více pracemi demonstrovaly fakt že výskyt mnoha chronických, neurologických, autoimunitních onemocnění, alergií, rakoviny přímo souvisí s převahou funkce Th2 složky imunity.

Nadměrná aktivita Th2 složky imunity má více následků. Aktivace Th2 systému potlačuje Th1 složku, obzvláště funkci NK-buněk - "zabíječů". Zároveň dochází k nadměrné tvorbě protilátek Th2 buňkami. Pacienti s převahou Th2 nedokážou bojovat s virovými onemocněními, chlamydiovými infekcemi, selhává léčba chronické boreliózy. Nezvládnuté chronické intracelulární infekce následně spouštějí autoimunitní onemocnění, typickým příkladem je reumatiodná artritida při které je ve více než 90% případů dokazatelná přítomnost infekce, navíc vědci předpokládají že se jedná o infekci zmutovaných vnitrobuněčné L-formami bakterií. Chronické virové infekce vedou prostřednictvím dalšího oslabování vnitrobuněčné imunity ke ztrátě kontroly nad geneticky poškozenými buňkami (včetně nekontrolovaně se dělících) pokud zvýšenému výskytu rakoviny. Dnes je známo že za většinou případů rakoviny čípku je přítomnost virů. Vakcíny působí jen na na vybrané typy virů způsobujících rakovinu. Podle nových poznatků o rovnováze imunity se jeví účinnější nahradit vakcíny přirozenými stimulátory Th1 složky imunity. U Th2 dominantních lidí se také častěji vyskytují kvasinkové infekce.


Obrana "druhé linie" proti virům - RN-AZA.


Nefungující Th1 složka imunity ba měla mít za následek fatální se končící virové infekce. Nefunkční Th1 složka však nemusí nutně znamenat navenek projev vážného onemocnění. Proč? Tělo disponuje záložním mechanismem, kterým je enzym RN-AZA.
RN-Aza nedokáže přímo ničit virové částice a L-formy bakterií, ale dokáže zpomalit jejich dělení. Tento mechanismus "dává čas" imunitě aby se dokázala nastartovat Th1 složka ničící patogen. RN-Aza nedokáže ničit patogeny, proto dochází k následným relapsem (zhoršení) infekce střídání období zlepšení, chronické onemocnění přetrvává.
Dlouhodobě zvýšená aktivita RN-žlázy má však také své negativní důsledky: zvýšený rozklad lidské m-RNA (ribonukleová kyselina) což vede ke snížení tvorby vlastních enzymů a tělních bílkovin. Navenek se tento chronický stav projevuje tím že se pacient cítí oslabený, chřadne.

zdroje:
1. Altern Med Rev 2003; 8 (3) :223-246
2. New insights into tmě pathophysiology and treatment of CFS; Summary of a presentation by Paul Cheney, MD, Ph.D.; Dallas, Texas, October, 2001


Th1 stimulátory imunity


Pacienti s dominancí Th2 mají zároveň nedostatek Th1 složky. Obecně vzata "podpora imunity" nemusí v praxi vůbec fungovat, protože bez poznatků, které složky určitá látka stimuluje může rovnováha imunity dokonce ještě více narušit a tím zhoršit průběh onemocnění. Jedinou možností jak se z tohoto stavu dostat je návrat k obnově rovnováhy imunity s použitím látek s přezkoumaným mechanismem stimulace imunity.

V současnosti jsou díky nejnovějším výzkumem známé několik syntetické a přírodní látky se schopností posouvat imunitu směrem od Th2 dominance k Th1. Tyto látky se nazývají Th1 stimulátory (Th1-Shifters).

Více o konkrétních Th1 stimulátorech imunity si přečtěte zde: Stimulátory Th1 imunity


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

 

 

Home » Nutraceutika a onemocnění » Oslabená imunita » Význam Th1-Th2 rovnováhy imunity