Inhibitory interleukinů

Home » Nutraceutika a onemocnění » Revmatoidní artritida » Inhibitory interleukinů

Protizánětlivé inhibitory interleukinů v léčbě osteoartritidy a revmatoidní artritidy


Příčiny vzniku a chorobné mechanismy osteoartritidy (OA, zánětu kloubů) a revmatoidní artritidy (RA) jsou předmětem pokračujících intenzivních výzkumů. Destrukce chrupavky se účastní několik známých faktorů. Důležitou roli v destrukci hrají interleukiny podskupiny 1 (IL-1). Do klinické praxe byly zavedeny inhibitory interleukinů-1 mezi které patří diacerein, metabolický prekurzor Reine.

Rhein je polyfenolické sloučeniny patřící do skupiny antrachinonů. Vyskytuje se například v rebarboře dlanitá (Rheum palmatum). Výzkumem účinků extraktů rebarbory ​​se zabýval D.Wenlong (1994). Vysvětlil důvody tradičního využití rebarbory ​​v léčbě horečky a zánětlivých onemocnění.


Jakým mechanismem účinkuje diacerein


Diacerein - 4,5-bis (acetyloxy) -9,10-dioxo-2-anthracenová kyselina - také známý jako diacetylreín, patří mezi symptomaticky, pomalu (dlouhodobě) působící léky osteoartrózy (SYSADOA). Účinky diacereinu jsou charakteristické nejen tlumením zánětu, vykazují také modifikaci průběhu zánětu, což významně zvyšuje úspěch léčby.

• Inhibuje syntézu a aktivitu interleukinu-1 (IL-1), prozánětlivého katabolického cytokinu, který má významnou roli v degradaci chrupavky při osteoartróze
• Inhibuje další prozánětlivé cytokiny včetně IL-6, TNF-alfa a leukémie-inhibiting faktor.
• Inhibuje IL-1 receptorových antagonistů.
• Snižuje počet plazminogen aktivačních receptorů na synoviocytech a chondrocytech, a tím inhibuje přeměnu plazminogenu na plazmin.
• Snižuje tvorbu volných kyslíkových radikálů.
• Inhibuje tvorbu metaloproteináz, jako je kolagenáza5, 6 a stromelyzín7 a uvolňování lysozomálních enzymů (beta-glukuronidázy, elastázy a myeloperoxidáze), ovlivňujících odbourávání chrupavky.
• Při dlouhodobém užívání diacerein stimuluje syntézu složek tvořících chrupavku (kolagen, glukosaminoglykany a proteoglykany), a to iv přítomnosti IL-1.
• Neinhibuje syntézu prostaglandinů, proto nevykazuje žádnou gastroduodenální toxicitu.


 Klinické pokusy ověřující účinnost diacereinu


Rhein aktivní metabolit vznikající deacetylací diacereinu snižoval tvorbu matrix-metaloproteináz série-1, 3,9,13 a zvyšoval tvorbu inhibitorů metaloproteinázy-1 v chondrocytů v experimentální studii na zvířatech (Tamura, osteoarthritis research 2001).
Dr. Bernhardt Rintelen publikoval meta-analýzu 19 klinických studií sumární zahrnujících 2637 pacientů léčených diacereinem (Arch. Intern. Med. 2006; 166:1899-906). Z celkového počtu bylo 8 studií kontrolovaných placebem, 11 porovnávalo diacerein s nesteroidními antirevmatiky (NSA). Ve fázi aktivní léčby byl diacerein významně účinnější než placebo (přípravek bez účinné látky). Ve srovnání s NSA se dosáhlo podobná účinnost, ale účinky diacereinu přetrvávaly ještě 3 měsíce po vysazení narozdíl od NSA, kde došlo ke zhoršování ihned po vysazení. Diacerein byl Debra snášen i při dlouhodobém užívání. Nejčastěji se po diacereinu vyskytovaly průjmy. Frekvence výskytu nežádoucích účinků byla srovnatelná ale při NSA byly závažnějšího charakteru.


Proč je diacerein tak účinný?


Unikátní účinky látek inhibujících IL-1 dokáží zastavit poškozování a zároveň stimulovat obnovu chrupavčité tkáně. Z tohoto důvodu se řadí mezi látky se schopností modifikovat průběh onemocnění. Pozitivní účinky diacereinu nastupují pozvolna, pomalejší ale dosaženo zlepšení je trvalejší dokonce i po přerušení podávání.
Ukazuje se že účinnost léčby zánětu a zastavení degenerace pojivové tkáně je vyšší při farmakologických zásazích v primárních stadiu meziproduktu vzniku zánětlivého procesu, podobně jako při nadějných inhibitorů TNF-alfa. 


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

 
Home » Nutraceutika a onemocnění » Revmatoidní artritida » Inhibitory interleukinů