Inhibitory TNF-alfa

Revmatoidní artritida bez bolestí - "zázračné" účinky TNF-alfa blokátorů


TNF-alfa blokátory představují nejnovější skupinu léků používaných v léčbě artritidy. FDA schválila léčebné použití v roce 1998. Pacienti trpící revmatoidní artritidou nejdříve kladli lékařem otázky "bude to účinné?". Dnes už mají odpovědi a tyto nové léky jsou skutečně účinné.


Co je to TNF-alfa?


Tumor nekrózny faktor - alfa, nazývaný také lymfotoxin B, katechin, poprvé izolován Carswell v roce 1975. Je to zánětlivý cytokin - látka bílkovinné povahy vážící se na speciální receptory aktivující kaskádu zánětlivých reakcí. TNF-alfa komunikuje s imunokompetentních buňkami a přitahuje je na místa infekce. Je produkován více typy buněk, hlavně makrofágy. V případě pokud tvorba TNF-alfa je příliš vysoká a přesáhne místo zánětu, může poškodit jakékoliv orgány, zapříčinit jejich selhání až smrt.


Účast TNF-alfa na více onemocněních


TNF-alfa se svým zánětlivým mechanismem podílí patogeneze - rozvoje příznaků několika onemocnění: septický šok, rakovina, AIDS, roztroušená skleróza, diabetes, revmatoidní artritida. Právě z tohoto důvodu se výzkumy zaměřili na anti-TNF léčbu zasahující zánětlivý mechanismus několika onemocněla. Strategie zamezení aktivitě TNF-alfa vedla přes použití TNF-alfa protilátek nebo tlumením syntézy (cyklosporin A, glukokortikoidy). Farmaceutické firmy vyvynuli první inhibitory TNF-alfa: etanercept (Enbrel), adalimumab (HUMIRA), infliximab (REMICADE). Byly schváleny také pro léčbu revmatoidní artritidy. Účinky zasahujícími počáteční stádia vzniku zánětu modifikují průběh onemocnění. Nevýhodou je současné potlačení imunitní odpovědi a zvýšené riziko závažných infekcí. Dalším limitujícím faktorem použití je specificita antigenů TNF-alfa az toho vyplývající postupná ztráta účinnosti po dlouhodobějším použití. Tělo prostě začne vytvářet protilátky inaktivujúce podávané látky které jsou bílkovinné povahy.

V případě revmatoidní artritidy jsou TNF-alfa faktorem chybně označované zdravé tkáně kloubní chrupavky, které jsou následně poškozovány zánětlivým procesům. Obrazně řečeno TNF-alfa je červená barva lesníka k označení stromů k kácení.


Existují nějaké látky v přirozené formě s podobným účinkem na TNF-alfa?


Naštěstí příroda dokáže vytvářet nekonečné množství molekul s neuvěřitelnými účinky. Třeba je jen objevit. Inhibiční účinky na TNF-alfa byly zjištěny u látek obsažených v rostlině, kterou mnoho lidí naší planety denně konzumuje ve formě nápoje. Budete překvapeni, je to čajovník az listů čajovníku připravený zelený čaj.

Zelený čaj obsahuje látky polyfenolické povahy, takzvané katechiny. Lístky zeleného čaje obsahují velké množství katechinů, konkrétně epikatechin (EC), Epigallokatechín (EGC), epikatechin Gallo (ECG) a Epigallokatechín Gallo (EGCG). EGCG představuje přibližně 10-50% z celkového obsahu katechinů v zeleném čaji a je vědci považován za katechin s nejsilnějšími antioxidačními účinky. Jako antioxidant je tento katechin 25-100 krát silnější než vitamíny C a E, výhodná je však jejich antioxidační synergie, to znamená spolupůsobení s uvedenými vitamíny. Jeden šálek zeleného čaje obsahuje přibližně 100 mg polyfenolů, z jejíchž připadá 30 - 40 mg na EGCG.


Využití zeleného čaje v léčbě zánětu.


Katechiny zeleného čaje (epigallokatechín EGCG) blokují zánětlivý proces na několika stupních, inhibicí cyklooxygenázy, lipooxigenázy, leukotrienů a na úrovni TNF-alfa - tumor nekrózneho faktoru alfa. EGCG přerušuje kaskádu zánětlivého procesu již na úrovni buněčné imunity. Na rozdíl od biotechnologicky připravených látek se specifickým receptorové interakci (etanercept, infliximab, adalimumab) účinkují katechiny zeleného čaje nespecifickým TNF-alfa inhibičním mechanismem. Vyplývá z toho výhoda nemožnosti vytváření protilátek a nemožnost postupné ztráty účinnosti.

Epigallokatechin ze zeleného čaje blokuje účinky TNF-alfa, představuje jednu z velmi účinných součástí léčby RA a je jednou z možností snížení dávkování základních léků - nesteroidních antirevmatik (NSA) a kortikoidů. Snížením medikace může přispět ke snížení nežádoucích účinků základních léků vyplývajících ze sníženého dávkování při stejných terapeutických výsledcích. Epigallokatechin obsažený v zeleném čaji zároveň nemá nežádoucí účinky jako kortikoidní hormony a nesteroidní antirevmatika. Nepoškozuje žaludeční sliznici ani nesnižuje imunitu vůči infekcím. Účinek léčby zeleným čajem nastupuje jen pozvolna (z důvodu postupné změny zánětlivé reakce) a proto výsledky nejsou dosaženy bezprostředně po zahájení užívání, avšak dosaženo zlepšení stavu je trvanlivější, onemocnění je částečně modifikované.

Výhodou mechanismu účinku epigalokatechínu ze zeleného čaje je zamezení zánětlivého procesu na primárním stupni, na úrovni buněčné imunity, ne až na konci kaskády zánětlivého procesu, (blokováním cyklooxygenázy jako například při NSA), když už zánět vznikl a blokují se následné biosyntetické reakce vedoucí k tvorbě zánětlivých látek.


Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.