Omega-3 proti zánětu

Home » Nutraceutika a onemocnění » Revmatoidní artritida » Omega-3 proti zánětu

Olej z tresčích jater (Cod Liver Oil) - omega-3 zdroj v protizánětlivé léčbě artritidy


Zdroj: Rheumatology (Oxford), 2008; 47 (5) :665-9.

Užívání nesteroidních antirevmatik v léčbě revmatoidní artritidy přináší s sebou známé nežádoucí účinky, poškození sliznice žaludku a žaludeční vředy. Frekvence a závažnost nežádoucích účinků stoupá s výškou dávkování a délkou období podávání léků.

Omega-3 mastné kyseliny s klinicky prokázanými protizánětlivými účinky jsou proto vhodnou alternativou umožňující snížení dávkování základních léků a tím snížení výskytu nežádoucích účinků. V klinické studii autorů Galarraga B, Ho M, Youssef H, (2008) byl stanoven cíl zjistit, zda podávání omega-3 mastných kyselin pomůže snížit denní potřebu podávání nesteroidních antirevmatik (NSA). Do dvojitě zaslepené a placebem kontrolované klinické studie bylo zařazeno 97 pacientů trpících revmatoidní artritidou. Studie trvala 9 měsíců, podávalo se 10g omega-3 denně nebo placebo tobolky bez obsahu omega-3 (kontrolní skupině). V obou skupinách se zaznamenávala potřeba celkového množství užívání NSA léků a to v obdobích 1., 4., 12., 24. a v 36. týdnu od začátku studie.
Výsledky: 60% pacientů dokončilo studii a bylo hodnoceno.
Ve skupině s podáváním omega-3 oleje (49 pac.) Bylo 19 pacientů (39%) schopných snížit dávkování základních léků.
Ve skupině s podáváním kapslí bez obsahu omega-3 (48 pac.) Bylo 5 (10%) pacientů schopných snížit dávkování základních léků.
Skupina užívající omega-3 olej dosáhla 30% snížení potřeby dávkování základních léků v období po 9 měsících.
Tato klinická studie potvrdila vhodnost přidávání - suplementace omega-3 mastných kyselin jako součást léčby RA snižující potřebu dávkování základních léků.


Jakým mechanismem tlumí omega-3 zánět?


Působení zasahuje několik biochemických a biologických úrovní. Na úrovni buněčné imunity omega-3 blokují přenos signálů sloužící ke spouštění syntézy zánětlivých látek. Účinky na úrovni buněčné imunity znázorňuje následující obrázek:

 

Obrázek 5

 

Na úrovni biosyntetické mechanismů jsou omega-3 zdrojem pro tvorbu protizánětlivých prostaglandinů a zároveň blokují přeměnu kyseliny arachidonové na zánětlivé prostaglandiny, tromboxany a leukotrieny. Víceúrovňové působení omega-3 na biosyntézu zánětlivých látek znázorňuje následující obrázek:

 

Obrázek 6


Jaké omega-3 zdroje jsou nejvhodnější?


Nejvyšší obsah omega-3 mastných kyselin z rostlinných olejů má lněný olej. Obsahuje 50-60% kyseliny alfa-linolenové (ALA). V tlumení zánětu pomáhá, ale není dost účinný z jednoduchého důvodu. K dosažení plné protizánětlivé účinnosti se musí v těle přeměnit (konverzi molekuly) na omega-3 s delšími řetězci: EPA a DHA. Problém je, že tělo dokáže proměnit maximálně 10% přijaté ALA. Navíc s věkem tato schopnost ubývá, nad 40 let klesá schopmosť přeměny na EPA a DHA pod 5%.


Rybí olej


Podstatně účinnější variantou v léčbě zánětu je proto užívání rybiehio oleje s nejvyšším přirozeným obsahem omega-3 EPA a DHA (cca 30% EPA + DHA a zároveň 10% ALA). Rybí olej bývá dostupný v různých kvalitách az různých zdrojů. Nejlepší z hlediska obsahu EPA a DHA a zároveň vysokého obsahu vitamínů A a D je olej z tresčích jater, další stejně bohatý přirozený zdroj omega-3 je vysokočistený rybí olej z arktických tresek obsahující méně D vitaminu, vhodný pro případy kdy je třeba zvolit vyšší dávkování omega-3 ale zároveň nezvyšovat příjem vitamínu D pro riziko kumulace.

Vysoce čištěný rybí olej je bezpečný az hlediska obsahu vitaminu D a nehrozí riziko kumulace vitamínů A, D ani při vysokých dávkách oleje potřebných pro účinné tlumení zánětlivých procesů.

Malé severské ryby obsahují nejméně kontaminantů z prostředí - dioxiny, těžké kovy, je to proto že nejsou predátory, požíráním nedochází ke zvyšování koncentrace kontaminantů. Navíc jsou oleje z těchto arktických tresek dále čištěny do takové míry, že neobsahují už vůbec žádné kontaminanty, což dokazují výsledky analýz s uvedením nedetekovatelnou koncentrací. Takové vlastnosti běžné omega-3 výrobky nevědí zaručit a výsledky analýz ani neuvádějí, kvalita je charakterizována ve smyslu "splňuje normy na obsah škodlivin". Vysoce čištěné rybí oleje jsou určeny k dlouhodobému preventivní i léčebné užívání, vhodné i pro nejmenší děti bez jakéhokoli rizika kumulace škodlivin v těle. Doporučené produkty naleznete v sekci Omega-3 rybí olej natural.


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

 
Home » Nutraceutika a onemocnění » Revmatoidní artritida » Omega-3 proti zánětu