Nutraceutika ve výživě

Home » Nutraceutika ve výživě

Nutraceutika ve výživě


Stravování je po spánku asi nejdůležitější a nejčastější činnost, kterou člověk vykonává.

Strava může být různorodá, závisí na mnoha faktorech, které jí ve značné míře mohou ovlivňovat. Skladba naší potravy je ovlivněna krajovými  či národními zvyklostmi, zeměpisným pásmem, ve kterém žijeme. Naučené, převzaté postupy přípravy potravim si v každé rodině neseme ve vínku od předešlých generací a které předáváme generacím budoucím.

V současné době, kdy je na našem trhu spousta roznorodých potravin, které jsou zpracovány rozličnými technologiemi, si můžeme vybírat, co budeme konzumovat my samotní a celé naše rodiny.

Tato různorodost a naše možnosti, nám mohou býti jak k velikému prospěchu, mnohdy ale také ne. Zapomínáme to, co se osvědčilo po několik generací a pídíme se po novém, neznámém a třeba i s rizikem, že to pro náš organizmus nemusí býti právě to "pravé" a nejlepší. Důsledkem tohoto mohou býti různé zdravotní problémy, které mohou vyústit do právě tak dnes často vyslovovaným "civilizační nemocem"

Na našich stránkách najdete spoustu souhrných informací o takzvaných "Funkčních potravinách" , ve formě odborných článků, které vzešly na světlo světa díky zkušenostem generací před námi, ale jsou zde zahrnuty i nejnovější poznatky současné medicíny a vědeckých oborů, které pojednávají o různých potravinách a potravinových doplňcích. 

V sekci "Produkty prodej" si potom můžete podle Vašeho výběru zakoupit, resp. objednat to, co Vám pomůže doplnit Váš jídelníček, případně to, co Vám pomůže řešit Vaše zdravotní problémy. 


 

Home » Nutraceutika ve výživě