Černé koření

Home » Nutraceutika ve výživě » Černé koření

Pepř zvyšuje vstřebávání některých živin až o 2000%


Obecně snižující se kvalita potravin zvyšuje potřebu používání rozmanitých vitamínů a doplňků stravy nahrazujících chybějící složky potravy. Při snížené kvalitě potravy nabývá velký význam otázka lepšího využití jednotlivých složek potravy, které se nacházejí v potravě v menším zastoupení. V mnoha případech prakticky není možné konzumovat tak velké množství přirozené potravy, které dokáží zajistit dostatek chybějících živin. V úvahu přichází zlepšení využití při dané kvalitě. Množství přijaté potravy zajišťující stejný příjem živin může být sníženo pokud zlepšíme jejich výživovou kvalitu například pomocí přidávání přirozených funkčních potravin zlepšujících vstřebávání a biologické využití.

Jedním z přirozených doplňků potravy používaných běžně v kuchyni je pepř. Na jedné straně je přísadou do jídel všech gurmánů a na straně druhé je často různými dietami zařazovány mezi nevhodné potraviny, kterým je třeba se vyhýbat. Jako ve skutečnosti působí pepř? Je to jen pochoutka gurmány a riziko možného podráždění žaludku?

Výsledky vědeckých výzkumů ukázaly, že používání pepře do jídel může být jedním z nejjednodušších a nejlevnějších způsobů jak zlepšit kvalitu přijímané potravy a tím následně přispět ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Proč právě obyčejné pepř?

Hlavní účinná složka pepře, alkaloid piperin má schopnost výrazně zvyšovat vstřebávání a biologické využití více živin z potravy a také zvyšovat využití některých výživových doplňků.


Co je to piperin?


Piperin je pálivá složka nacházející se v plodech rostlinné čeledi Pieprovitých - Piperaceae, kam patří i známé a často používané Pepř - Piper nigrum. Má dlouhou historii použití sahající do ájurvédské medicíny jako posilující a léčebný prostředek.

Piperín

 

Piperin má schopnost zvyšovat biologické využití mnoha látek několika způsoby:

Snižuje enzymatickou aktivitu střevní sliznice, čímž umožňuje průnik více látek v zachovalé, aktivní formě
Zlepšuje přenos aminokyselin přes střevní sliznici
Brzdí aktivitu několika jaterních enzymů odpovědných za metabolismus důležitých látek, včetně enzymů cytochrom-CYP3A4 a glykoprotein
Zabraňuje rozkladu více látek probíhajícímu uvnitř buněk a tím umožňuje prodloužení jejich dostupnosti


Výsledkem působení několika účinků piperínu je celkové zesílení působení a zlepšení biologického využití některých látek ve srovnání s podáváním stejného množství samostatně.


Piperin mění kurkumin na vysoce účinný lék


Piperin může změnit bezvýznamně zdravotně působící látku, koření kurkumu na vysoce účinný lék. Typickým příkladem je 20-násobné zvýšení biologické účinnosti kurkumínu - přírodního bojovníka proti zánětům, infekcím a rakovině.
Zdravotní účinky mnoha látek jako například kurkumínu se nemohou plně projevovat pro nízkou biologickou dostupnost zapříčiněnou rychlým rozkladem ve střevní sliznici již během vstřebávání a následně rychlou přeměnou játry na neúčinný metabolit - kde probíhá takzvaná glukuronidace. Důkazem rychlého odbourávání kurkumínu u lidí byly velmi nízké nebo neměřitelné koncentrace v plazmě 1 hodinu po podání 2g kurkumínu zdravým dobrovolníkům. Pokud byl s Kurkumin současně podán iv piperin v dávce 20mg, plazmatická koncentrace kurkumínu 1 hodinu po podání se zvýšila 20-násobně. Poločas rozkladu a vylučování kurkumínu (clearance) se také významně prodloužil.

Zdroj: Shoba G.et al.: Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human Volunteers; Planta Med. 1998 May; 64 (4) :353-6.


Piperin poskytuje zvýšení antioxidační ochrany


Použití piperínu z černého pepře v klinických pokusech in-vivo vedlo ke snížení škodlivé peroxidace lipidů (tuků), ovlivnění buněčného metabolismu sirných sloučenin a posílení antioxidační ochrany.


Piperin v kombinaci s Kurkumin - přírodní antidepresivum


Piperin zlepšením biologického využití kurkumínu zvyšuje koncentraci beta-endorfinů a serotoninu v mozku, čímž působí jako přírodní antidepresivum. Také zvyšuje tvorbu melatoninu a celkově zlepšuje funkčnost mozku.
Ve studii u lidí se zjistilo že současným podáváním kurkumínu a piperínu se dosiahlok zvýšení účinnosti kurkumínu v podpoře neurochemickou aktivity mozku. Kombinace kurkumínu a piperínu se ukázala jako účinná přírodní antidepresivní léčba.


Piperin - přírodní digestivum


Piperin povzbuzuje činnost trávicích enzymů slinivky, posiluje trávicí kapacitu a významně zkracuje dobu průchodu potravy trávicím traktem.
Působení piperínu i přes paliv pocitu snižuje výskyt žaludečních ulcerací (vředů), modifikuje kontrakce (stahování svaloviny) trávicího traktu.


Piperin je vysoce účinný v boji proti rakovině střev


V klinické studii se hodnotily antiproliferační účinky (brzdné nekontrolované dělení buněk) resveratrolu z červeného révy, cinamaldehydu ze skořice a piperínu z černého pepře proti dělení buněk při rakovině tlustého střeva. U všech tří látek se dokázali antiproliferační účinky. Antiproliferativní účinek piperínu bylo možné pozorovat po 24 hodinách působení, ke statisticky významnému účinku došlo po 48 až 72 hodinách působení. Na základě výsledků studie se považují uvedené látky za ochranné výživové faktory v prevenci rakoviny tlustého střeva.


Při kterých látkách piperin podporuje vstřebávání a zlepšuje biologické využití?


Piperin zvyšuje vstřebávání a biologické využití uvedených látek z potravy:

kurkumin
beta-karoten
koenzym Q-10
vitamín B6 - pyridoxin
organicky vázaný selen
aminokyseliny

 


Kolik piperínu obsahuje pepř?

Obsah piperínu v pepři bývá v rozmezí 5 až 9%.

 


Jaká je obvyklá přiměřená dávka piperínu pro člověka?


Ve světě existují výživové doplňky s extrahovaný piperin obsahující 5-15 mg piperínu. Na zlepšení trávení a vstřebávání živin, případně v kombinaci s Kurkumin se doporučuje denní dávka do 15 mg piperínu, odpovídá to 0,15 až 0,25 g suchých plodů pepře. Piperin se dobře a rychle vstřebává, účinek zesilující vstřebávání nastává po 15 minutách a trvá přibližně 1 až 2 hodiny. Vliv na metabolismus látek játry může trvat i několik hodin v závislosti na typu enzymů.


Piperin a silendafil


Účinná látka Viagry - silendafil je metabolizována hlavně enzymem CYP3A4 nacházejícím se ve střevní sliznici a v játrech. Následkem metabolismu dochází k rozkladu silendafilu na neúčinnou látku již v průběhu vstřebávání a do oběhu se dostává v nezměněné účinné formě přibližně 40%. Uvedené množství se následně rozkládá s poločasem 4 hodiny. Znamená to že v krevním oběhu koluje po užití 100 mg tablety po 4 hodinách přibližně 20 mg účinné látky. Odhaduje se že piperin zvyšuje účinek silendafilu faktorem 2,5. V praxi to může znamenat přibližné 2 násobné zvýšení účinku nebo možné snížení dávky na polovinu při zachování stejného účinku. Zbývá jen věřit, že vlády jednotlivých zemí světa nezakážou použití pepře pro nemožnost podílet se na ziscích s prodeje tohoto daru přírody.

Zdroj: http://drzarkov.com/delano/Articles/piperine-multiplies.html


Upozornění pro lidi užívajících léky

Piperin z černého pepře inhibuje - tlumí účinek jaterního enzymu cytochrom-CYP3A4, z tohoto důvodu by se měli lidé užívající léky odbourávány uvedeným enzymem vyhýbat současné konzumaci větších množství pepře. Současná konzumace může způsobit zpomalení odbourávání, a nadměrné zvýšení účinnosti konkrétního přípravku a v krajním případě zapříčinit projevy předávkování.


Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Černé koření