Kdy neužívat chlorellu

Home » Nutraceutika ve výživě » Chlorella » Kdy neužívat chlorellu

Kdy neužívat Chlorellu?


Infekce


Chlorella je nejbohatším přirozeným zdrojem železa ve vysoce vstřebatelné a biologicky využitelné formě.

Užívání Chlorelly je třeba vyhýbat během probíhajících jakýchkoliv infekcí, ať už akutních nebo i chronických.

Jednou z nejzákladnějších podmínek množení téměř všech bakterií v těle hostitele je přítomnost volného železa. Výjimku mezi bakteriemi které jsou nezávislé na iónoch železa tvoří známé Laktobacily.

Příkladem vysvětlujícím vztah železa a infekcí je osídlování střevní mikroflóry dítěte krátce po narození. Dítě dostává od matky z mléka laktoferin, který pevně váže vše volné železo ve střevech a tím ochraňuje dítě před život ohrožujícími infekcemi v období, kdy ještě nemá dostatečně vyvinut imunitní systém. Laktoferin umožní selektivně osídlení střevního traktu laktobacimi, které železo jako metabolický katalyzátor nepotřebují. Dokonalý příklad jako život zařídil mechanismy přežití opravdu důmyslně. Člověk tato pravidla ať už vědomě nebo z nevědomosti často narušuje i nadměrným příjmem zdrojů železa - například Chlorelly.

Existuje spousta klinických studií a případových studií popisujících těžké průběhy infekcí způsobených relativně neškodnými patogeny souvisejících s vysokými koncentracemi volného železa a neuváženým užíváním výživových doplňků s obsahem železa. Byly zaznamenány infekce s fatálním koncem (končící úmrtím) spojovány se současným užíváním doplňků železa.

Užívání Chlorelly je třeba zásadně vyhýbat v případě diagnózy speciálního typu anémie - chudokrevnosti a to anémie chronických onemocnění vyplývající z přítomnosti chronického infekčního onemocnění a malignit (rakovinného bujení). Anémie chronických onemocnění patří v rozvinutých zemích k nejčastější formě anémie, na rozdíl od rozvojových zemí trpících podvýživou, kde převládá anémie z nedostatečného příjmu železa.


Proč mi užívání Chlorelly proti infekci pomohlo?


Užívání Chlorelly má skutečně imunostimulační účinek zejména v počáteční fázi. Důvodem je vysoký obsah nukleotidů (fragmenty nukleových kyselin pocházející z buněčných jader řas) a vitamínů. Nukleotidy tělo využívá jako stavební jednotky pro syntézu vlastních nukleových kyselin - DNA a RNA, které jsou potřebné k tvorbě bílkovin a enzymů. Zlepšením tvorby bílkovin a posílením enzymatické činnosti dochází ke zlepšení funkčnosti imunitního systému.

Imunostimulační účinek je téměř vždy pozorovatelný po zahájení užívání Chlorelly. Problém nastává po dlouhodobější, případně nadměrné konzumaci, protože postupem času v průběhu několika měsíců dochází k ukládání železa a nasycení bílkovin vázajících (uzamykajúcich) volné železo až na úroveň jejich maximální kapacity. Po dosažení maximální saturace železem nastává problém, železo se nemá kam ukládat a další přísun zvyšuje hladinu volného železa. Tím se začíná otevírat cesta k prosazení patogenních mikroorganismů. Tento stav postupně převažuje nad prvotní imunostimuláciou, nepozorovaně vede k zhoršené obranyschopnosti a rozvoji chronických, hlavně intracelulárních bakteriálních a plísňových infekcí, typickým projevem jsou únavový syndrom, bolesti hlavy, nevysvětlitelné zdravotní potíže, těžký průběh infekcí.

Více o dopadu volného železa na průběh infekcí se dočtete v sekci: Železo a infekce nebo: Nadbytek železa a plísňové infekce

Při tvrzeních mnoha prodejců a informačních zdrojů o vhodnosti použití Chlorelly na všechno, vždy a všude je třeba zvýšit pozornost zejména při doporučeních použití proti chřipce a bakteriálním infekcím, které mohou být zdraví škodlivé av některých případech nebezpečné.

Neužívejte Chlorellu během chřipky, kdy je oslabena odolnost a vysoké riziko vzniku sekundární (následné, související) bakteriální infekce. CGF chlorelly na jedné straně působí imunostimulačně, ale zároveň volné železo může zvýšit virulenci = usnadnit patogenním mikrobům získat převahu nad vaší obranyschopností.

Flavonoidy vážou volné železo a tím pomáhají při infekcích

Například plody černého bezu pomáhají při chřipce v prevenci vzniku souvisejících bakteriálních infekcí dýchacích cest díky tmavočerveným antokyanové flavonoidních barvivům, které mají chelatační schopnosti - vážou ionty kovů, tedy i železa a tím oslabují energetický metabolismus bakterií. Podobně působí flavonoidy brusinek při infekcích močových cest.

Volné železo je katalyzátorem energetického metabolismu bakterií.


 Nadbytek železa


Chlorella se nesmí užívat při zvýšených sérových hladinách železa. Opatrnost je nutná u všech lidí, kde nedochází k pravidelným ztrátám železa, u žen po menopauze. Muži by neměli Chlorellu užívat dlouhodobě ve vysokých dávkách. Hrozí kumulace železa a vyčerpání mechanismů ukládání železa. Navenek se projevuje kumulace vysokých dlouhodobých dávek železa typickým tmavohnědým zbarvením pokožky (připomínajícím opálenou pokožku) se zvláštním našedlý jakoby nazelenalým nádechem.


Antikoagulační léčba warfarinem


Chlorella může způsobit snížení účinnosti současně užívaného warfarinu sodného (Warfarin, ORFARIN) používaného jako antikoagulans na snížení srážlivosti krve. Warfarin působí proti účinkům vitaminu K a tím snižuje syntézu několika koagulačních faktorů potřebných ke srážení krve. Chlorella obsahuje významné množství vitaminu K. Dodáváním vitaminu K z Chlorelly dochází k doplnění jeho hladiny a rušení protisrážlivé účinku warfarinu. Užívání Chlorelly při současném užívání warfarinu konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Zdroj: Ohkawa S. et al: Warfarin therapy and chlorella; Rinse Shinkeigaku, 1995 Jul; 35 (7) :806-7.


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Chlorella » Kdy neužívat chlorellu