Základní kameny života

Home » Nutraceutika ve výživě » Enzymy » Základní kameny života

Enzymy jako stavební kameny života


Enzymy představují komplexní biochemické látky se schopnostmi měnit, převádět živiny z potravy pro využití k zajištění jednotlivých fyziologických funkcí a zajišťovat biochemické procesy. I když působení enzymů na první pohled není vidět, představují základ každého biochemického procesu probíhajícím v těle. Existují stovky tisíc enzymů aktivních v jednotlivých orgánech, tkáních, tekutinách a každý plní svůj úkol. Enzymy aktivují svaly, stimulují nervy, zabezpečují činnost srdce, udržují dýchání a stejně pomáhají při myšlení.

Enzymy mají svůj velký význam při zánětech. Enzymy posilují mechanismy imunitního systému organismu a pomáhají tělu zvládnout zánět a zvítězil nad působením cizorodých látek a orgamňnizmov.

Imunitní systém se významnou měrou podílí na reakcích, které zajišťují nejen obranu, ale i obnovu poškozených tkání. Základní reakcí imunitního systému je zánět. Součástí zánětu je souhra a vyváženost prozánětlivých a protizánětlivých faktorů. Zánět je základní reakce imunitního systému na vnější i vnitřní škodliviny. Odbourává nežádoucí, škodlivé složky, bakterie, poškozené tkáně. Fyziologicky se zánět končí uzdravením tkáně obvykle během 7 dnů. V opačném případě přechází do chronického - dlouhodobého stadia a působí destruktivně, poškozující tkáně.

Enzymy jsou jako stavební kameny života podmínkou života všech mikroorganismů a makroorganismů. Imunita nás chrání po celý život proti vnějším i vnitřním škodlivinám a zajišťuje "řád" uvnitř těla.

Oslabená imunita má za následek vyšší vnímavost na infekce: dětský věk - imunita se vyvíjí, imunitní systém ještě nedozrál, stáří - imunita stárne.

Při dlouhodobých chronických onemocněních dochází naopak k nadměrné aktivitě imunity, což má za následek "přestřeleno" imunitní reakce, autoimunitní choroby: organismus útočí proti vlastním tkáním. Příkladem autoimunitních onemocnění jsou: revmatoidní artritida - napadány a poškozovány je pojivová tkáň, chrupavka, šlachy a roztroušená skleróza, kde imunitní systém napadá obaly nervových vláken, které postupně degenerují a přestávají plnit funkci.


 POMOC ENZYMů při imunomodulačních zásazích

podporují a posilují oslabenou imunitu
tlumí "přestřelenou imunitní reakci"
regulují tvorbu a odstraňování prozánětlivých faktorů
regulují nadměrnou prozánětlivých aktivaci buněk

 

 


Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Enzymy » Základní kameny života