Hořká dýně ( tykev )

Home » Nutraceutika ve výživě » Hořká dýně ( tykev )

Hořká dýně ( tykev )

Hořká tykev ( dýně ) - Bitter Melon - Momordicae Charantia patří do čeledi tykvovitých - Cucurbitaceae. Roste v tropických oblastech Amazonie, východní Afriky, Asie, Karibiku av jižní americe. Využívá se jako potravina a také jako lék.


Obsahové látky

Hořká tykev ( dýně ) obsahuje celou řadu biologicky aktivních látek, mezi nejvíce zastoupené patří triterpeny, proteiny: momordín, alfa-a beta-momorcharín, kukurbitacín B, proteiny podobou inzulínu, alkaloidy a steroidní saponiny. Do skupiny steroidních saponinů patří charantíny.


Účinky proti psoriáze

Jedna z fytolátek hořké tykve inhibuje enzym guanylátcyklázy, který je kauzálně spojován s psoriázou a také je potřebný pro rychlý růst a dělení rakovinných buněk, například při leukémii.


Protirakovinné účinky

Protein nazývaný momordín má klinicky prokázanou protinádorovou účinnost při Hodgkinova lymfomu zvířat.
Další proteiny, alfa-a beta-momorcharín a kukurbitacín B byly také testovány na protirakovinné účinky. Následně byl vyvinut chemický analog těchto proteinů technicky označený jako "MAP-30". Tento protein má schopnost inhibovat růst tumoru prostaty a také zastavovat množení HIV-viru.


Virostatickou účinky

Hořká tykev ( dýně ) a několik izolovaných látek z této rostliny vykázaly in-vitro (v izolovaných laboratorních podmínkách) aktivitu proti více virům: Epstein-Barr, herpes a HIV virus. Ve studiích in-vivo (účinnost v organismu) u lidí extrakt z listů hořké tykve zvýšil odolnost proti virovým infekcím, působil imunostimulačně, zvyšoval tvorbu interferonu a aktivitu buněk imunitního systému.

Více o virostatickou a protinádorových účincích hořké tykve si přečtěte zde: Imunostimulační účinky hořké tykve ( dýně )


Hypoglykemický účinek

Hořká tykvičky působí stejně jako chrom, zlepšuje využití krevního cukru a zlepšuje glukózovou toleranci - schopnost přenášet cukr z krve do buněk.
100ml šťávy hořké tykve zlepšilo glukózovou toleranci o 73% (J Ethnopharmacology 17 (1986) 277-282). V následující studii vodný extrakt hořké tykve snížil hladinu krevního cukru o 54% (Phytotherapy Res 7, 4 (1993): 285-289).

Hypoglykemický účinek byl prokázán při použití všech částí rostliny, nejvýraznější je však při konzumaci plodů, kde se nachází nejvíce steriodných saponinů - charantínov, alkaloidů a inzulínu podobných proteinů.


Porpora obnovy a tvorby beta-buněk pankreatu

Další velmi cennou vlasnostech hořké tykve je stimulace tvorby a nárůst počtu beta-buněk pankreatu. Beta buňky vytvářejí inzulín. Autoři experimentální studie na zvířatech zjistily schopnost obnovy beta buněk po podávání extraktů hořké tykve 

(Diabetes Res Clin pracoval 40, 3 (June 1998) :145-51).


Bezpečnost konzumace

Hořká tykvičky se považuje z hlediska konzumace za bezpečnou při dodržování níže uvedených kontraindikací - stavů, kdy je užívání nežádoucí a může způsobit zdravotní riziko. Konzumace jako potraviny je značně rozšířená v Asii. Z akutních nežádoucích účinků může jednorázově vyššími zkonzumované množství způsobit bolesti žaludku a průjem.

Plody a listy vykázaly v in-vivo experimentech na zvířatech antifertilné účinky (zabraňující oplodnění) u samic a snížení tvorby spermií u samců.

Užívání v období plánovaného početí dítěte je pro oba rodiče nežádoucí.

Semena hořké tykve vyvolávaly u samic ztrátu potomstva a extrakty z kořene stimulovaly kontrakce dělohy.

I když nebyly u lidí prokázáno přímé toxické účinky, použití během těhotenství je třeba se vyhnout s ohledem na možné abortívne účinky.

Účinné látky hořké tykve pronikají do mateřského mléka a proto je použití během kojení kontraindikováno.

Všechny části hořké tykve vykazují antibakteriální účinky ale nejsou účinné proti kvasinkám a plísním. Z tohoto důvodu může dlouhodobější užívání způsobit pokles přirozené mikroflóry ve střevech. Proto je vhodné střídat užívání rostliny s užíváním probiotik.

Hořká tykvičky snižuje hladinu cukru, proto je třeba brát v úvahu zesílení hypoglykemického účinku při současném užívání perorálních antidiabetik.


Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Hořká dýně ( tykev )