Organicky vázaný jód

Home » Nutraceutika ve výživě » Jód » Organicky vázaný jód

Zdroje jódu


Anorganický jód


Jód se v důsledku postupného vyplavování z půdy nachází v prostředí ve velmi nízkých koncentracích. To zapříčiňuje nedostatečný obsah jódu v celém potravinovém řetězci našeho regionu. Výsledkem nízkého obsahu jódu v potravinách je deficitní příjem vedoucí k poruchám funkce štítné žlázy a souvisejících onemocnění.

Zajištění dostatečného příjmu jódu v současnosti řeší obohacováním kuchyňské soli o přídavek anorganické soli jódu, jodidu draselného. Po zavedení jodidovaná kuchyňské soli došlo ke snížení výskytu onemocnění souvisejících s deficitem jódu. Přesto stále patříme k zemím s relativně vysokým procentem deficitu jódu, velké množství žen trpí hypofunkcí štítné žlázy a potřebuje substituční léčbu syntetickým tyroxinem.


 Zajistí kuchyňská sůl dostatek jódu?


Výzkum publikovaný v časopise Environmental Science and Technology z roku 2008 uvádí že i když je na balení kuchyňské soli uvedená dávka přidaného jodidu, skutečný obsah jódu může být mnohem nižší.
Vědci Texaské univerzity analyzovali 88 vzorků jodované kuchyňské soli s deklarovaným přídavkem 45mcg / g. 53% vzorků obsahovalo menší množství. Čerstvě otevřené balení obsahovaly v průměru 44,1 mcg / kg. Avšak při skladování ve vlhkém prostředí (vlhkost 80%) docházelo ke snížení obsahu jódu na polovinu po 7 dnech. Při relativně nízké vlhkosti (40%) poklesl obsah jódu na polovinu po 3,5 roce skladování. Sumární čím déle a při vyšší vlhkosti je sůl skladována, tím má pravděpodobně nižší obsah jódu.
Další část jódu se ztrácí při vaření, odpařováním jódu při vaření jídlo ztrácí dalších 20-30% původního obsahu jódu.

Anorganický jód může tvořit směs anorganických solí jódu dostupných v různých formách výživových doplňků. Nedostatkem podávání anorganického jódu je nižší biologická dostupnost, možný útlum činnosti štítné žlázy při vysokých dávkách. Několik studie uvádějí že podávání anorganického jódu nemá antiproliferativní účinky (protirakovinové) na rozdíl od elementárního jódu.


Tělesné zásoby jódu


Anorganické soli jódu se v těle neukládají, nevytvářejí tělesné zásoby, váže se velmi malá část jódu z molekul které byly roztřepené peroxidázou. Peroxidázy se nacházejí ve štítné žláze (tyreoperoxidázy) jsou také přítomny v prsech a méně v jiných tkáních. Peroxidázy uvolňují atom jodu z anorganických molekul, který se následně biologickými procesy používá jako substrát pro tvorbu jódoalbumínov, jódolipidov a na tvorbu vlastního hormonu štítné žlázy - tyroxinu. Nevyužitá část anorganických solí jódu se rychle vylučuje močí.


Biologické využití anorganických solí jódu


Výzkumy potvrdily že mnohé ženy mají nízké hladiny peroxidázy, případně tyto enzymy jsou neaktivní vlivem goitrogénov, látek způsobujících útlum aktivity tyreoperoxidáz. Nízké hladiny peroxidáza přímo úměrně souvisí s neschopností biologického využití běžných zdrojů jódu včetně jodované kuchyňské soli. U žen s nízkými hladinami peroxidázou je potvrzena přímá souvislost s hypofunkcí štítné žlázy (nedostatečná tvorba tyroxinu) a fibrocystické onemocnění prsu a vaječníků, zvýšeným výskytem rakoviny.


Elementární jód


I když se v přírodě čistý, elementární jód nevyskytuje, v substituční léčbě deficitu jódu se elementární jod osvědčil jako vysoce účinná forma suplementace. Elementární jód jako prvek je velmi těžce rozpustný ve vodě. Pokud je ve vodě současně rozpuštěný jodid draselný, elementární jod se v takovém roztoku jódové soli dobře rozpouští pomocí tvorby jodových komplexů. Komplexní roztok jodu ve směsi s jodidem draselným byl pojmenován podle objevitele Lugolovým roztokem. Elementární jód v Lugolovým roztoku má prokazatelné antiproliferační účinky. Použití Lugolovým roztoku vyžaduje klinické zkušenosti, v USA se používá tato forma jódu jako alternativní metoda v léčbě rakoviny prsu, jiných druhů rakoviny, k léčbě fibrocycystického onemocnění prsu a vaječníků s vysokým procentem úspěšnosti. Na rozdíl od chemoterapie použití elementérneho jódu jako biogenního prvku nevykazuje orgánovou toxicitu, netlumí imunitu, což je velmi důležitou podmínkou pro úspěch v léčbě rakoviny.


Organicky jód


Organicky vázaný jód je forma jódu chemicky vázaného na organické látky, mohou být jimi například bílkoviny, tuky nebo uhlovodíky. Organicky vázaný jód je biologicky vysoce aktivní formou s optimální vstřebatelností bez rizika nežádoucích účinků útlumu činnosti štítné žlázy. Organicky vázaný jod se vyskytuje v potravinách, rybách, mořských řasách. Nejbohatším zdrojem jsou mořské řasy. Vysoký obsah organicky vázaného jodu je v mořských rybách, v treska, tuňácích, makrelách, Organicky vázaný jód může překvapivě pocházet i z atmosféry.


Oceán jako zdroj atmosférického organického jódu


Příkladem přirozeně se vyskytujícího organicky vázaného jodu je metyljodid (CH3I, jódometán). Metyljodid se vyskytuje v atmosféře a vzniká v oceánech vazbou jódu na metan. Z mořské hladiny se uvolňuje do atmosféry. Vzduch nad oceány obsahuje měřitelné hodnoty metyljodidu. Metyljodid je reaktivní látka, při inhalaci - vdechování mořského vzduch se část absorbuje v plicích a poskytuje jistou dávku jódu. I pro obsah jódu v atmosféře nad oceány má pobyt u moře ozdravný účinek. Prospěšný vliv látek z mořského prostředí využívá talasoterapii.


Organicky vázaný jód


Elementární, molekulový jód se váže s nenasycenými mastnými kyselinami organickou vazbou, případně vytváří méně pevné, takzvané rezonanční pí-vazby. Jsou to prostorové rezonanční vazby dvouatomovou molekul elementárního jódu v blízkosti dvojitých nenasycených vazeb bez narušení dvojné vazby a vysýtenia mastné kyseliny.

Organická vazba jódu je možná s jakými koliv nenasycenými mastnými kyselinami. Podmínkou organické vazby je přítomnost alespoň jedné dvojné vazby. Mezi mastné kyseliny tvořící organickou vazbu patří mono-a poly-nenasycené mastné kyseliny. Přírodními zdroji polynenasycených mastných kyselin jsou rostlinné oleje nebo živočišné tuky, například rybí olej.

Nejvyšší kapacitu organicky vázat jód mají polynenasycené mastné kyseliny obsahující 2 a více dvojných vazeb. Mezi nejvíce zastoupeny polynenasycené mastné kyseliny vyskytující se v přirozených tucích patří omega-6: kyselina linolová (LA), omega-3: kyselina alfa-linolenová (ALA), eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenová kyselina (DHA).

Ryby jako potrava poskytují také přirozený zdroj organicky vázaného jódu i když v nižších koncentracích. V těle ryb dochází in vivo biologickými procesy k organické vazbě jodu na polynenasycené mastné kyseliny tělesného tuku nebo k organické vazbě jodu na bílkoviny (rybí maso). U ryb však převažují svým obsahem anorganické soli jódu pocházející z prostředí - mořské vody.


Rostlinné oleje nebo živočišné tuky obohacené o organicky vázaný jód


Alternativou k přirozenému zdroji, rybám mohou být rostlinné oleje nebo živočišné tuky obohacené o organicky vázaný jód vytvářející jodované mastné kyseliny. Na rozdíl od přirozených zdrojů - ryb mohou obsahovat podstatně vyšší koncentrace organicky vázaného jódu využitelné v prevenci a léčbě mnoha onemocnění.


Dýňový olej s organicky vázaným jódem


Dýňový olej obohacený organicky vázaným jódem působí antiproliferativní a má vysokou biologickou dostupnost jódu. Nevýhodou je že dýňový olej je téměř výlučný zdroj omega-6 mastných kyselin, obsahuje méně než 0,2% omega-3: ALA, biologicky minimálně využitelnou omega-3 MK. Podle několika studií převaha omega-6 mastných kyselin ve výživě může působit pro-zánětlivě, podporovat zánětlivé procesy.


Rybí olej s organicky vázaným jódem


Rybí olej s organicky vázaným jódem má antiproliferativní účinky, vysokou biologickou dostupnost, je zdrojem pro tvorbu protinádorových EPA-jódolaktónov s vysokou afinitou navozovat apoptózu rakovinných buněk a involuci - zmenšování, hypertrofií zvětšeného, ​​otokem postižené tkáně štítné žlázy.é

Organická vazba poskytuje vysokou biologickou účinnost a vytváření depozitů - zásob jódu v tělesnm tuku a buněčných stěnách.
Navíc rybí olej poskytuje výhodu protizánětlivého účinku omega-3 mastných kyselin. Omega-3 mastné kyseliny protizánětlivým působením podporují protirakovinné účinky, oslabují agresivitu nádorů a tvorbu metastáz, působí tedy synergicky, společně, zvyšují antiproliferativní účinky organicky vázaného jódu.

K prevenci a výživovou suplementaci jódu je vhodnější jód vázaný organicky na rybí olej, protože omega-3 mastné kyseliny jsou celkově ve výživě nedostatečně zastoupeny.


Závěr

Organicky vázaný jód a molekulární jód mají prokazatelné antiproliferativní a protirakovinné účinky na rozdíl od anorganického jódu, který tyto účinky nemá.

Dýňový olej poskytuje jód vázaný organicky na převahu omega-6 tuků. Je téměř výlučným zdrojem omega-6, převaha omega-6 může zvyšovat intenzitu zánětlivých procesů.

Rybí olej s organicky vázaným jódem poskytuje výhodu synergické kombinace antiproliferativního účinku organicky vázaného jódu a protizánětlivého účinku omega-3 mastných kyselin.

K léčbě již probíhajících rakovinných onemocnění nebo na závažnější fibrocystické stavy se doporučuje doplnění organických forem jódu agresivnějšími formou jódu - elementárním jódem ve formě Lugolovým roztoku.

 


Jaké množství organicky vázaného jodu obsahují najvýznamnešie přirozené zdroje?

Mořské řasy obsahují 1000 - 2000 mcg jódu ve 100 g sušiny.
Mořské ryby obsahují v průměru 80-140 mcg organicky vázaného jódu na 100g potraviny.


Jaká je doporučená denní dávka jódu?

Doporučená denní dávka jódu u dospělých je 150 mcg.


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Jód » Organicky vázaný jód