Obezita a bazální metabolismus

Home » Nutraceutika ve výživě » Kokosový olej » Obezita a bazální metabolismus

Obezita a bazální metabolismus


Tuk který Vás zeštíhlí


Trpíte nadváhou? Máte za sebou množství diet bez trvalejších výsledků? Pokud ano, patříte k milionům lidí kteří se pokoušeli snížit váhu dietou omezující tuky a výsledky zklamaly. Statistiky udávají že až 2/3 lidí kterým se podařilo snížit hmotnost nabude původní váhu v průběhu roku.

Pravděpodobnost proč máte nadváhu může být v nedostatečné konzumaci tuků. Ano, čtete správně. V současnosti konzumujeme méně tuků než kdykoli předtím. V minulosti se konzumovalo mléko, máslo, vejce, tučnější maso. Vše se připravovalo na másle nebo na sádle. Moderní doba pokládá tuky za nepřítele a nabízí odtučněné potraviny. Za posledních 30 let poklesla spotřeba tuků o 11%, celkový kalorický příjem se snížil o 4%. Přesto jsme stále těžší než kdykoli předtím.

Příčina nárůstu obezity není jen v nedostatku pohybu. Celkovým, paušálním vyhýbáním se tukem se může stát že se vyhnete tukem, které Vás dokáží zeštíhlit.


Mohou tuky zeštíhlit?


Ano, protože existuje podskupina nasycených tuků se střední délkou řetězce (medium chain triglycerides, MCT).

Tyto tuky jsou využívány tělem jako zdroj energie. Snadno, relativně rychle se metabolizují a proto mají stimulační efekt na metabolismus. Studie u lidí ukázaly že MCT tuky podporou metabolismu zvyšují bazální spotřebu kalorií. Výsledkem posílení metabolismu je lepší přeměna potravy na energii a snížení ukládání zásoby ve formě tělesného tuku. Konzumace jídla obsahujícího MCT tuky zvyšuje bazální metabolismus přibližně 24 hodin po konzumaci. Takže až 24 hodin můžete pociťovat zvýšený příliv energie a pokračovat ve spalování kalorií dávno po jídle.

Nárůst metabolismu vede také ke zvýšení tělesné teploty. Lidé (častěji ženy) s oslabenou funkcí štítné žlázy udávají po konzumaci kokosového oleje, nejbohatšího zdroje MCT tuků normalizaci snížené tělesné teploty přetrvávající mnoho hodin. Lidé trpící nadváhou z důvodu oslabené činnosti štítné žlázy mohou tímto způsobem profitovat ze stimulační aktivity kokosového oleje a zvýšit úspěšnost shazování nepotřebných kil.

Zdroj: Fife, B., 2002; Eat Fat, Look Thin: A Safe and Natural Way to Lose Weight Permanently, Piccadilly Books, Ltd., Colorado Springs
St-Onge, Jones, PJH: Physiological effects of medium-chain triglycerides: potential agents in the prevention of Obesity; J.Nutr.2002; 132 (3) :329-332.


Kde se nacházejí MCT tuky?


Nejbohatším zdrojem nasycených tuků se střední délkou řetězce (MCT) je kokosový olej, s jedinečným 75% obsahem. Kokosový tuk se doporučuje při snižování tělesné hmotnosti a posilování metabolismu. Jednoduše se kalorický příjem jiných tuků nebo škrobů nahradí stejným kalorickým množstvím kokosového oleje.

Druhým nejbohatším zdrojem je mléčný tuk, tedy máslo a plnotučné mléko. Opět návrat k príiodzenej potravě po desetiletích rostlinných másel? Nejnovější výzkumy tomu nasvědčují, vždyť konzumovalo se někdy odtučněné mléko?


Jaké jsou výsledky klinických studií?


Příkladem použití MTC tuků ve snižování abdominální (břišní) obezity je klinická studie z roku 2009. Do studie bylo zařazeno 40 žen ve věku 20 až 40 let s abdominální obezitou a obvodem pasu více než 88cm. Studie byla dvojitě zaslepená. První skupině 20 žen podávali 30 ml sójového oleje denně, druhé skupině 20 žen podávali 30 ml kokosového oleje denně po dobu 12 týdnů. Ve sledovaném období účastnice studie dodržovali vyváženou nízkokalorickou dietou a 50 minut chůze denně. Účastnice obou skupin nebyly informovány jaký olej užívají. Hodnotili se výsledky před vstupem do studie, 1. týden a po skončení.
Výsledky

Při vstupu do studie nebyly zaznamenány biochemické a antropometrické rozdíly mezi skupinami.

Po 1. týdnu byl zaznamenán ve skupině kokosového oleje nárůst hladiny HDL cholesterolu ("dobrý cholesterol") a pozitivně snížení poměru LDL: HDL.
U obou skupin došlo ke snížení BMI indexu, zatímco ke snížení obvodu v pase došlo pouze ve skupině s podáváním kokosového oleje.
Skupina s podáváním sojového oleje zaznamenala zvýšení celkového cholesterolu, zvýšení poměru LDL: HDL a mírné snížení HDL.
Výsledky studie poukazují na opodstatněnost podávání nasycených tuků kokosového oleje při snižování břišní obezity bez rizika vzniku dislipidémie.

Zdroj: Assuncao ML et al.: Effects of Dietary coconut oil on the Biochemical and anthropometric profiles of women Presenting abdominis Obesity; Lipids. 2009 Jul; 44 (7) :593-601.


Závěr


Jednoduchá záměna typu oleje v přípravě jídel může přinést dramatickou redukci tělesného tuku bez změny množství a způsobu jak se stravujeme. Při přechodu z používání rostlinných olejů (řepkový, sójový a slunečnicový) na kokosový olej je zcela běžné snížení hmotnosti dokonce bez omezující diety.


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Kokosový olej » Obezita a bazální metabolismus