Kukuma v léčbě rakoviny a hypertrofie prostaty

Home » Nutraceutika ve výživě » Kurkuma » Kukuma v léčbě rakoviny a hypertrofie prostaty

Kukuma v léčbě rakoviny a hypertrofie prostaty


Rakovina prostaty


Rakovina prostaty patří mezi nejčastěji se vyskytující zhoubné typy rakoviny u mužů. Zákeřnost tohoto typu onemocnění spočívá v období dlouhé latence (trvá dlouhou dobu, dokud se onemocnění projeví). Období latence zahrnuje chronický zánět, zvětšování prostaty, později menší či zvětšující se problémy s močením, bolesti v dolní části pánve, zad.

Z epidemiologických studií vyplývá zajímavý fakt že výskyt rakoviny prostaty u mužů v Indii je jeden z nejnižších na světě.

Poslední epidemiologická studie odhalila míru výskytu rakoviny prostaty v Indii 5 případů na 100.000 mužů ročně.

V kontrastu, v USA je míra výskytu 110 případů na 100.000 mužů ročně.

Porovnáním těchto dvou regionů světa zjistíme že muži v USA trpí až 20-násobně častějším výskytem rakoviny prostaty.

Frekvence výskytu rakoviny prostaty na Slovensku je přibližně 20 případů na 100.000 mužů ročně.

Zajímavým faktem souvisejícím s nízkým výskytem rakoviny prostaty je zjevně pravidelná konzumace kurkumy, průměrně zkonzumované množství kurkumy v indické populaci představuje 2 až 2,5 g denně. Souvislost kurkumínu a nízkého výskytu rakoviny potvrzují i ​​četné vědecké práce.


Obrana před zvětšením - hyperplazií a rakovinou prostaty


Nejúčinnější ochranou před rakovinou prostaty je prevence vzniku, omezení chronického zánětu. Mezi nejdůležitější rizikové faktory patří chronický zánět, zvětšování prostaty, zvýšená hladina pohlavních hormonů.


Konvenční léčba


Konvenční léčba se zaměřuje zejména na potlačení účinků mužských pohlavních hormonů (antiandrogenní terapie) inhibitory testosteron-5-alfa reduktázy (T-5-AR): finasterid, dutasterid, epristerid, turosterid. Uvedená léčba svou podstatou souvisí s výskytem závažných nežádoucích účinků jakými jsou gynekomastie - bolestivé, nepřirozené zvětšení prsů u mužů, impotence, ztráta libida.

Podle aktuální revize nežádoucích účinků vydané americkou agenturou pro bezpečnost léčiv FDA v červnu 2011 mají výrobci léků s účinnou látkou finasterid a dutasterid povinnost zařadit do seznamu nežádoucích účinků léku nově objevené zvýšené riziko těžké, agresivní formy rakoviny prostaty související s užíváním přípravku.

Paradoxně syntetické inhibitory T-5-AR snižující riziko méně závažných forem rakoviny prostaty mohou zvýšit výskyt agresivních forem rakoviny.

V klinické studii nazvané REDUCE bylo ve skupině léčené dutasteridem diagnostikovaných 29 pacientů s agresivní formou rakoviny prostaty ve srovnání s 19 případy v placebo skupině (léčené s tabletami bez účinné látky).

V klinické studii s pracovním názvem PCPT byl zaznamenáno celkové 26% snížení všech typů rakoviny prostaty, současně 1,3% zvýšení výskytu agresivních forem rakoviny (high-grade tumors).

Obě studie prokázaly celkové snížení výskytu rakoviny prostaty, avšak podle statistiky FDA pokud 200 mužů bere léčbu inhibitory T-5-AR, předpokládá se současně zvýšený výskyt agresivního tumoru prostaty o 1 případ navíc.

Výhodou syntetických inhibitorů T-5-AR je vysoká intenzita inhibice tvorby dihidrotestosterónu - DHT (85-90%) v relativně krátkém čase, během několika týdnů. Nevýhodou jsou poměrně časté nežádoucí účinky včetně snížení libida a potence, chybějící protizánětlivý účinek.


Serenoa plazivá


Z přírodních zdrojů se k léčbě prostaty používá Serenoa plazivá (Serenoa repens, Saw Palmetto), která má charakter antiandrogenní léčby, blokuje proměnu testosteronu na biologicky aktivní formu DHT. Výhodou použití Saw palmetto je současné protizánětlivé působení a minimální výskyt nežádoucích účinků.


Kurkuminoidy

Mezi nejnovější vědecké objevy přírodních látek využitelných v léčbě zánětů, zvětšení a rakoviny prostaty patří kurkumin, látka obsažená v koření kurkuma. Kurkumin nejen omezuje citlivost receptorů na androgeny (testosteron, DHT) ale zároveň působí na několik odlišné cíle včetně ovlivnění zánětlivých procesů a kontroly dělení buněk přímo na genetické úrovni.


Kurkuminoidy mají ve srovnání s inhibitory testosteron-5-alfa reduktázy výjimečnou schopnost působit na několik biologických cílů současně.


1. V první řadě blokují zánětlivé procesy již při jejich samotném vzniku, čímž působí preventivně proti postupující hypertrofii - zvětšování prostaty a následnému zhoršenému močení.

2. Blokování zánětů prostřednictvím snížení aktivity klíčového genu NF-kappaB působí preventivně proti pozdějšímu možnému vzniku rakoviny. Včasné a účinné blokování zánětů kurkuminoidmi je velmi důležité právě v často prohlíľeči a dlouho trvající fázi latence (skrytého, nepozorovaný onemocnění).

3. Podobně jako například rakovina prsu, rakovina prostaty a její progrese (postup) je často závislá na hladině pohlavních hormonů (testosteron, DHT). Kurkumin snižuje citlivost prostaty (konkrétně receptorů aktivní formy DHT) na účinky pohlavních hormonů a tím snižuje riziko iniciace - vzniku rakoviny.

4. Při již probíhajícím rakovinovém procesu kurkuminoidy blokováním tkáňových růstových faktorů (VGEF) zabraňují tvorbě metastáz, regulují invazivitu nádoru.

5. Kurkuminoidy podporou apoptózy - mechanismu programovaného zániku buněk podporují uzdravný proces eliminace (odstranění) geneticky poškozených a nekontrolovaně se dělících, rakovinových buněk.

 

Kurkuminoidy dokáží účinně kontrolovat NF-kappaB - biologický zámek odemykající záněty a rakovinné bujení.

Představují jednu z nejsilnějších přírodních zbraní proti zánětům, zväščovaniu - hyperplazii a rakovině prostaty.

NFkappaB kľúč DNA

 


Zdroje:

1. Teiten MH, Gaascht F, Eifes S, Dicato M, Diederich M. Chemopreventive potential of curcumin in prostatě cancer. GENESIS Nutr. 2010 Mar; 5 (1) :61-74.
2. Piantino CB, Salvadori FA, Ayres PP, et al. An evaluation of the anti-neoplastic activity of curcumin in prostatě cancer cel lines. Int Braz J urologii. 2009 May-Jun; 35 (3) :354-60; discussion 61.
3. Khan N, Adha VM, Mukhtar H. Apoptosis by Dietary agents for prevention and treatment of prostatě cancer. Endocr Relais Cancer. 2010 Mar; 17 (1): R39-52.
4. Thangapazham RL, Shaheduzzaman S, Kim KH, et al. Androgeny responsive and refractory prostatě cancer cells exhibit DISTINCT curcumin Regulated transcriptome. Cancer Biol There. 2008 Sep; 7 (9) :1427-35.
5. Tsui KH, Feng TH, Lin CM, Chang PL, Juang HH. Curcumin blocks the activation of androgen and interlukin-6 on prostatespecific antigen expression in human prostatic carcinoma cells. J Andrej. 2008 Nov-Dec; 29 (6) :661-8.
6. Shi Q, Shih CC, Lee KH. Novel anti-prostatě cancer curcumin analogues that ENHANCE androgenní receptory degradation activity. Anticancer Agents Med Chem. 2009 Oct; 9 (8) :904-12.
7. Choi HY, Lim JE, Hong JH. Curcumin interrupts the interaction between the androgen receptor and WNT / beta-catenin Signaling Pathway in LNCaP prostatě cancer cells. Prostatě Cancer Prostatic Dis. 2010 Dec; 13 (4) :343-9.

8. Kážmér L., Křižany F..: Prostorové rozšíření mortality mužů na rakovinu prostaty na úrovni okresů v ČR v letech 1996-2007; Acta Geographic Univ.Comeniae, Vol.54, 2010, No.1, p.101-118


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Kurkuma » Kukuma v léčbě rakoviny a hypertrofie prostaty