Kurkuma charakteristika a účinky

Home » Nutraceutika ve výživě » Kurkuma » Kurkuma charakteristika a účinky

Charakteristika kurkumy


Aktivními látkami kurkumy jsou polyfenolické kurkuminoidy s nejvíce zastoupeným Kurkumin (tvoří 50% z celkového obsahu kurkuminoidov), demetoxykurkumínom (30% celkových kurkuminoidov) a bisdemetoxykurkumínom (20% celkových kurkuminoidov). Suchý oddenek kurkumy obsahuje celkem 2 až 14% kurkuminoidov podle pěstované odrůdy a lokality. Typický průměrný obsah kurkuminoidov je 5% hmotnosti suchého oddenku.

Oddenek kurkumy dále obsahuje těkavé éterické oleje skupiny seskviterpenoidov: tumerón (60-90% obsahu éterických olejů), méně zastoupeny atlantón a zingiberón, cukry ve formě škrobů, bílkoviny a pryskyřice.

Kurkumin, nejvíce zastoupen kurkuminoid tvoří oranžovo-žluté krystaly, chemický název: 1,7-bis-(4-hydroxy-3-methoxy-fenyl)-hepta-1 ,6-dien-3 ,5-dion, triviální název: diferuloylmetán .

Kurkumin je látka dobře rozpustná v tucích a ethanolu, prakticky nerozpustná ve vodě s neutrálním nebo kyselým pH. Je rozpustná v zásaditém vodném roztoku. Stabilita roztoku klesá se zvyšujícím se pH. Průmyslově se získává extrakcí kurkumy acetonem, ethylacetátem nebo oxidem uhličitým.

Kurkumin se používá jako potravinové barvivo a potravinový antioxidant. Je zařazen do seznamu potravinových aditiv (É-ček) pod kódem E-100, je však přírodního původu a nemá škodlivé účinky jako mnohé jiné aditiva, naopak při vyšších dávkách (které se ale v potravinách nepoužívají) vykazuje antioxidační a protizánětlivé účinky.

Složení suché práškování kurkumy:
kurkuminoidy 5%
těkavé aromatické silice - seskviterpeny 5%
vláknina 4%
minerální látky 5%
bílkoviny 7%
tuky 7%
vlhkost 7%
cukry ve formě polysacharidů - škrobů 60%

 

Zdroje:

1. Current science, Vol.95, No.11, Dec.2008

2. Kasetsart J.: Preparation of Curcuminoid Powder from Turmeric Root (Curcuma longa Linn) for Food Ingredient Use; J.Nat.Sci., Vol.44, 2010


Obecné účinky kurkumy


Intenzivní výzkumy účinků kurkumy v posledních 50 letech potvrdili že za většinu účinků kurkumy odpovídá žluté barvivo kurkumin. Kurkumin prokázal v mnoha studiích antioxidační, protizánětlivé, antivirálne, antibakteriální, antifungální a protirakovinné účinky, potenciál léčit mnohé formy zhoubných nádorů, cukrovku, alergie, artritidu, Alzheimerovu chorobu, aterosklerózu a mnoho dalších chronických onemocnění.

Množství léčivých účinků je zprostředkovaných přes genetické mechanismy regulace transkripčních faktorů, růstových faktorů, zánětlivých cytokinů, protein kináz a dalších enzymů.

Kurkumin vykazuje aktivitu podobnou nejnovější objeveným syntetickým blokátorem TNF-alfa (HUMIRA, REMICADE, Enbrel),

aktivitu shodnou s blokátory vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (AVASTIN),

aktivitu blokátorů receptorů lidského epidermálního růstového faktoru (Erbitux, erlotinib, GEFTINIB)

a HER-2 blokátorů (Herceptin).


Kurkumín porovnanie účinkov so syntetickými inhibítormi tkanivových faktorov


Při úvaze nad překvapivou terapeutickou šíří použití kurkumínu a jeho přednosti jako "multi-target drug" - léku působícího současně na více cílových místech má tato přírodní látka nesporně několik výhod než léčba syntetickými látkami cílenými na izolované faktory. Mnozí vědci považují kurkumu za ideální "koření pro život".

Zdroje: Aggarwal B.B. et.al.: Curcumin: the Indian solid gold; Adv.Exp.Med.Biol.2007

Jagetia GC, Aggarwal B.: "Spicing up" of the Immune System by Curcumin; Clin.Immunol.2007


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Kurkuma » Kurkuma charakteristika a účinky