Kurkuma v léčbě astmatu

Home » Nutraceutika ve výživě » Kurkuma » Kurkuma v léčbě astmatu

Kurkuma v léčbě astmatu


Astma je chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje asi 300 milionů lidí na celém světě, očekává se další nárůst na 400 milionů v průběhu následujících 15-20 let. Většina astmatiků dobře reaguje na v současnosti dostupnou léčbu inhalačními kortikosteroidy a β-sympatomimetiky, ale 5 až 10% má závažný stupeň onemocnění, který špatně reaguje na standardní léčbu. Zlepšení poznatků o astmatu vedlo k rozpoznání mechanismů vzniku onemocnění a rozšíření možností léčby o nové přístupy včetně využití přírodních látek - nutraceutik.


Imunomodulační účinky kurkuminoidov v léčbě bronchiálního astmatu.


Mnoho prospěšných účinků přírodních látek se připisuje jejich imunomodulačním účinkem - schopnostem ovlivňovat, měnit parametry jednotlivých složek imunity.

Účinky podání přírodních kurkuminoidov na imunitu, zánětlivý a alergický proces byly zkoumány nejdříve na experimentálních zvířecích modelech, při nichž bylo zjišťováno ovlivnění 3 vybraných základních funkčních parametrů imunity, konkrétně tvorby protilátek IgE, ovlivnění opožděné alergické reakce a ovlivnění aktivity NK-buněk (NK buňky = natural killer buňky - buňky eliminující patogeny).

Povzbudivé výsledky experimentálních prací inspirovali vědců aby pokračovaly v objasnění účinků kurkumy při alergických onemocněním u lidí. Výzkum zaměřili na atopických pacientů (pacientů s diagnostikovanou alergickou reakcí) reagujících alergicky na roztoče v domácím prostředí (Dermatophagoides farinea). Zjišťovali vliv kurkumínu na tvorbu prozánětlivých cytokinů - interleukinů IL-2, IL-4 a IL-5 účastnících se alergické reakce a vliv kurkumínu na tvorbu granulocytárneho stimulačního faktoru (GM-CSF).

Výsledky studie potvrdily že kurkumin snižoval roztoči vyprovokovanou proliferaci - zvýšení počtu lymfocytů, snižoval tvorbu zánětlivých interleukinů IL-2 a IL-4, zároveň snižoval tvorbu granulocytárneho stimulačního faktoru (GM-CSF).

Celkově kurkumin vykázal významný potenciál přispět ke kontrole alergických reakcí mechanismem potlačení tvorby cytokinů eosinofilní buňkami a snižováním tvorby alergizujících imunoglobulinů IgE.

Zdroj: Kobayashi et al.: Curcumin inhibition of Dermatophagoides farinea-induced interleukinu-5 (IL-5) and granulocytů macrophage-colony stimulating factor (GM-CSF) production by lymphocytes from bronchial asthmatics: biochemie Pharmacol.1997 Oct 1; 54.

 

Kontrola alergických reakcí s využitím kurkuminoidov může přispět ke zlepšení léčby bronchiálního astmatu bez rizika nadměrné imunosuprese (útlumu imunity) vyplývající z častého užívání inhalačních kortikoidů.

 

Přírodní látky kurkumin a resveratrol snižující alergickou reakci.


Imunomodulační působení přírodních látek kurkumínu a resveratrolu na T-a B-lymfocyty a makrofágy bylo předmětem další studie autorů Agrewalaat a kolektiv. Nejvýraznějším zjištěním výzkumu bylo, že obě látky, resveratrol a kurkumin potlačovali aktivitu T-a B-lymfocytů a makrofágů, o čemž svědčí významný útlum proliferace, produkce protilátek a vylučování lymfokinů.
Působení kurkumínu a resveratrolu na snížení alergické reakce bylo definováno prostřednictvím 6 hlavních mechanismů:
1. snížení proliferace (množení) T-buněk, čímž se snižuje tvorba interferonu IFN a interleukinu-4 (IL-4)
2. snížení proliferace B-buněk a tím snížení tvorby imunoglobulinů IgG
3. snížení tvorby prozánětlivých cytokinů IL-1, IL-6 a TNF-alfa
4. snížení aktivity CD-80 a CD-28 buněk, snížená aktivita CD-28 buněk vede k takzvané imunotolerancii a zeslabení alergické reakce
5. Zvýšení hladiny protizánětlivých, supresorických cytokinů IL-10. Úloha IL-10 je velmi dobře známá, působí jako supresorický cytokin, který hraje regulační úlohu v kontrole činnosti T a B-buněk.
6. Zvýšení aktivity CTLA-4.

Zdroj: J. N. Agrewalaat al.: Resveratrol and curcumin suppress immune response through CD28/CTLA-4 and CD80 co-stimulátory Pathway: Clinical & Experimental immunology, Vol.147, Jan.2007.
Podávání kombinace dvou přírodních látek, kurkumínu a resveratrolu vede k synergickému účinku a významnému snížení zánětlivé alergické reakce.

 

Kurkumin a resveratrol mají srovnatelný potenciál snižovat alergické reakce. Při podání obou přírodních látek současně byl zjištěn kumulativní efekt a zvýšení účinnosti v porovnání s podáváním samostatných látek.

 


Kurkumin tlumí alergický zánět dýchacích cest a hyperreaktivitu prostřednictvím NF-kappa-B inhibice.


Kurkumin, přírodní polyfenolické látky nacházející se v oddenku kurkumy se využívá po staletí jako protizánětlivý přírodní prostředek v léčbě astmatu. Empirické zkušenosti z přírodní léčbě astmatu byly impulsem pro moderní výzkum a experimentální studiu na zvířecích modelech astmatu ověřující mechanismus působení kurkumínu. Výsledkem studie bylo zjištění že kurkumin snižuje zánět dýchacích cest vyvolaný alergeny, zároveň snižuje hyperreaktivitu na přítomnost alergenu. Podávání denní dávky kurkumínu 200mg/kg hmotnosti významně snížilo hyperreaktivitu plicní tkáně, snížil se počet imunitních buněk zúčastněných zánětlivé alergické reakce a snížila se tvorba imunoglobulinů IgE.

Pľúcne tkanivo vľavo bez liečby, vpravo podávaný kurkumín

Obrázek: plicní tkáň, vlevo obstrukce (zúžení, snížení průchodnosti) a zánět následkem působení alergenu bez léčby, vpravo eliminace obstrukce a zánětu s použitím kurkumínu


Kurkumin zeslabuje rozvoj alergického zánětu dýchacích cest a hyperreaktivitu prostřednictvím inhibice nukleárního faktoru kappa-B (NF-kappa-B) v buňkách plicní tkáně.

Zdroj: Se-Woong Oh et al.: Curcumin attenuates allergica airway inflammation and hyper-responsiveness in mice through NF-κB inhibition; Journal of ethnopharmacology, 2010.

 

Kurkumin může zmírnit vývoj astmatu inhibicí aktivace NF-kappa-B. Výsledky ukazují na potenciál využití kurkumínu v léčbě bronchiálního astmatu u lidí.

 

Kurkumin může zmírnit vývoj astmatu inhibicí aktivace NF-kappa-B. Výsledky ukazují na potenciál využití kurkumínu v léčbě bronchiálního astmatu u lidí.

 


Mukolytického účinky kurkuminoidov


Kurkumin díky chelatačním vlastnostem ovlivňuje mnohé enzymatické procesy a biosyntézu bílkovin. Jednou z výjimečných vlastností kurkuminoidov je schopnost narušovat tvorbu hlenů a tím umožňovat lepší čištění dýchacích cest od bakteriálních zbytků, alergenů a tím přispívat ke zlepšení průběhu onemocnění.

Přítomnost zánětlivého procesu a častých infekcí následkem použití kortikoidů způsobuje u astmatiků intenzivně zahlieňovanie dýchacích cest a ztěžuje dýchání. Běžně používané mukolytika na odhlienenie jsou často neúčinné.

Mukolytický účinek kurkuminoidov (Turmerix) svou intenzitou převyšuje v praxi běžně používané mukolytika acetylcystein (ACC tbl., Solmucol tbl.), Ambroxol (Mucosolvan) nebo Bromhexin (Bromhexin kv.).

Kurkuminoidy se vyznačují výjimečnou synergickou kombinací mukolytického, protizánětlivým a protialergickým účinkem využitelného v léčbě bronchiálního astmatu.


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Kurkuma » Kurkuma v léčbě astmatu