Protirakovinné účinky kurkumy

Home » Nutraceutika ve výživě » Kurkuma » Protirakovinné účinky kurkumy

Protirakovinový potenciál kurkumínu


Intenzivní výzkum kurkuminoidov v posledních 50 letech poodhalil kromě mnoha jiných účinků protirakovinné účinky.

Léčebný potenciál spočívá ve schopnosti kurkumínu potlačovat dělení širokého spektra rakovinných buněk, tlumit signální faktory buněk - nukleární faktor NF-kappa B, AP-1 a EGR-1.

Kurkumin tlumí tvorbu růstových faktorů buněk zprostředkujících nekontrolované dělení buněk charakteristické pro onkogenní procesy. Mezi nejvýznamnější růstové faktory na které jsou cílené nejnovější biotechnologicky připravené léky na rakovinu patří cévní růstový faktor endotelu (VGEF), léky působící na tento růstový faktor se nazývají inhibitory VGEF. Kurkuminoidy mají prokázán inhibiční účinek na VGEF stejně jako nejmodernější injekčně podávané inhibitory VGEF. Proč se nepodporuje pokračování výzkumu kurkuminoidov a uvedení do praxe jako přírodních inhibitorů VGEF? Kurkuminoidy nepatentovatelné a cena měsíční léčby by nemohla stát řádově stovky až tisíce EUR.

Tvorba růstových faktorů je geneticky kódována, biochemicky regulována enzymy tyrosin kinázy a treonínkináza. Cílené blokování účinků této tyrosin kinázy se využívá v nejnovější protinádorové léčbě. Několik klinické studie shodně potvrdily schopnost kurkuminoidov blokovat vazebná místa tyrosin kinázy a tím účinně potlačovat dělení rakovinných buněk.

Za protirakovinné účinky účinky kurkuminoidov odpovídá také útlum činnosti více enzymů: cyklooxygenázy-2 (COX2), lipooxigenázy (lOx), NO syntetázy (NOS), matrix-metalloproteinázy-9 (MMP-9), tumornekrózny faktor-alfa (TNF-alfa ) způsobující devastaci zdravých tkání, rozvrat metabolismu, chorobné hubnutí - vysoký stupeň.

Několik studie uvádějí silné antioxidační a protizánětlivé účinky kurkuminoidov, které hrají významnou roli při blokování iniciace - vzniku tumorů a při zamezení šíření metastáz.

Farmakologicky se použití  kurkuminoidů ukázalo jako bezpečné. V klinických studiích u lidí podávání dávky 10g kurkuminoidov denně nevedlo k projevům toxicity. Na základě profilu bezpečnosti a účinnosti má použití kurkuminoidov enormní potenciál v prevenci a léčbě rakoviny.


NF-kappaB - biologický zámek odemykající zánět a rakovinné bujení


Kurkuminoidy přímo zasahují cíle odpovědné za záněty a rakovinu. Interagují s klíčovým genem zvaným Nukleární faktor-kappaB (NF-kappaB, NF-kB).
NF-kB představuje jakýsi základní, nejdůležitější biologický zámek odemykající celou sérii známých biologických procesů včetně tvorby zánětlivých látek a agresivních růstových faktorů nezbytných k růstu rakovinových buněk a jejich šíření do okolních tkání.

Snížení aktivity NF-kappaB kurkuminoidmi působí protizánětlivě,

zabraňuje poškození DNA a mutacím,

omezuje nekontrolované dělení buněk,

předchází vzniku rakoviny.

NFkappaB kľúč DNA


Zdroje:1. Ravindran J, Prasad S, Aggarwal BB. Curcumin and cancer cells: how many ways can curry kill tumor cells selectively? AAPS J. 2009 Sep; 11 (3) :495-510.

2. Aggarwal BBet al.: Anticancer Potential of Curcumin: Preclinical and Clinical Studies; Anticancer Res.2003


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Kurkuma » Protirakovinné účinky kurkumy