Analytický certifikát Omega-3 HP

 

 

 


Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra - www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.


Nezávislý analytický certifikát kvality


Omega-3 HP natural rybí olej vysoce překračuje nejpřísnější kritéria na obsah škodlivých příměsí požadované Evropským lékopisem.

Olej prošel důkladnou analýzou u výrobce na všechny toxické příměsi, těžké kovy, dioxiny a PCB. Obsah těžkých kovů byl testován nejen kontrolním laboratoří výrobce, ale i nezávyslým akreditovanou laboratoří na Slovensku.

Výsledky analýzy potvrdily nejvyšší stupeň čistoty. Obsah těžkých kovů je nižší než nejnižší úroveň detekce použité analytické metody - atomové absorpční spektrometrie.

Obsah rtuti: méně než 0,002 mg / kg (nedetekovatelný obsah)

Obsah kadmia: méně než 0,005 mg / kg (nedetekovatelný obsah)

Obsah olova: méně než 0,05 mg / kg (nedetekovatelný obsah)


 


Analytický certifikát