Astma


Zastoupení tuků v dietě a astma: existuje souvislost?


Poslední dvě dekády byla zaznamenána zvýšená prevalence astmatu, ekzémů a alergické rinitidy v ekonomicky rozvinutých zemích. Zvýšený výskyt se dává do souvislosti snížením konzumace nasycených tuků a zvýšením množství polynenasycených tuků v potravě. Snížení konzumace nasycených tuků je zapříčiněno cíleným omezením živočišných tuků a zvýšeným používáním margarínů a rostlinných olejů obsahujících omega-6 polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) jako například kyselina linolová. Zároveň existují důkazy o snížení konzumace tučných ryb, které obsahují omega-3 PUFA, kyselinu eikozapentaenovou (EPA). Ve více zemích je možné pozorovat rozdíly v prevalenci astmatu mezi jednotlivými sociálními vrstvami a regiony, vyplývající z rozdílné konzumace PUFA.

Kyselina linolová, omega-6 PUFA je prekurzorem arachidonové kyseliny z níž se konvertují prostaglandiny typu 2 (PGE-2), zatímco omega-3 EPA inhibuje formaci PGE-2. PGE-2 působí na T-lymfocyty snižováním tvorby interferonu-gama (IFN-gama) bez ovlivnění tvorby interleukinu-4 (IL-4). Tento mechanismus může vést k rozvoji alergické senzitizácie, protože IL-4 umožňuje syntézu imunoglobulinu E (IgE), zatímco IFN-gama má opačný účinek.
Změny v dietních návycích mohou vysvětlovat jednu z příčin zvýšené prevalence astmatu, ekzémů a alergické rýmy. Účinky diety s převahou rostlinných olejů jsou zprostředkovány přes zvýšenou syntézu prostaglandinu E2, který následně napomáhá formaci imunoglobulinu E.

Zdroj: Black PN, Sharpe S.: Dept of Medicine Univ.of Auckland Auckland Hospital, New Zealand; Eur Respiro J. 1997 Jan; 10 (1) :6-12.


Ochranné účinky omega-3 mastných kyselin při astmatu


Enzym delta-5-desaturáza upřednostňuje při metabolických procesech omega-3 mastné kyseliny. Z tohoto důvodu při zajištění diety s dostatečným obsahem omega-3 nastává pro astmatiky nutná zvýšená tvorba protizánětlivě působících prostaglandinů PGE1 a PGE3, zároveň dochází ke snížení tvorby prozánětlivého PGE2.

Protizánětlivé prostaglandiny PGE3 se vytvářejí z omega-3 EPA tzv.. omega-3 cestou. EPA zabraňuje uvolňování kyseliny arachidonové (AA) z buněčných membrán a tím omezuje rozsah zánětu.
Dostatečný obsah omega-3 v dietě je proto určujícím faktorem správného metabolismu prostaglandinů. Nedostatek omega-3 napomáhá ke zvýšené tvorbě prozánětlivých tkáňových prostaglandinů PGE2 a zhoršuje průběh astmatického onemocnění.
Ochranné účinky omega-3 před astmatem byly prokázány v mnoha studiích v průběhu posledních let.
Autor Masuev K.A. (1997) v placebem kontrolované studii potvrdil významné zmírnění pozdní alergické odpovědi u atopické bronchiálním astmatu (ABA).
V další studii Masuev K.A. (1997) podáváním alfalinilénovej kyseliny (ALA) potvrdil snížení frekvence vážných atak asfyxie s následným snížením podávání léků. Významný pokles pozdní alergické odpovědi nastal mechanismem kompetitivní nahrazení arachidonové kyseliny (AA) v buněčných membránách výkonných zánětlivých buněk a potlačením tvorby lipidových mediátorů zánětu.
Aurorka Gorelova Z. (1999) prokázala pozitivní klinické změny stavu buněčné a humorální imunity u dětí užívajících omega-3 doplňky.


Následující tabulka uvádí přehled fyziologických účinků prostaglandinů.

 

Prostaglandiny PGE 1 a 3 Prostaglandiny PGE 2
Účinky: Účinky:
Vazodilatace - rozšíření cév Vazokonstrikce - zúžení cév
Snížení bolestivosti Zvýšení bolestivosti
Zvýšení vytrvalosti Snížení vytrvalosti
Posílení imunitního systému Oslabení imunitního systému
Zvýšený přísun kyslíku Snížený přísun kyslíku
Zpomalení dělení buněk Urychlení dělení buněk
Snížení srážlivosti krve Zvýšení srážlivosti krve
Dilatace - rozšíření dýchacích CIEC Konstrikci - zúžení dýchacích cest
Útlum zánětu Zvýšení zánětu

 

Z přehledu působení prostaglandinů v tabulce je zřejmé že astmatici budou profitovat ze snížení hladin PGE2 a zvýšení hladin PGE1 a PGE3.


 Účinky omega-3 polynenasycených mastných kyselin na zánětlivé markery při astmatu


Chronická obstrukční plicní nemoc (astma, CHOPN), pátá nejčastější příčina úmrtí ve světě, je charakterizována chronickým zánětem. Avšak dosud žádná dostupná léčba nedokázala účinně vyléčit tento zánět, v praxi se aplikuje dlouhodobá medikamentózní kontrola onemocnění.
Dietní složky obsahující omega-3 polynenasycené kyseliny (PUFA) mají protizánětlivé účinky. V této studii jsme vycházeli z hypotézy benefitu nutričního podávání omega-3 PUFA v léčbě CHOPN. Porovnali jsme hodnoty zánětlivých mediátorů u pacientů s CHOPN kterým byly podávány omega-3 PUFA s CHOPN pacienty kteří dostávali suplement bez obsahu omega-3 PUFA.

Metodika: 64 COPD pacientů dostávalo denně 400 kcal (5g) výživového suplementu obsahujícího omega-3 PUFA (n-3 skupina) nebo 400 kcal (5g) suplementu neobsahujícího omega-3 PUFA (n-6 skupina). Výživové doplňky byly podávány oběma skupinám pacientů v období 2 let. Prospektivně byly sledovány klinické údaje pacientů a měřené byly hodnoty zánětlivých mediátorů.

Výsledky: dyspnoe podle Borgovek škály a pokles saturace kyslíkem měřený pulzní oximetriou 6-minutovým zatížením chůzí se signifikantně zlepšily v n-3 skupině pacientů.
Stejně v n-3 skupině signifikantně poklesly hladiny leukotrienů B-4 v séru a sputu, hladiny TNF-alfa a interleukinu-8 ve sputu byly také signifikantně sníženy. V n-6 skupiny pacientů nebyly zaznamenány žádné změny parametrů. Dva pacienti z n-3 skupiny a tři pacienti z n-6 skupiny zaznamenali mírnou diarheu, tři pacienti z obou skupin měli nauzeu. Výskyt vedlejších symptomů byl přijatelný a postupně se zlepšil. Mnohonásobnou regresní analýzou bylo zjištěno že dieta obohacená o omega-3 PUFA v této studii přispěla ke změně hladin cytokinů.

Závěr: Navrhujeme výživovou podporu dietou obohacenou o omega-3 PUFA jako bezpečnou a praktickou součást léčby astmatu (CHOPN).

Zdroj: Division of Respiratory Medicine, Respiratory and Stress Care Center, Kagoshima University Hospital, Kagoshima, Japan; Matsuyama W, et al.: Chest.2005 Dec; 128 (6) :3817-27.


Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.