Rakovina - omega-3 zvyšuje účinnost chemoterapie

Home » Nutraceutika ve výživě » Omega 3 » Rakovina - omega-3 zvyšuje účinnost chemoterapie

Omega-3 dokosahexaenová kyselina (DHA) zlepšuje výsledky chemoterapie


V nejnovější studii publikované 15.prosince 2009 v britském časopise Cancer přinesli lékaři - výzkumníci nové poznatky jak zlepšit výsledky léčby rakoviny.

Velmi častou formou rakoviny je rakovina prsu, kterou dokáží lékaři úspěšně vyléčit v případě, že se začne s léčbám v časných stádiích. V pokročilých stadiích se často stává letální = smrtelnou, pokud dojde k rozvoji tělových metastáz.

Lékaři si položili otázky, zda je možné přirozenými látkami ovlivnit úspěšnost léčby rakoviny. Rozhodli se zkoumat vliv omega-3 mastných kyselin s dlouhým řetězcem (EPA, DHA) na průběh léčby, výskyt nežádoucích účinků chemoterapie a délku přežívání pacientů s pokročilými formami onemocnění.

V pokročilém stádiu stádiu je cílem protinádorové léčby zmírnění příznaků a prodloužení přežití bez vážných toxických projevů léčby. Zjistilo se, že na základě rozdílné antioxidační ochrany mohou být rakovinové buňky citlivější na chemoterapii jako zdravé tkáně li buněčné membrány zdravých tkání obohacené o dokosahexaenové kyselinu (DHA).

Klinická studie 2. fáze hodnotila jako základní kritérium bezpečnost a účinnost podávání 1,8 g čisté DHA denně (asi 15 g rybího oleje = 2 polévkové lžíce) 25 pacientkám s antracyklinové chemoterapií rychle se šířících tělních metastáz.

Sekundární, druhotné kritérium pro hodnocení byl čas progrese = čas do opětovného zahájení růstu nádoru a celková délka prožívání.

Výsledky: Míra objektivní léčebné odpovědi byla 44% s průměrnou délkou trvání 31 měsíců (2 až 96 měsíců). Průměrný čas do progrese metastáz byl 6 měsíců.

Celkové průměrné přežití bylo 22 měsíců a dosáhlo 34 měsíců v podskupině 12 pacientů s nejvyšší plazmatickou koncentrací DHA. Nejčastějším projevem toxicity byla neutropenie (útlum kostní dřeně) 3. a 4. stupně (80%).

Závěr studie: Podávání DHA během chemoterapie snížilo výskyt nežádoucích účinků a zlepšilo výsledky chemoterapie pod podmínkou vysoké inkorporace (dostatečně vysoké dávky a tím dostatečného nasycení buněčných stěn).

Omega-3 DHA má potenciál specificky chemosenzitivizovať tumory = zvyšovat citlivost nádoru na chemoterapii a zároveň chránit zdravé buňky před poškozováním vlastní chemoterapií.


Zdroj: Bougnoux P, Hajjaji N, Ferrasson MN, et al. Improving Outcome of chemotherapy of metastatic breast cancer by docosahexaenoic acid: a phase II trial. Br J Cancer. 2009, Dec.15; 101 (12) :1978-85.


Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Omega 3 » Rakovina - omega-3 zvyšuje účinnost chemoterapie