Rakovina - tlumení růstu nádorů

Home » Nutraceutika ve výživě » Omega 3 » Rakovina - tlumení růstu nádorů

Omega-3 mastné kyseliny tlumí růst nádorů.


Karcinogenezi - vznik rakoviny může ovlivňovat množství výživových, hormonálních a enviromentálních faktorů (vlivů okolního prostředí). V některých případech mohou jednotlivé faktory stejně urychlovat nebo zpomalovat neoplastické - rakovinový proces, například jednotlivé výživové složky.

Vědecké výzkumy z roku 2001 použili tkáňově-izolovaný Krysí hepatom 7288CTC (experimentální vyvolaný nádor jater) a na zvířecím modelu tak demonstrovali nové účinky výše uvedených výživových faktorů.

Výzkumníci zjistili, že dietní příjem kyseliny linoleové (omega-6) posiloval růst tumoru, protože aktivitou hepatómu 7288CTC došlo ke konverzi (přeměně) omega-6 mastné kyseliny na mitogen (látku podporující vznik a růst nádorů) 13-hydroxyoktadekadienová kyselina (13-HODE ).

Při pokusu zjistili, že další dvě výživové složky, melatonin a omega-3 mastné kyseliny naopak zpomalovaly růst nádoru.

Melatonin, neurohormonů produkovaný během noci epifýzou a omega-3 mastné kyseliny jsou proto potenciálními protinádorově (protinádorovými) látkami. Obě zabraňovaly vychytávání kyseliny linoleové nádorům a také snižovaly tvorbu mitogénu - kyseliny 13-hydroxyoktadekadienová (13-HODE).

Dalším důležitým faktorem, který ovlivňoval růst nádoru bylo umělé osvětlení, které obzvláště v noční době zvyšovalo růst tumorů z důvodu potlačení tvorby melatoninu a posílení tvorby rakovinotvorných látky 13-HODE.

Bylo zjištěno že melatonin a omega-3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (EPA a DHA) působili společným mechanismem přes shodnou G (i)-proteinem zprostředkovanou biochemickou reakci.

Výsledky experimentu naznačují souvislost mezi výživovými faktory a faktory prostředí v mechanismech ovlivnění růstu nádorů a význam dietních omega-3 mastných kyselin a melatoninu v prevenci a léčbě rakoviny u lidí.

Zdroj: Sauer LA, Dauchy RT, Blask DE. Polyunsaturated fatty acids, melatonin, and cancer prevention. Biochemie Pharmacia. 2001; 61 (12) :1455-62.


Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Omega 3 » Rakovina - tlumení růstu nádorů