Rizikové těhotenství

Home » Nutraceutika ve výživě » Omega 3 » Rizikové těhotenství

Omega-3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem prodlužují těhotenství a snižují riziko předčasného porodu


Předčasný porod představuje zvýšené zdravotní riziko pro novorozence a patří k nejčastějším příčinám trvalého poškození zdraví, sníženého IQ a úmrtí novorozenců.

Množství pozorovacích studií potvrdilo souvislost vysoké konzumace ryb a mírně prodloužené trvání těhotenství (1).

Mírně prodloužení trvání těhotenství se spojuje se změnou v rovnováze tvorby jednotlivých prostaglandinů ovlivňujících kontrakce. Na základě výsledků pozorovacích studií byly provedeny další randomizované studie hodnotící podávání omega-3 EPA a DHA těhotným ženám. Podle dvou analýz podávání omega-3 vedlo k prodloužení těhotenství prienerne o 1,6 až 2,6 dne (2).

V další dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii podávání 300mg DHA ve formě rybího oleje významně prodloužilo trvání těhotenství v průměru o 6 dní (3).

Podávání rybího oleje od 30 týdne těhotenství snížilo riziko předčasného porodu o 40 až 50%, prodloužilo dobu těhotenství průměrně o 4 dny a zvýšilo porodní hmotnost dětí průměrně o 100g ve srovnání se skupinou bez podávání rybího oleje (4).

Rybí olej podávaný těhotným ženám s předchozím předčasným porodem, zpomalením růstu plodu nebo s hypertenzí vyvolanou těhotenstvím snížil míru výskytu průměrně o 44% (5).


Použité literární zdroje:

1. Jensen CL.:Effects of n-3 fatty acids during pregnancy and lactation. Am J Clin Nut.r 2006
2. Szajewska H.:Effect of n-3 long-chain PUFA supplementation of women with low-risk pregnancies on pregnancy outcomes and growth measures at birth;Am J Clin Nutr. 2006
3. Judge MP.:Maternal consumption of DHA-containing functional food during pregnancy: benefit for infant performance on problem-solving but not on recognition memory tasks at age 9 mo. Am J Clin Nutr. 2007
4. Olsen SF.et al.:Randomised controlled trial of effect of fish-oil supplementation on pregnancy duration.Lancet.1992
5. Olsen Sfet al.:Duration of pregnancy in relation to fish oil supplementation and habitual fish intake: Europ.J.Clin.Nutrition 2007


Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Omega 3 » Rizikové těhotenství