Analytický certifikát Omega-3 HP Natural

Home » Nutraceutika ve výživě » Omega 3 Natural HP » Omega-3 HP Natural bez příchutě » Analytický certifikát Omega-3 HP Natural


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra - www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.


Nezávislý analytický certifikát kvality


Omega-3 HP natural rybí olej vysoce překračuje nejpřísnější kritéria na obsah škodlivých příměsí požadované Evropským lékopisem.

Olej prošel důkladnou analýzou u výrobce na všechny toxické příměsi, těžké kovy, dioxiny a PCB. Obsah těžkých kovů byl testován nejen kontrolním laboratoří výrobce, ale i nezávyslým akreditovanou laboratoří na Slovensku.

Výsledky analýzy potvrdily nejvyšší stupeň čistoty. Obsah těžkých kovů je nižší než nejnižší úroveň detekce použité analytické metody - atomové absorpční spektrometrie.

Obsah rtuti: méně než 0,002 mg / kg (nedetekovatelný obsah)

Obsah kadmia: méně než 0,005 mg / kg (nedetekovatelný obsah)

Obsah olova: méně než 0,05 mg / kg (nedetekovatelný obsah)


 

Home » Nutraceutika ve výživě » Omega 3 Natural HP » Omega-3 HP Natural bez příchutě » Analytický certifikát Omega-3 HP Natural