Jak zabezpečit optimální příjem

Home » Nutraceutika ve výživě » Vitamín D » Jak zabezpečit optimální příjem

Jak zajistit dostatek vitamínu D?Nejjednodušším a nejvýznamnějším přirozeným zdrojem vitamínu D je přeměna v kůži působením UV-B paprsků slunečního záření.


Kolik slunce potřebujeme na tvorbu D vitamínu?


Vitamín D vzniká v kůži přeměnou 7-dehydrocholesterolu na cholekalciferol působením UV-B paprsků. Jak dlouhý čas třeba vystavit tělo slunečnímu záření aby vzniklo dostatečné množství vitamínu? Odhaduje se že vystavení povrchu kůže celého těla intenzivnímu slunečnímu záření (kolem poledne) v průměru po dobu 15-30 minut (světlý fototyp kratší, tmavší déle) umožní vzniku přibližně 20 000 jednotek cholekalcoferolu.

Tato dávka slunečního záření záření odpovídá dávce, kdy se začínají projevovat jen první náznaky zarudnutí kůže, téměř bez přítomnosti trvalejšího zarudnutí. Takové opálení je bezpečné a považováno za zdravotně prospěšné z hlediska vytváření vitamínu D. Pokračování v opalování do fáze trvalého zarudnutí a opálení není z hlediska potřebné syntézy vitaminu potřebné, může přinést jen více rizika z poškození kůže UV-zářením se všemi důsledky. Stručně řečeno ukázat se sluníčku a neopálí se.


Jak často si dopřát krátký pobyt na slunci?

15-30 minutové vystavení kůže celého těla silnému slunci vyprodukuje přibližně 20 000 jednotek. Vitamín D se vylučuje z těla pomalu a proto vytváří zásobu na jistý čas. Minimální denní potřeba se dosud odhadovala na přibližně 400 jednotek. Mnozí vědci pracují na změně v doporučeních minimální potřeby tohoto vitaminu. Na základě novějších klinických studií se připravuje zvýšení minimálního doporučeného denního příjmu na 1000 jednotek denně v případě že chybí vystavování se slunečnímu záření (zimní měsíce).

15-30 minutovým pobytem na silném slunci si teoreticky dokážeme vytvořit zásobu na asi 20 dní. Ve skutečnosti se však nestane že po 20 dnech nebudeme mít žádný D vitamín. Hladina vitaminu bude postupně klesat, protože vitamin D má delší biologický poločas, pomalu se vylučouje z těla. Vytvořená zásoba se snižuje jen postupně a zároveň nahrazuje se ve větší míře vitaminem D přijatým z potravy.


Jaké jsou přírodní zdroje vitamínu D?


V zimních měsících kdy není možné přirozeným slunečním světlem zajistit tvorbu dostatečného množství vitamínu D, jsme odkázáni výhradně na zásobu v těle a příjem z potravinových zdrojů.

Jen velmi málo potravin obsahuje vitamín D. V rostlinných zdrojích se téměř nenachází, bohatším zdrojem jsou potraviny živočišného původu. Nejvíce vitaminu D obsahují vejce, plnotučné mléko, máslo a tučné ryby.

Rybí tuk z tresčích jater je nejbohatším přirozeným zdrojem vitamínu D. Dostatečné dávky vitaminu D je důležité zajistit hlavně v zimních měsících nebo celoročně při léčebně preventivním užívání, například osteoporóze a autoimunitní.

S ohledem na správný rozvoj imunitního systému, nervového systému, mozku, mentálních schopností a ostrého vidění by měl být olej z tresčích jater nebo kvalitní rybí olej doplněn vitamínem D3 součástí plnohodnotné výživy každého dítěte.


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Vitamín D » Jak zabezpečit optimální příjem