Protirakovinné účinky vitamínu D

Home » Nutraceutika ve výživě » Vitamín D » Protirakovinné účinky vitamínu D

Vitamin D v léčbě rakoviny


Vitamin D je snad nejsilnější zbraní na rakovinu. Použití vitamínu D lze zařadit mezi nejpokrokovější schématu léčby rakoviny využívající poznatky cílené imunoterapie a genetické mechanismy kontroly dělení buněk. Patří k léčbě budoucnosti - imunoterapii rakoviny.
 
 
Vitamín D útočí přímo na podstatu rakoviny, a to několika mechanismy současně. Protirakovinné účinky D zahrnují dosud 6 známých základních oblastí, vědecky identifikovaných mechanismů:
 
1. Kontrola dělení buněk. Dělení buněk je kontrolováno vitamínem D několika odlišnými biologickými cestami, ovlivňuje jednotlivé fáze dělení. Rakovinné buňky se prosazují na úkor okolních tkání rapidním nekontrolovaným dělením.
 
2. Apoptóza. Vitamín D navozuje apoptózu, programovaný samozánik buněk. Apoptóza je proces účastnící se obnovy tkání. Poškozené, rakovinné nebo patogeny napadené buňky jsou tímto mechanismem odstraněny a následně nahrazeny novými.
 
3. Angiogeneze - novotvorba cév je nezbytná k vytváření zásobení nových tkání krví. Nádorové buňky v růstovém procesu musí vytvářet nové cévy aby zajistily narůstání ložiska nad mikroskopické rozměry, zvětšování tumoru a tvorbu metastáz. Vitamín D omezuje patologickou, chorobnou angiogenezi a schopnost nádorů přerůst do velikosti přesahující mikroskopické rozměry.
 
4. Diferenciace buněk. Rakovinné buňky se vyznačují nediferencovanosťou - mají vlastnosti zárodečných, kmenových buněk. Nerozlišené rakovinné buňky jsou najletálnejšie, tedy nejzhoubnější. Vitamín D aktivuje spící signální mechanismy v chromozomálních oblastech VDR, obnovuje schopnost diferenciace buněk, jejich návrat k přeměně na jednotlivé tkáňově specifické buňky.
 
5. Zánětlivé procesy. Vitamín D kontroluje a omezuje složky zánětlivých procesů. Chronický zánět podle mnohých vědeckých důkazů často vede k rakovinným změnám buněk.
 
6. Oprava genetických informací, oprava DNA. Vitamin D "zapíná" spící geny pro kontrolovaný samozánik buněk, aktivuje opravné mechanismy vedoucí k obnově poškozených sekvencí DNA.
 
 
I přes vědeckým snahám dosud nebyla objevena ani laboratorní připravena tak univerzální látka nebo biotechnologicky připravená bílkovina s tak mnohonásobnou biologickou účinností jako vitamín D.
 
Vitamín D se přeměňuje v těle na kalcitriol - sekosteroidný hormon, obrazně řečeno mění se na "originální klíč" odemykající podstatu biologických procesů. Ještě výstižněji lze přirovnat D vitamin k "svazku originálních klíčů".
Dbejte, abyste neztratili nebo nezapomněli biologické klíče odemykající cestu ke zdraví. V případě že zůstaly někde odložené, vezměte je zpět a odemkněte ...
Home » Nutraceutika ve výživě » Vitamín D » Protirakovinné účinky vitamínu D