Vitamin D a chřipka

Home » Nutraceutika ve výživě » Vitamín D » Vitamin D a chřipka

 


Vitamin D a chřipka


Vitamin D nebo také "antibiotický vitamín"


Preferujete chřipkové vakcíny nebo se raději spoléháte na vlastní imunitu?


Nové vědecké poznatky Vám umožní lépe pochopit jak co nejúčinněji zajistit správné fungující imunitu před infekcemi, vyhnout se chřipce a jak zůstat nezávislým před návštěvou lékaře, aplikací vakcín se všemi zdravotními riziky.
 
Určitě jste už slyšeli o něco o vitaminu D jako o "slunečním vitaminu". Slyšeli jste však už o vitaminu D jako o "antibiotické vitamínu"? Proč přirovnání antibiotický?
Vitamín D není vitaminem v pravém slova smyslu ale ve skutečnosti je to steroidní hormon. Vitamin D a jeho biologický prekurzor - cholekaklciferol (D-3) má sekosteroidnú strukturu molekuly, to znamená molekulu tvarově shodnou se steroidními hormony, rozdíl je v 1 otevřeném kruhu. Stačí však pokud se kruh uzavře a ... "klíč odrazu pasuje do zámku". Co se pak stane? Vitamín D začne "zapínat" - aktivovat množství genů nacházejících se na buněčném jádře, z čehož vyplývají rozmanité biologické účinky včetně zajištění imunity.

Vitamín D kontroluje imunitu: tvorbu specifických povrchových antigenů, lysozomálních enzymů, peroxidových radikálů vytvářených makrofágy. Stimuluje tvorbu antibakteriálních peptidů, katelicidínov - tvorbu jakých si vlastních antibiotik.
Nedostatek vitaminu D zapříčiňuje poruchy mnohých biologických procesů jejichž výsledkem v oslabenou imunitu. Chřipkové vakcíny nebo antibiotika jsou prakticky neúčinné v případě že nedisponujeme dostatkem vitamínu D.


Co zjistili nejnovější klinické studie?


 Podávání vitaminu D dětem


Japonská lékařská studia jejíž výsledky byly publikovány v roce 2010 časopisem American Journal of Clinical Nutrition, zkoumala vliv podávání vitaminu D dětem školního věku v dávce 1200 I.U. denně. Studie zaznamenala dramatický pokles výskytu chřipky. Ve skupině dětí s podáváním vitamínu D se vyskytlo onemocnění v 18 případech ze 167 (10,8%), ve skupině bez podávání vitaminu D se vyskytlo onemocnění u 31 z 167 dětí (18,6%). Celkově se podáváním vitamínu D snížil výskyt onemocnění o 40%. Zní to až neuvěřitelně, když si uvědomíme jaké je podávání vitaminu D účinné, bezpečné a levné.


 
Urashima M.et al: Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren; Am.J.Clin.Nutr. 2010

Přínosem podávání vitaminu D u dětí je nejen vysoká účinnost a bezpečnost ale i množství dalších zdravotních přínosů - současné snížení výskytu bakteriálních infekcí, zlepšení vstřebávání a biologického využití kalcia, prevence autoimunitních onemocnění.


Podávání vitamínu D dospělým


Lékařská studia autorů Aloia a Li-Ng zaznamenala důkazy o dramatickém poklesu výskytu chřipky již po podávání 800 jednotek vitamínu D denně. V porovnání s placebo skupinou (bez podání vitamínu D) byl výskyt chřipky podáváním vitamínu D dospělým pacientkám prakticky eradikován (zcela potlačen). Vědecké objevy studie svědčí o působení vitaminu D jako "antibiotických vitamínu". Vitamín D má přímý, robustní vliv na funkčnost vrozené (Th-1) imunity a obranyschopnosti před bakteriemi a viry.
 

Cannell J. et al: Epidemic influenza and vitamin D; Epidemií Infect. 2006

 
Podle výsledků mnoha dalších lékařských studií je vitamin D účinnějšího prevencí výskytu chřipky a infekčních onemocnění dýchacích cest v porovnání s vakcinacemi. Navíc podávání vitamínu představuje přirozenou metóduu posílení imunity bez jakýchkoliv nežádoucích účinků.


Proč je na doplňcích doporučená denní dávka 400 I.U denně?


Oficiální doporučená denní dávka 400 I.U. vitamínu D určitě neznamená optimální denní dávku. Pokud se v boji proti infekcím spoléháte na vakcíny, uvedená dávka bude možná stačit (50/50).
Nové poznatky zohledňující nejaktuálnější lékařské výzkumy a individuální potřebu v konkrétním ročním období se však přiklánějí k podstatně vyšel dennímu příjmu vitamínu D, zejména v zimním období. Spolehněte se raději na vlastní imunitu a proto optimalizujte denní příjem vitamínu D.
 


Jaký je optimální denní příjem vitamínu D pro zimní období (září-březen)?


Dospělí 2000 - 4000 IU / den, dle individuálního výskytu infekcí
Děti 2000 IU / den
 
Podávání vitaminu D v dávce 4000 IU / denně dospělým pacientům po dobu 6 měsíců je považováno za fyziologické a bezpečné, nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky * (4).

Použité zroje:
1. Urashima M.et al: Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren; Am.J.Clin.Nutr. 2010, vol 91.
2. Cannell J. et al: Epidemic influenza and vitamin D; Epidemií Infect. 2006 December; 134.
3. http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Concerns/h1n1_narcolepsy_pandemrix.html
4.Vieth R. et al: Randomized comparison of the effects of the vitamin D3 adequate intake versus 100 mcg (4000 IU) per day on Biochemical responses and the wellbeing of patients. Nutrition Journal. 2004
Home » Nutraceutika ve výživě » Vitamín D » Vitamin D a chřipka