Vitamin D a rakovina prostaty

Home » Nutraceutika ve výživě » Vitamín D » Vitamin D a rakovina prostaty

 


Vitamín D předchází vzniku a léčí rakovinu prostaty


Na základě poznatků z rozsáhlých epidemiologických přehledů které zjistily že nedostatek vitaminu D zvyšuje riziko rakoviny prostaty rychle přibývají klinické intervenční studie zkoumající léčebné použití vitaminu D v cílené terapii rakoviny prostaty.
 
Je známo že hormonální forma vitaminu D, kalcitriol působí antiproliferatíne - omezuje nekontrolované dělení buněk, má prodiferenciačný efekt zvyšující specializaci a vyzrávání imunitních buněk, má antiinvazívne účinky zabraňující rozšiřování rakoviny do okolních tkání a omezuje tvorbu metastáz - vznik nových sekundárních ložisek v odlišných orgánech.
 
Uvedené protirakovinné účinky vitamínu D se vztahují i ​​na tkáně prostaty. Kromě toho se zjistilo že přeměna kalcidiolu na aktivní hormon neprerbieha pouze v ledvinách. Normální buňky prostaty jsou samotné schopné přeměňovat vitamín D3 a vytvářet hormon kalcitriol. Autokrinní tvorba kalcitriolu buňkami prostaty poskytuje biochemický mechanismus který může zabraňovat vzniku rakoviny prostaty. Mnoho buněk při rakovině prostaty ztrácí schopnost syntetizovat kalcitriol ale stále mají přítomné receptory pro jeho účinky. Cíleným podáváním vitamínu D lze zvýšit tvorbu aktivních metabolitů játry a ledvinami a tím nahradit sníženou přeměnu buňkami prostaty.
 
Klinická studie provedená lékaři v kanadském centru pro léčbu rakoviny (Toronto, 2005) zkoumala vliv cíleného podávání vitaminu D pacientům se selhávající standardní léčbou rakoviny prostaty. Jedním z důvodů podávání vitaminu D byla i geografická poloha regionu s nízkou expozicí slunečního záření. Pacientům u kterých docházelo k nárůstu hladiny specifického antigenu prostaty (PSA) i přes podávané standardní terapii byl podáván vitamín D3 cholekalciferol v denní dávce 2,000 I.U. v sledovacím období 3 měsíce. U 9 ​​z 15 pacientů nereagujících na standardní terapii došlo následkem podávání k poklesu nebo zastavení vzestupu PSA. Zlepšení klinického stavu přetrvávalo ještě 21 měsíců po podávání. Čtrnáct z 15 pacientů mělo prodloužení doby zdvojení hladiny PSA ve srovnání s obdobím před podáváním cholekalciferolu. Nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky v souvislosti s podáváním aditivní terapie. Výsledky studie poukazují na potřebu podávání vitaminu D v léčbě rakoviny prostaty.
 
Zdroj: Woo t.č. et al: Pilot study: potential role of vitamin D (cholekalciferol) in patients with PSA relapsu after definitive therapy; Nutr Cancer. 2005; 51 (1): 32-6.
 
Vitamín D má prokazatelně významný potenciál v prevenci a léčbě rakoviny prostaty. Zbývá věřit že klinické studie nezůstanou jen předmětem zájmu zanícených vědců a lékařů s výzkumem na relativně malých skupinách pacientů ale budou provedeny rozsáhlejší klinické studie umožňující brzy zavedení do standardních léčebných schémat.

Proč nebyly provedeny rozsáhlejší klinické studie, které by umožnily zavedení léčebného použita do standardní paxe? Odpověď je velmi jednoduchá, léčebné účinky vitamínu D nelze patentovat a dobře na tom vydělat.


 

Home » Nutraceutika ve výživě » Vitamín D » Vitamin D a rakovina prostaty