Vitamin D proti infekcím

Home » Nutraceutika ve výživě » Vitamín D » Vitamin D proti infekcím

Vitamin D posiluje imunitu, pomáhá předcházet rýmě a chřipce


Vitamin D může být silnou zbraní imunitního systému v boji proti virovým infekcím jakými jsou rýma a chřipka. Tyto nejnovější fakta společně zjistili výzkumníci z více pracovišť, Lékařské fakulty denverské Univerzizy ve státě Colorado, nemocnice v Massachusetts a dětské nemocnice v Bostonu.


Epidemiologická studie hodnotící 19 tisíc Američanů


V největší epidemiologické studii z roku 2009 zkoumající souvislost hladiny vitaminu D a výskytu infekčních onemocnění dýchacích cest bylo sledováno téměř 19 tisíc Američanů, což představuje statisticky vysoce reprezentativní vzorek populace.

Analýzou dat byly prokázány přímé souvislosti mezi nízkými hladinami vitaminu D a zvýšeným výskytem onemocnění dýchacích cest jakými jsou chřipka a onemocnění z nachlazení - rýma. Riziko výskytu onemocnění bylo ještě vyšší u skupin zároveň trpících chronickými onemocněními dýchacích cest - astmatem a emfyzémem.

Vedoucí týmu výzkumníků, dr. Aditi Ginda, MD, na základě výsledků studie konstatuje: "Zjištění naší studie podporují důležitou roli vitaminu D v prevenci běžných onemocnění dýchacích cest jakými jsou chřipka a rýma. Obzvlášť citlivou skupinou, kde se markantně projevil nedostatek vitamínu D se ukázaly lidé trpící zároveň astmatem. "

Doposud byla prevence rýmy a chřipky spojována hlavně s podáváním vitamínu C. Stávající vědecké důkazy týkající se vitaminu C poukazují zejména na zkrácení a zmírnění závažnosti průběhu onemocnění. Znamená to že podávání vitaminu C může cíleně pomoci zmírnit průběh onemocnění. Výzkumy účinků vitaminu D však dokázali preventivní působení na snížení výskytu chřipky.


Vitamin D posiluje funkci přirozené imunity


Poznatky z posledních let poukazují na klíčovou roli vitamínu D v podpoře takzvané vrozené imunity proti virům a mikrobům, zatímco vakcíny a očkování působí odlišným mechanismem vytváření takzvané získané (adaptivní) imunity po kontaktu s antigeny bakterií a virů.

Klíčová role D vitamínu pro funkci vrozené imunity byla objevena teprve nedávno. Makrofágy a epitelové buňky dokáží během infekce zvýšit tvorbu antimikrobní látky bílkovinné povahy zvané katelicidín. Právě tvorba této látky je závislá od účasti vitamínu D.


Jaké byly konkrétní výsledky studie?


Výzkumníci analyzovali krevní hladiny nejspolehlivější měřitelné formy 25-hydroxy-vitaminu D. Osoby s hladinami nižšími než 10 ng / ml měli o 40% vyšší výskyt infekcí dýchacích cest jako osoby s hladinami vyššími než 30 ng / ml.
Zjištění se poměrně shodovaly ve všech ročních obdobích. Lidé s astmatem a současně s nejnižšími hladinami D vitaminu měli dokonce 5-násobně vyššího výskyt respiračních infekcí. Prevence právě u těchto rizikových skupin by mohla mít velmi významný dopad na snížení výskytu infekcí.
Autoři epidemiologické studie zdůrazňují že podávání D vitaminu v prevenci rýmy a chřipky by mělo být potvrzeno ještě v klinické placebem kontrolované studii.

Zdroj: Ginda AA, Liu MC, Camargo CA Jr.. Demographic differences and trends of vitamin D insufficiency in the US population, 1988-2004. Arch Intern Med. 2009 Mar 23; 169 (6) :626-32.


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Vitamín D » Vitamin D proti infekcím