Vitamin D zpomaluje stárnutí

Home » Nutraceutika ve výživě » Vitamín D » Vitamin D zpomaluje stárnutí

Vitamín D zpomaluje stárnutí zvýšením aktivity telomerázy


Telomery jsou terminální (koncové) oblasti chromozomů, které chrání úseky nukleových kyselin před ztrátou, poškozením, vadnými kombinacemi a chybnou replikací během dělení buněk. Procesem opakovaného dělení buněk se postupem času telomery degradují, odbourávají, výsledkem je jejich zkracování. Pokud se délka telomery zkrátí pod minimální kritickou hodnotu, chromozomy ztrácejí část genetických informací, ztrácejí schopnost dělení a buňky se dále nedokáží obnovovat. Telomerázy představují "biologické hodiny" počítající cykly dělení buněk. Projevem zkracování telomery je stárnutí - snížená schopnost obnovy buněk, nárůst nemocnosti a definitivně vede k smrti jedince.

Telomery se dokáží obnovovat v kmenových buňkách, obnovu zabezpečuje enzym telomeráza. Ostatní tkáně schopnost obnovy telomery po narození ztrácejí, s výjimkou imunitních buněk, bílých krvinek - leukocytů, které si aktivitu telomerázy zachovávají, věkem se však jejich aktivita snižuje a proto i imunita "stárne," věkem se oslabuje. Obnovu telomery zajišťuje enzym telomeráza, která je nezbytná k zachování obnovy telomery imunitních buněk - bílých krvinek a udržení jejich schopnosti množení v případě napadení infekcí.


Je možné "zpomalit biologické hodiny"?


Vědci zkoumají zda je možné zpomalit celkový proces stárnutí i proces stárnutí imunity stimulací (zvýšením) aktivity enzymu telomeráza a následně zpomalením zkracování telomery.

Zastavení "biologických hodin" se zatím i přes intenzivnímu výzkumu nepodařilo. První, velmi povzbudivé úspěchy v poznání zpomalení stárnutí jsou však již dnes známé.

Doposud proběhlo množství experimentů, které dokázaly prodloužit život pokusným zvířatům díky zpomalení zkracování telomery v průměru o 1/3.

Klinické pokusy probíhají iu lidí, jsou známy první látky které mají schopnost zpomalit proces zkracování telomery u lidí.

Vědců překvapil nový, velkou pozornost vzrušující poznatek, že například vitamín D hraje novou, dosud neznámou roli v ochraně telomery před degradací (zkracováním). Představuje tedy jeden z přirozených faktorů dlouhověkosti.

Nedostatečná aktivita telomeráz a zrychlené zkracování telomery byla pozorována u lidí s onemocněním jako obezita, srdečně-cévní choroby, cukrovka, revmatoidní artritida, deprese.

Vědci z univerzity v Georgii, USA zkoumali zkracování telomery a vliv podávání vitaminu D u obézních afro-amerických žen. První skupině žen podávali 2000 I.U. vitaminu D denně po dobu 4 měsíců. Druhé skupině žen podávaly ve stejném období placebo (přípravek bez účinné látky).

Na konci období byl v skupovat s vitamínem D zaznamenán nárůst aktivity telomeráz o 19%, ve skupině placeba nebyla zaznamenána změna aktivity.
Výsledky studie poukazují na možnost zvýšení aktivity enzymu telomeráza vedoucí ke zpomalení procesu zkracování telomery a celkově zpomalení procesu stárnutí buněk *.

* Zhu ​​H. et.al.: Increased telomerase activity and vitamin D supplementation in overweight African Americans. Int.J.Obes (Londa). Oct.2011.


Zpomalení "stárnutí imunity" - vitamín D chrání před zkracováním telomery


Výzkumy Londýnské univerzity zveřejněné v roce 2007 časopisem American Journal of Clinical Nutrition zjistili, že vitamin D pomáhá zachovávat funkčnost imunity prostřednictvím ochrany před zkracováním telomery chromozomů bílých krvinek (1).

Délka telomery leukocytů se tím zařadila mezi další exaktní měřítko (biomarker) stupně biologického stárnutí bez ohledu na skutečný věk.
Rychlost zkracování telomery negativně ovlivňuje kouření, nadváha, chronický stres, chronický zánět, toxické látky.

Výsledky studie na skupině 2160 žen s věkovým průměrem 49 let ukázaly že telomery leukocytů (bílých krvinek) byly kratší u žen s nízkými hladinami vitamínu D a přítomným chronickým zánětem ve srovnání s ženami s vyššími hladinami vitaminu D a bez přítomnosti zánětu.

Ve studii byl analyzován vliv C-reaktivního proteinu, biomarkerů chronického zánětu (CRP), zjistilo se že zvýšené hladiny CRP souvisejí se zkracováním telomery a zrychleným stárnutím.

Předpokládá se že ochrana telomery a zpomalení biologického stárnutí souvisí s protizánětlivým účinkem vitaminu D. 

Vitamin D zpomaluje stárnutí zvýšením aktivity telomerázy, zpomalením zkracování telomery chromozomů bílých krvinek.

 


Existují kromě vitamínu D další přirozené látky zpomalující biologické stárnutí?


Ano, vědecké výzkumy potvrdily více látek zpomalujících zkracování telomery, zpomalujících proces biologického stárnutí. Mezi nejvýznamnější s vědecky prokázaným účinkem patří:

EPA a DHA   rybího oleje    
Kyselina listová
Vitamín B-12
Propolis
Astaxantin
Koenzym Q-10

Více o jednotlivých nutraceutik si přečtete v samostatných článcích, které připravujeme.


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Vitamín D » Vitamin D zpomaluje stárnutí