Zelený čaj

Home » Nutraceutika ve výživě » Zelený čaj

Zelený čaj


Japonský zvyk pití zeleného čaje pochází z Číny přibližně z roku 800 nl Za svůj původ tato tradice vděčí buddhistických mnichů , kteří po návratu ze studií v Číně přinesly s sebou mimo jiné i zelený čaj, který používali jako léčivý nápoj . Během éry Kamakura (1191-1333) byl největším " zastáncem " léčivých účinků zeleného čaje mnich jménem Eisai , který v roce 1211 napsal knihu o blahodárném vlivu zeleného čaje na lidské zdraví ( v originále " Maintaining Health by Drinking Tea " ) Jak uvádí , " čaj představuje zázračný prostředek k udržení pevného zdraví .

Čaj má neuvěřitelnou moc prodlužovat život. V oblastech, kde se pěstuje čaj lidé žijí déle . V dobách dávných i dnes čaj představuje elixír života který přináší s sebou nesmrtelnost " horských obydlí. " Z tohoto úryvku je zřejmé, že zelený čaj byl hned od začátku jako léčivý prostředek vysoce ceněn .

V posledním období výzkum v oblasti významu zeleného čaje pro lidský organismus pokročil natolik, že je možné vědecky potvrdit pravdivost dnes již legendárního názoru mnicha Eisai - a . V současnosti se už nedá vůbec pochybovat o významu zeleného čaje v prevenci celé škály onemocnění.


Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Zelený čaj