Léčivé účinky

Home » Nutraceutika ve výživě » Zelený čaj » Léčivé účinky

Protirakovinné účinky .


Zelený čaj má silné protirakovinné účinky ( zabraňuje tvoření zhoubných nádorů resp. Zpomaluje jejich nástup ) . Katechin obsažený v zeleném čaji blokuje enzym urokináza , který je ve velkém množství produkován rakovinnými buňkami . S pomocí tohoto enzymu rakovinné buňky napadají živé tkáně a dochází k jejich nadměrnému rozmnožování.

Polyfenoly zeleného čaje snižují účinek enzymu matrix - metaloproteinázy a zároveň zvyšují aktivitu její tkáňových inhibitorů . Snížení aktivity matrix - metaloproteinázy ( MMP ) následně redukuje růst tumorů ( nádorů ) .
Polyfenoly snižují účinky vaskulárního endoteliálního antigenu CD31 a vaskulárního endoteliálního růstového faktoru , tím brzdí tvorbu nových nádorových cév a růst nádoru .
Podávání polyfenolů zeleného čaje brzdí projevy antigenu dělících se buněk, které jsou indikátorem růstu nádoru .

S odkazem na klinické studie zveřejněné ve vydání časopisu Cancer research v březnu 2005 se dokázalo že katechiny zeleného čaje ( EGC ) ve srovnání s černým čajem ( který obsahuje oxidované formy EGC ) 5 - násobně více snižují účinek enzymu dihydrofolát reduktáza ( DHFR ) , jejíchž je nezbytným faktorem podmiňujícím růst rakovinných buněk . Enzym DHFR se stal cílovým enzymem působení protinádorových léků . Vědci se rozhodli zaměřit svůj výzkum po zjištění, že zelený čaj vlasy působí podobně jako protinádorový lék - cytostatikum metotrexát . Stejně jako metotrexát, epigallokatechin zeleného čaje blokuje syntézu deoxiribonukleovej kyseliny ( DNA ) mechanismem deaktivace enzymu dehydrofolátreduktáza ( DHFR ) . I když je vazba epigalokatechiny na enzym DHFR silná, není úplná jako při methotrexatu . T toho vyplývá výhoda pro epigallokatechin zeleného čaje - nižší výskytu závažných nežádoucích účinků na zdravé dělící se buňky ve srovnání s methotrexátem.


Stimulační účinky .


Nejznámějším účinkem zeleného čaje je výrazné stimulující působení obsaženého kofeinu . Kofein ovlivňuje adenozinové receptory blokováním enzymu fosfodiesteráza . Nejméně dvě další složky zeleného čaje : katechiny a aminokyselina L- theanin zároveň zmírňují stimulační účinek kofeinu . V nápoji ze zeleného čaje se nacházejí současně kofein s katechiny a L- theanin , které protichůdně vyvažují stimulující působení kofeinu .
L- theanin který se vyskytuje pouze v zeleném čaji a některých houbách přímo zvyšuje tvorbu alfa - mozkových vln , zklidňuje tělo a zároveň napomáhá relaxačnímu stádiu.
Extrakt zeleného čaje podávaný v laboratorní 10 - týdenní studii zvýšil fyzickou výkonnost zvířat o 24 % , měřeno jako délku schopnosti plavat až do vyčerpání . Ukázalo se že katechiny zeleného čaje stimulují využití mastných kyselin ( tuků ) játry a svalovými buňkami . Rozklad mastných kyselin se považuje za příčinu proč dochází k následnému snižování tělesné hmotnosti.


Výrazné protizánětlivé účinky .

Katechiny zeleného čaje blokují velmi účinně zánětlivý proces . Více podrobností k tématu naleznete v kapitole Čaj v léčbě zánětu .


Zvýšení ochrany kůže před poškozením UV - zářením .


Katechiny zeleného čaje ovlivňují mnoho biomarkerů zapojující se do aktivace cytotoxických T - buněk imunitního systému. EGCG zasahuje do mnoha enzymových systémů : brzdí pevné enzymové vazby a zpomaluje procesy stárnutí, snižuje aktivitu syntetázy mastných kyselin ( tuků ) , zvyšuje tyrozínovú Fosforylace inzulinového receptoru , aktivuje ornitin - dekarboxylázy .
Katechiny zeleného čaje chrání DNA před poškozením UV - zářením . Mohly by být použity jako doplňková nebo alternativní léčba rakoviny kůže indukované ultrafialovým zářením.


Další účinky


Zelený čaj obsahuje taniny , které se mohou vázat na proteiny, vykazují protiprůjmové účinky. Zelený čaj snižuje vstřebávání cholesterolu a železa . Snížením tvorby volných radikálů zpomaluje stárnutí organismu . Kofein a tein působí diureticky , zvyšují vylučování tekutin z těla .


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Zelený čaj » Léčivé účinky