Zelený čaj v léčbě zánětu

Home » Nutraceutika ve výživě » Zelený čaj » Zelený čaj v léčbě zánětu

Zelený čaj v léčbě zánětu


Zelený čaj tlumí záněty


Flavonoidy zeleného čaje ( epigallokatechin ) blokují zánětlivý proces na více stupních, inhibicí cyklooxygenázy , lipooxigenázy , leukotrienů a na úrovni TNF - alfa - tumor nekrózneho faktoru alfa přerušením kaskády zánětlivého procesu na úrovni buněčné imunity .

Tkáňový tumor nekrózny faktor TNF - alfa je speciální bílkovina kterou se označují tkáně a buňky, které mají být napadeny a zničeny buňkami imunitního systému . Typickým příkladem zánětlivého autoimunitního onemocnění je revmatoidní artritida . Postihuje klouby , šlachy a chrupavku , neléčená vede k invaliditě a skeracuje život v průměru o 10 let. Při revmatoidní artritidě jsou tímto TNF - alfa faktorem chybně značené zdravé tkáně kloubní chrupavky, které jsou následně poškozovány zánětlivým procesům a postupně degenerují .

Epigalokatechín ze zeleného čaje blokuje účinky TNF - alfa, představuje jednu z velmi účinných možností léčby a je jednou z možností snížení dávkování základních protizánětlivých léků - nesteroidních antirevmatik a kortikoidů a současného snížení nežádoucích účinků základních léků vyplývajících ze sníženého dávkování při stejných terapeutických výsledcích. Epigalokatechín obsažený v zeleném čaji zároveň nemá nežádoucí účinky jako kortikoidní hormony a nesteroidní antirevmatika . Účinek léčby zeleným čajem nastupuje jen pozvolna a výsledky nejsou okamžité, avšak zlepšení stavu je trvanlivější , onemocnění je částečně modifikovány. Výhodou mechanismu účinku epigalokatechínu ze zeleného čaje je zamezení zánětlivého procesu na primárnejšom stupni , ne až na konci kaskády zánětlivého procesu , ( blokováním cyklooxygenázy při nesteriodných antirevmatik ) , když už zánět vznikl .

Epigallokatechin zeleného čaje působí na zánět podobně jako cytostatikum methotrexát (blokování metabolismus kyseliny listové ) , má však výhodu ve slabší vazbě na enzymy a proto nevykazuje závažné nežádoucí a toxické účinky jako metotrexát .


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Nutraceutika ve výživě » Zelený čaj » Zelený čaj v léčbě zánětu