Z čeho se aspartam vyrábí?

Home » Zajímavosti » Aspartam » Z čeho se aspartam vyrábí?

Z čeho se aspartam vyrábí?


Kyselina asparagová (40 procent aspartamu)


Asparagová kyselina patří mezi aminokyseliny. V těle se mění na aspartát, který v mozku způsobuje nadměrné zvýšení hladiny nervových přenašečů, přílišnou podrážděnost neuronů a jejich poškozování.

Doktor Russell L. Blaylock a profesor neurorochirurgie Lékařské univerzity v Mississippi, detailně popsali poškození způsobená zvýšenou dodávkou kyseliny asparagová pocházející z metabolitů aspartamu. Doktor Blaylock použil téměř 500 vědeckých referencí aby ukázal jak může nadbytek neuroexcitačných látek jakými jsou kyselina asparagová a glutamová (v potravinách jako glutamát sodný E621) v naší potravě způsobují vážná chronická neurologická onemocnění a akutní stavy.


Fenylalanin (50 procent aspartamu)


Fenylalanin je aminokyselina běžně vyskytující se v mozku. Osoby s onemocněním fenylketoúria memôžu fenylalanin metabolizovat, to vede k nebezpečnému zvýšení hladiny fenylalaninu v mozku (někdy i smrtelnému). Ukázalo se že Aspartam přijatý potravou se rozkládá - hydrolyzuje v tenkém střevě a obzvláště pokud je přijímaný spolu s carbohydráty - cukry může způsobit zvýšené hladiny fenylalaninu v mozku iu osob které nemají fenylketonurii.

Toto není jen teorie, protože mnoho lidí kteří jedli velké dávky potravin s aspartamem během delšího období měli významně zvýšené hladiny fenylalaninu v krvi i přesto že netrpěli poruchou odbourávání fenylalaninu, fenylketonurií. Už jednotlivá dávka aspartamu zvyšuje koncentraci fenylalaninu v krvi.
Zvýšená hladina fenylalaninu v mozku může blokovat glukózou indukované uvolnění serotoninu vedoucí k emotivním poruchám a depresím, přejídání. To znamená že za normálních okolností po snědení potravy obsahující cukry dochází ke zvýšení hladiny serotoninu - hormonu štěstí v mozku. Opačně po snědení potravy s náhradním sladidlem se serotonin neuvolní a pocit spokojenosti z najedení nepřichází, vzniká nutkání na další příjem potravy a možné nutkání k přejídání. Paradoxně sladidla uvolňující fenylalanin (aspartam) tímto mechanismem mohou přispět k obezitě.
Prof.Dr. Louis J. Elsas, dětský lékař z Georgie prezentoval v listopadu 1987 v prohlášení před americkým kongresem jak nebezpečné jsou zvýšené hladiny fenylalaninu v krvi, zvláště nebezpečné pro děti a plody v období těhotenství. U plodů během těhotenství dochází pro koncentrační působení placenty k 4 až 6 násobnému zvýšení hladiny fenylalaninu v mozku plodů ve srovnání s mozkem dospělých osob. Velmi vysoké hladiny mohou způsobit mentální retardaci, mikrocephalus a vrozené poruchy. U novorozenců v období do 1 roku vzniká podobně zvýšená kumulace fenylalaninu v mozku pro nevyspělost mozkově krevní bariéry. Zároveň prezentoval zjištění že níže živočichové, hlodavce metabolizují fenylalanin mnohem účinněji než lidé. Proto studie dělané na hlodavcích testující metabolismus a bezpečnost aspartamu byly zavádějící a údaje jsou nepoužitelné u lidí.
Jeden případ extrémně vysoké hladiny fenylalaninu publikovaný jako "Aspartámová noční můra". John Cook začal pít 6 až 8 ochucených nápojů denně. Projevily se u něj příznaky jako ztráta paměti a častá bolest hlavy. Pak používal ještě více aspartamem slazených nápojů. Jeho zdravotní stav se zhoršil natolik že měl návaly agrese a klidu. I když neměl fenylketonurii, krevní testy dokázaly hladinu fenylalaninu 80 mg / dl. Jakmile přestal požívat aspartam, zdravotní stav se dramaticky zlepšil.
Dlouhodobé a rozsáhlé použiívanie aspartamu je jistě pozitivní pro farmaceutické firmy, může jim zajistit nárůst prodeje léků na depresi (inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu) jako například Prozac, FEVARIN, MAGRILAN .... a léků na léčbu schizofrenie a návalů. Tyto antidepresiva zvyšují hladiny serotoninu v mozku, působí přesně opačně než působí nadbytek fenylalaninu pocházejícího z aspartamu. Takže firmy vydělají 2-krát.


Methanol - dřevný alkohol - metylalkohol (10 procent aspartamu)


Methanol je prudký jed. Jsou dobře známy případy oslepnutí a úmrtí po požití methanolu. Methanol vzniká z aspartamu rozkladem - hydrolýzou v tenkém střevě. Absorpci, vstřebávání metanolu v tenkém střevě ještě zvyšuje přítomnost volného, ​​hotového metanolu, který vzniká rozkladem aspartamu v samotných nápojích ak jejich skladovací teplota přesahuje 30 stupňů Celsia. Uvedená skladovací teplota se překračuje při nesprávném skladování v letním období, při převážení na autech pod přehřátou plachtou atd ...
Methanol se v těle dále rozkládá na kyselinu mravenčí a formaldehyd. Formaldehyd je smrtící neurotoxin. Sráží, koaguluje bílkoviny, nukleové kyseliny. Působí jako kumulativní jed, velmi pomalu se z těla vylučuje a škodlivé účinky se sčítají. Zřídila maximální bezpečný limit na 7,8 mg zkonzumovaného methanolu denně. Jeden litr aspartamem slazené potraviny uvolní asi 56 mg methanolu. Uživatelé větších množství potravin obsahujících aspartam takto jedí i 250 mg methanolu denně, dávku 32 krát překračující stanovený maximální bezpečný limit.
Příznaky otravy methanolem jsou typické bolestmi hlavy, pískáním v uších, nevolností, slabostí, zavřít, halucinacemi, křečemi. Nejtypičtějším příznakem otravy je oslabení zraku, rozostření, poškození sítnice a slepota. Methanol je známý karcinogen narušuje replikaci DNA při dělení buněk, způsobuje vrozené poruchy.
Lidé jsou mnohem více citliví na toxické účinky methanolu jako zvířata, protože lidem chybí důležité enzymy pro štěpení methanolu. Testy aspartamu nebo methanolu na zvířatech nemohou dostatečně odpovídat za posouzení účinků na lidský organismus. Neexistuje jediná studie na lidech hodnotící mutagenní, teratogenní a karcinogenní účinky dlouhodobého podávání methanolu.
Ovocné šťávy a alkoholické potraviny téměř vždy obsahují malé množství metanolu. Důležitá je skutečnost že methanol se nikdy nevyskytuje samostatně. Ve všech případech je přítomen i etanol a to ve vyšších koncentracích než metanol. Etanol působí jako antidotum (protijed) methanolu u lidí. Pokud je etanol přítomen v nápoji (ovocné šťávy, alkoholické nápoje), snižuje se škodlivý vliv methanolu. Ale pokud je v nápoji jen samostatný methanol pocházející z rozkladu aspartamu, stává se bez krytí etanolem toxičtější.
Příkladem škodlivých účinků aspartamu je vliv na zdravotní stav vojáků operace "Pouštní bouře" kteří byli zásobování velkým množstvím potravin slazených aspartamem. Saúdská arabské slunce potraviny ohřálo nad 30 stupňů Celsia. Výsledek: mnoho vojáků se vrátilo s příznaky otravy podobné otravě formaldehydem. Volný metanol přispěl k těmto příznakům. Další metabolit aspartamu, diketopiperazin zmíněný níže, mohl být také příčinou.
V roce 1993 americká FDA schválila užívání aspartamu jako přísadu v potravinách s tepelnou úpravou nad 30 stupňů co lze nazvat poslední ranou milosti vůči lidem od aspartamu.Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

 
Home » Zajímavosti » Aspartam » Z čeho se aspartam vyrábí?