Paracetamol, vakcíny a autizmus ?

Home » Zajímavosti » Paracetamol, vakcíny a autizmus ?

Paracetamol , vakcíny a autismus ?


Paracetamol na horečku ? Téměř první volba u dětí a dospělých . Bez rizika žaludečních vředů, bez dráždění žaludku, bez alergických reakcí , spolehlivý na horečku .... Ale ...


Paracetamol skrývá i rizika a zdá se že velmi vážně. Proč ?

V prvé řadě má paracetamol velmi úzký terapeutický index - znamená to že účinná dávka je velmi blízko toxické dávce . Proto najdete v příbalovém letáku důrazné varování před překročením maximální jednotlivé a denní dávky ! Proč je tomu tak ?


Jaterní toxicita

Acetaminofen nebo jinými slovy paracetamol je známý detailně zdokumentovanou toxicitou. Toxické účinky paracetamolu souvisí přímo s blokováním a prudkým znžovaním vlastní tvorby glutathionu - nejsilnějšího nitrobuněčného antioxidantu . Existuje celá řada onemocnění které přímo souvisejí se sníženými hladinami glutathionu : diabetes, ateroskleróza, Alzheimer , Autismus . Všechny jmenované onemocnění mají společný patologický mechanismus - poškození zánětlivým procesům a snížená vnitřní ochrana buněk.


Vyčerpání glutathionu

Paracetamol se metabolizuje játry , přičemž je detoxikovaných pomocí glutathionu . Čili přímo spotřebovává nejsilnější nitrobuněčný antioxidant - glutathion . Pokud je dávka paracetamolu vyšší a glutathion se vyčerpá úplně, do oběhu se začnou uvolňovat toxické metabolity než N - acetylimidochinón ( NAPQI ) poškozující v první řadě játra a následně nervové buňky , obzvláště korových mozkové neurony . Nejčastěji otravy volně prodejnými léky končící často smrtí nebo selháním a transplantací jater jsou právě po předávkování paracetamolem . Paracetamol je lékem číslo 1 v příčině selhání jater v USA a Velké Británii. Pokud i dodržíte stanovenou bezpečnou dávku paracetamolu , nedostatek glutathionu naruší ochranu buněk před zánětlivými a degenerativními procesy právě v době, kdy to nejvíce potřebujete , během onemocnění.


Oblíbený protichřipkových nápoj

Paracetamol je oblíbenou složkou téměř všech protichřipkových horkých nápojů a tablet. Nápoje jsou propagovány pod sloganem " na chřipku nemám čas " nebo dám si " stop- grip" nápoj a hned se cítím lépe . " Přináší okamžitou úlevu . " Je to však skutečná úleva a pomoc?


Nejhorší volba

Ne, ve skutečnosti užívat paracetamol je asi to nejhorší co můžete udělat. Paracetamol sníží pocit únavy , bolesti, sníží horečku, oklame tělo, navodí pocit jakoby už nebyl potřebný odpočinek a soustředění se na překonání onemocnění. Avšak ještě nebezpečnější proces probíhá v pozadí , aniž byste něco tušili . Paracetamol vyčerpává , snižuje hladinu nejsilnějšího a nejdůležitějšího nitrobuněčného antioxidantu - glutathionu . A vyčerpání přichází právě v tom nejnevhodnějším době, kdy je glutathion nejvíce potřebný , při onemocnění .


Útok proti imunitě , oslabení ochrany před radikály

Je známo že dostatek glutathionu je esenciální pro funkčnost imunokompetentních buněk. Tímto způsobem paracetamol v podstatě útočí přímo na imunitu . Zároveň zvyšuje poškozování tkání v důsledku snížené ochrany před volnými radikálových reakcemi v důsledku vyčerpání zásoby glutathionu . Bolesti svalů při chřipce , infekci jsou důsledkem masivního celotělového zánětu, uvolnění zánětlivých cytokinů a toxinů z rozpadlých patogenů. Zánět zvyšuje produkci volných radikálů . Do této situace vstupuje paracetamol aby snížil ochranu buněk glutathionem před volnými radikály . Glutathion jako molekula obsahující síru účinně vychytává volné radikály , neutralizuje je a tím chrání DNA buněk.


Zvýšené riziko autismu dětí

Ještě nebezpečnější situace nastává u dětí . Paracetamol je při horečce preferovaný před ibuprofenem pro údajnou vyšší bezpečnost . Paracetamol se rutinně podává dětem k tlumení horečky a bolesti po očkování . Právě při použití paracetamolu před a po očkování vzniklo vědecky podložené podezření ze synergického zvýšení rizika vzniku autismu . Více lékaři považují právě kombinaci vakcín a paracetamolu za velmi nešťastnou , rizikovou z hlediska vzniku autismu .


Proč zvýšené riziko autismu po kombinaci vakcín a paracetamolu ?

Adekvátní hladiny glutathionu jsou klíčové pro funkčnost metallotionínového systému ( MTS ) . MTS reguluje metabolismus iontů kovů , avšak obzvláště důležitý je pro kontrolu metabolismu zinku v mozkové tkáni . V případě nedostatečné hladiny glutathionu dochází k uvolňování volných iontů zinku mitochondrie do vnitrobuněčné prostředí neuronů , neurotoxicitě . Volný zinek způsobuje buněčnou hypoxii ( nedokysličenosť ) a následně vede k všeobecnému poškození neuronů .

K poškozování neuronů a následně ke snížení funkčnosti dochází typicky při nerodegeneratívnych onemocněních autistického spektra - autismu . Mnoho dětí s poruchami autistického spektra ( PAS ) mají identifikovanou oslabenou enzymatickou transsulfuráciu a methylaci , znamená to že nedokáží vytvářet dostatek glutathionu a ještě horší , nedochází k aktivaci několika neurotransmiterů v mozku .

Existuje genetická predispozice k snížené tvorbě glutathionu . Právě takové děti mohou být náchylnější k poškození neuronů po podání paracetamolu v důsledku dalšího zhoršení deficitu ( nedostatku ) glutathionu . Pokud v takové situaci uvažujeme nad podáním vakcín , je třeba brát v úvahu fakt že vakcíny vyvolávají imunologickou reakci , takzvanou " cytokinové bouři " . Neurony s oslabenou ochranou glutathionem takovou reakci prostě nemusí překonat a poškození může vyústit do spektra autistických poruch.


Paracetamol během těhotenství

Na další souvislost paracetamolu a autismu poukazuje retrospektivní analýza údajů , při níž bylo zjištěno, že matky autistických dětí v průběhu těhotenství užívala paracetamol k překonání horečky častěji než matky zdravých dětí .


Exploze autismu v USA od zavedení paracetamolu jako preferovaného antipyretika ( léku proti horečce )

Výzkum provedený týmem dr. Williama Shaw , PhD porovnávala statistický výskyt autismu v USA a na Kubě . Očkování dětí na Kubě je povinné , proočkovanost dětí je vysoká, až 99,7 %, avšak paracetamol se podává velmi vzácně z důvodu ekonomické nedostupnosti . V USA se paracetamol podává velmi často, jako standard na tlumení horečnatých a bolestivých reakcí po vakcínách . Spotřeba paracetamolu v USA dramaticky vzrostla od 80. let minulého století jako následek zveřejnění rizik použití kyseliny acetylsalicylové ( aspirinu ) u dětí . Avšak prevalence ( % výskyt případů ) autismu na Kubě je i přes vysokou proočkovanosti až 298 - násobně nižší ve srovnání s prevalencí v USA . Kuba : 185 případů z populace 11 milionů ( 0.00168 % ) ve srovnání s USA : 1,5 milionu případů z populace 300 milionů (0.50 % ) . Uvedené statistické údaje také podporují podezření na synergický efekt podávání paracetamolu při zvýšení rizika výskytu autismu ve spojení s vakcinace.


© nutraceutical

použité zdroje :

1. Good P. : Did Acetaminophen provokuje the Autism Epidemic ? Alternative Med . Review, Vol.14 , No 4 , 2009 .

2. Dr . Lane, MD presentation at World Congress on Anti - Aging and regeneraního Medicine , April 2013

3. Posadas I et al . : Acetaminophen induces apoptosis in rat cortical neurons . PLoS ONE . 2010 5 ( 12 ) .

4. Ghanizadeh , Ahmad : Acetaminophen may Mediate oxidative stress and neurotoxicity in autism ; Medical Hypotheses , Vol.78

5. http://www.greatplainslaboratory.com/home/eng/Acetaminophen.asp

6. Bauer AZ , Kriebel D. Prenatal and Perinatal analgesic exposure and autism : an ecological link . Environ Health . 2013; 12:41 .

7. William Shaw : Evidence that Increased Acetaminophen use in Genetically Vulnerable Children Appears to be a Major Cause of the Epidemics of Autism , Attention Deficit with Hyperactivity , and Asthma ; Journal of Restorative Medicine 2013; 2


Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Zajímavosti » Paracetamol, vakcíny a autizmus ?