Vysoký tlak a cholesterol

Home » Zajímavosti » Vysoký tlak a cholesterol

Vysoký krevní tlak


Vysoký krevní tlak a onemocnění krevního oběhu patří mezi typické civilizační onemocnění. V průmyslově vyspělých zemích je vysoký krevní tlak nejčastější příčinou úmrtnosti na onemocnění srdce a krevního oběhu. Už ze samotné charakteristiky vysokého krevního tlaku jako civilizačního onemocnění je zřejmé, že za vznik vysokého krevního tlaku jsme v první řadě odpovědni svým nezdravým životním stylem a nevhodnou výživou. Odůvodňovat vysoký krevní tlak dědičnými vlohami může připomínat kapitulaci bez boje. O prevenci vysokého tlaku se můžete dočíst v mnoha publikacích. Snad nejčastějšími preventivními doporučeními jsou dostatek tělesného pohybu, vyhýbání se stresu, abstinence kouření, přiměřená tělesná hmotnost a samozřejmě vhodná výživa. A právě vhodné výživě se budeme věnovat více az úplně nového pohledu.


Vysoký krevní tlak a strašák cholesterol


Pokud si položíme otázku "čemu se vyhýbat při vysokém krevním tlaku?" Absolutní většina z nás uvede zvýšenému příjmu cholesterolu a vysokým hladinám cholesterolu v krvi. Při otázce "jak snížit cholesterol?" Bez zaváhání většina z nás odpoví vyhýbáním se živočišným tukům a nahrazením jejich konzumace rostlinnými tuky.

Jen málokdo z nás si uvědomí, že hladiny cholesterolu jsou geneticky nastaveny složitými mechanismy a opatření omezující příjem cholesterolu z potravy budou připomínat spíše boj s větrnými mlýny. To je jeden z důvodů, proč se tak často sahá po tabletách. Ve skutečnosti cholesterol v potravě ovlivňuje hladinu v krvi jen minimálně. Pokud z potravy úplně vyloučíme přísun cholesterolu, vůbec tím neovlivníme vlastní tvorbu cholesterolu - a ta je pro jeho hladinu rozhodující. Vajíčka byla v minulosti při nízkocholesterolové dietě prakticky vyloučeno. Nejnovější výzkumy však zjistili že pokud konzumujeme potravu bohatou na obsah cholesterolu, střevní sliznice zareaguje snížením jeho vstřebávání. Platí to samozřejmě i opačně, pokud je zcela zříkat cholesterolu, naše tělo se přizpůsobí a začne si cholesterol vyrábět samo.


Co můžeme dělat, když hladiny cholesterolu si tělo reguluje samo?


Namísto zmiňovaného boje s větrnými mlýny bude přirozenější a účinnější vytvořit z cholesterolu - zlého pána, přátelský, tělu užitečný cholesterol. Určitě jste slyšeli o takzvaném dobrém, HDL a rizikovém, LDL cholesterolu. Nejnovější poznatky vědců zjistili že důležitější než celková hladina je samotné složení cholesterolu a přítomnost zánětu jako faktoru umožňujícího cholesterolu vytvářet usazeniny v cévách a následně způsobovat vysoký tlak.


Jak zabránit cholesterolu v ucpávání cév a zvyšování krevního tlaku?


 

Pravidelnou fyzickou aktivitou pomáháme v přirozené proměně rizikového LDL cholesterolu na ochranný HDL cholesterol. Z dietních opatření vedoucích k prevenci a snížení krevního tlaku jsou nejdůležitější výběr vhodné potravy a upřednostňování prospěšných tuků.

Usazování cholesterolu v cévách je důsledkem použití náhradního, rezervního reparačního (opravného) mechanismu, vytváření takzvaných "záplat" na poškozených místech.


Nedostatek kolagenu


K usazování cholesterolu (tvorbě "záplat") však dochází jen v případě nedostatku kolagenu jako nejdůležitější bílkoviny zajišťující přirozenou obnovu poškozených míst v cévách. Na tvorbu kolagenu je nezbytný dostatek esenciální aminiokyseliny - lysinu a zároveň dostatek kyseliny askorbové - vitamínu C. Nedostatek obou uvedených výživových složek snižuje tvorbu kolagenu a nutí tělo sáhnout po náhradních opravných mechanismech, kterými jsou fosfolipidové a lipoproteinové sedimenty (takzvané cholesterolové záplaty).

Zajištění dostatečného příjmu antioxidantů, vitamínu C, lysinu správný poměr nenasycených tuků (omega-6 a omega-3 3-4:1) a omezení tvorby škodlivých peroxylipidov - zoxidovaných forem tuků (snížením časté konzumace polynenasycených tuků - slunečnicový, sójový a řepkový olej) je pro zachování zdravých cév a normálního krevního tlaku klíčové.

Zažité klišé "vyhýbejte se konzumaci nasycených tuků a cholesterolu" se současným masivním předepisováním statinů - léků na snížení cholesterolu nejenže nevede ke snížení srdečně cévních onemocnění ale způsobuje množství dalších zdravotních komplikací a nemocí (statiny - rakovina, kardiomyopatie, demence).


Vyloučení živočišných tuků je zažitý mýtus


 

Jsou opravdu všechny živočišné tuky špatné? Dělení tuků podle původu v prevenci vysokého krevního tlaku nemá význam, představuje příliš jednostranný pohled a může spíše zavádět. Eskymáci neznají srdečně cévní onemocnění a přitom konzumují jen živočišné tuky. Japonci z Okinawy si dopřejí vepřové a mají TEŽ nejnižší výskyt cévních onemocnění. Kde jsou tedy skutečné příčiny vysokého tlaku? Na tuky se netřeba dívat jako na živočišné a rostlinné. Podívejme se na tuky jako na vhodné, prospěšné a rizikové. Tuky jsou jednoduše velmi důležité pro naše zdraví, netřeba se jich bát, důležitější je vědět jaké tuky konzumovat v jaké míře.


Jak ovlivňují jednotlivé tuky na krevní tlak?


Sójový, řepkový a slunečnicový olej


Představují v současnosti dieteticky nejčastěji doporučované rostlinné oleje s pervahou polynenasycených tuků (více než 50%!) A převládá názor že by měly být upřednostňovány před konzumací živočišných tuků.

Uvedené rostlinné oleje jsou zdroji výrazné převahy omega-6 mastných kyselin. Omega-6 mastné kyseliny jsou na jedné straně třeba jako zdroje na tvorbu zánětlivých faktorů podílejících se eliminace patogenů, také látek zabezpečujících srážlivost krve (tromboxanu) a látek zužujících cévy, jejich nadbytečná konzumace však vytváří škodlivé peroxilipidy a volné radikály. Konzumace těchto tuků v nadbytku vede k jejich využití nejen jako zdrojů pro řízení více biologických procesů, ale dochází k jejich využití jako potencionálně rizikových zdrojů energie!

Nadměrná konzumace polynenasycených tuků ve snaze vyhnout se živočišným tukům vede k tvorbě volných radikálů, posílení zánětlivých procesů, zužování cév a zvýšené srážlivosti krve. Posílení zánětlivých procesů v cévách, zúžení cév a vysoká srážlivost krve poškozují cévní stěny a spôsobjú usazování cholesterolu a následně zvýšený cévní odpor - vznik vysokého krevního tlaku.


Rybí olej


Přesto, že je to živočišný tuk, konzumací potravy bohaté na rybí tuk výrazně přispíváme ke snížení krevního tlaku. Proč? Rybí tuk je nejbohatším zdrojem takzvaných omega-3 nenasycených mastných kyselin. Naše tělo používá tyto mastné kyseliny na tvorbu látek snižujících srážlivost krve, látek uvolňujících napětí cév a látek snižujících záněty. Všechny uvedené účinky rybího tuku společně působí proti tomu aby se cholesterol stal zlým pánem a mohl se usazovat v cévách a následně způsoboval vysoký krevní tlak.


Jaké ryby konzumovat ?


Nejbohatšími zdroji prospěšných omega-3 tuků jsou tučné severské ryby, losos, sardinky treska. Při vysoké převaze konzumace rostlinných tuků s převahou omega-6 konzumace ryb 2x týdně nemusí stačit. Proto v současnosti existují také přirozené, vysoce čištěné rybí oleje zbavené jakéhokoliv zápachu, jejichž konzumací dokážeme účinně a přirozeně vyvážit zdraví škodlivou vysokou převahu omega-6 tuků.


Olivový olej


Olivový olej je velmi vhodnou potravinou účinně snižující krevní tlak. Lidé pravidelně konzumující olivový olej v oblastech Středozemního moře mají podstatně nižší výskyt vysokého tlaku a srdečně cévních onemocnění.
Proč olivový olej snižuje krevní tlak?
Z hlediska lidské výživy je olivový olej nejvhodnějším olej rostlin původu. Olivový olej je nejbohatším zdrojem kyseliny olejové, obsahuje až 75% této mononenasycených mastných kyselin přímo působící na snížení krevního tlaku. Zároveň obsahuje pouze 8% omega-6 mastných kyselin zužujících cévy, dokud slunečnicový, sójový a řepkový olej obsahují až do 50% omega-6. Olivový olej lisovaný za studena navíc obsahuje flavonoidy, typické nahořklou příchutí oleje a nazelenalé barvou. Flavonoidy působí ochranně před přeměnou cholesterolu na rizikový a tedy zabraňují jeho usazování v cévách.


Máslo nebo margarín?


V současnosti se dlouhodobě uprednosňuje konzumace rostlinných másel a margarínů před kravským máslem. Srdečně cévní onemocnění i přes tomuto opatření zastávají první místo. Nejnovější poznatky vědců přehodnocují doporučení a poukazují na nevhodnou a vysokou převahu omega-6 v rostlinného másla i na přítomnost velmi škodlivých trans-forem mastných kyselin vznikajících při průmyslovém zpracování rostlinných tuků. Právě trans-formy mastných kyselin pocházející z rostlinných náhrad kravského másla a potravin obsahujících takzvané skryté tuky zapříčiňují zvyšování hladin rizikového cholesterolu a přispívají ke vzniku vysokého tlaku a civilizačních onemocnění.

Návrat k přirozeným potravinám doprovázen střídmostí bude po desetiletích experimentů s nepřirozenými náhradami potravin nejvhodnější cestou pro naše zdraví.


 

Autor odborného článku: PharmDr. Josef Zima, Nutraceutica, Nitra  -  www.nutraceutica.sk
Dovolujeme si Vás upozornit, že použití obsahu stránky na další publikování je možné pouze se souhlasem majitele stránky (autora) a je podmíněno zveřejněním odkazu zdroje použité informace.

Home » Zajímavosti » Vysoký tlak a cholesterol